Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Albums 2011 - 150-challenge 14 -15

Lately I've been enjoying making albums in stead of LO's. Even with my new approach to our 2010 photo-albums I'm still falling behind so appearently I need to make things even easier for myself. I also want a little break in turning binders into albums after doing a lot of those. Although I do like this years 'system' very much and might go back to it in the future. I had some ideas and materials I wanted to use and prepped some albums and album kits for next year. Because I used up some materials that have been laying around for quite some time and because I consider some of the things I did scrapping, I'm counting two of them as one point each for my 150-challenge because I feel they are fully prepped for next year.

Ik heb me de laatste tijd meer vermaakt met albums maken dan met het maken van LO's. Zelfs met mijn nieuwe benadering voor onze foto-albums van 2010 loop ik nog achter, dus blijkbaar moet ik het nog makkelijker maken voor mezelf. Ik wilde ook een pauze wat betreft het mappen ombouwen tot scrapbookalbums, nadat ik er nogal wat onder handen heb gehad! Ik ben nog steeds blij met mijn 'systeem' voor dit jaar en zal dit misschien in de toekomst weer oppikken. Ik had wat materialen en ideen die ik wilde gebruiken en heb wat albums voorbereid en kits samengesteld voor volgend jaar. Omdat ik wat materialen heb gebruikt die ik al een tijd had liggen en omdat sommige van de voorbereidende handelingen als scrappen kunnen worden gezien, tel ik twee ervan mee voor elk n punt in m'n 150-challenge, aangezien ik het gevoel heb dat ze zo ver voorbereid zijn voor volgend jaar als mogelijk.

I just love the colour of this album and have been saving it for something special. Something special exactly for that size and amount of pages never came around, so I decided to use it as our album for Januari, and if it fits maybe even Februari. I'm taking chances here because if we decide to do some travelling in Januari this spiral bound album can't have extra pages added to it. In that case I might have a seperate album for the trip on the side. I wanted a bit of a chique theme for this album and used some papers that had that appeal to me.

Ik ben weg van de kleur van dit album en had het bewaard om er iets speciaals mee te doen. Er kwam echter steeds maar niks speciaals voorbij dat aansloot bij het formaat en het aantal pagina's van dit album, dus ik besloot er het album voor januari van te maken, en als het past misschien ook Februari. Ik neem hiermee een risico want als we zouden besluiten om te reizen in januari dan biedt dit album, gebonden met een spiraal, geen mogelijkheid om het aantal pagina's uit te breiden. In dat geval maak ik misschien een apart album voor de reis. ik wilde een beetje een chique thema voor dit album en gebruikte wat papieren die dat voor mij overbrengen.

This is the kit for the March-April album; kraft, blue, lime/lightgreen and a little white and pink. I love it and it has a nice springlike feel to it. I'll bind it with binderrings so I can add lots of pages if I need to. I'll also be adding many kinds of page protectors.

Dit is de kit voor het album van maart en april; kraft, blauw, lime/lichtgroen en wat wit en roze. Ik ben er weg van en het roept een fris lentegevoel op. Ik ga het binden met boekbindringen zodat ik veel pagina's toe kan voegen als ik wil. Ik zal ook veel soorten page protectors toevoegen.

This is a journal that I fell in love with in 2008. It was too expensive but when I found it on sale for 50% off a while later I got to buy it anyway, yay! Again, I was saving it for something special. It might have been a nice journal just for writing in, but since I write my journalling on loose papers now and add them to my albums, that wouldn't work. And then, trough Michelle's blog, I came across this tutorial for a junk journal. Fab! Although I went a little less extreem (but who knows what might happen) it inspired me for my May-June album/journal. Again, no options for expanding the album, it has a lot of pages so if we do just a little bit of travelling I'll add it to the journal, if we do more travelling I might make a seperate album of the trip(s).

Toen ik dit journal zag in 2008 werd ik er meteen verliefd op. Het was te duur maar toen het later 50% afgeprijsd was kon ik het toch kopen, jippie! Ook dit boek bewaarde ik voor iets speciaals. Het zou een mooi boek zijn geweest om m'n logboek in bij te houden maar aangezien ik daarvoor ben overgestapt naar losse bladen die in het foto-album kunnen, werd dat het niet. En toen kwam ik, via Michelles blog terecht bij dezetutorial voor een junk journal. Gaaf! Ondanks dat ik wat minder extreem te werk ben gegaan (maar wat niet is, kan nog komen) heeft het me genspireerd tot het voorbereiden van m'n mei-juni album/journal. Ook hier weer geen mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal pagina's, het heeft veel pagina's dus als we een beetje gaan reizen kan het er wel in, gaan we meer reizen dan maak ik misschien een apart album van de/elke reis

This is my kit for our summeralbum (July/August). Again, an album that I will be binding with binderrings. I had actually made part of this kit last year before we went to Sweden, to make an album of our trip, but decided it didn't fit the feel of the trip. I still like it a lot though, it definately says 'summer!'. The inspiration came from the sheets of labels that have five colours on them, love those and keep using them over and over!

Dit is mijn kit voor ons zomeralbum (juli/augustus). Ook dit album ga ik binden met boekbindringen. Ik heb een deel van deze kit eigenlijk vorig jaar al samengesteld voor we naar Zweden gingen, om er een album van onze reis van te maken, maar ik besloot dat het niet paste bij de sfeer van die reid. Ik vind hem echter nog steeds erg leuk, het ademt een zomersfeer uit! De inspiratie kwam van de velletjes met etiketten in vijf kleuren, ik ben daar gek op en gebruik ze eindeloos!

This is the album kit for September and October. I never seem to scrap with romantic papers so I needed to start using them and decided it would a be fun challenge to do a whole album with them. I'll be using lots of envelopes troughout the album, as little pages and possibly for my journalling, and some of the labels Wilma got me recently, I like them a lot but they don't fit my usual scrappingstyle too well.

Dit is de album kit voor september en oktober. Ik scrap niet echt met romantische papiertjes dus het werd tijd om ze eens te gaan gebruiken en ik besloot dat het een leuke uitdaging zou zijn om er een heel album mee te maken. Ik ga veel enveloppen gebruiken door het hele album heen, als kleine pagina's en misschien ook voor m'n journalling, en wat van de etiketten die ik laatst van Wilma gekregen heb, ik vind ze erg leuk maar ze passen niet zo goed bij m'n gebruikelijke scrapstijl.

And then there was this. I used to buy books and magazines at the library when they were done renting them out. This cover used to hold a years worth of a magazine about pretty homes and interior design. I didn't have the space to keep them all so I ripped out the pages I might use for crafting and tossed out the rest. I kept this cover though, thinking I could turn it into an album or something, someday... I have decided to make it into a 'december daily' kind of album with all the Basic Grey papers that I got and never used because most of them didn't fit my normal scrappingstyle. I do like them though and they fit the wintery, christmassy feel of December. I have an idea on how I'll bind the pages but need some time to work that out exactly. I have cut papers (and left overs of papers) into pages (it won't hold 12x12") and am adding envelopes again. Not sure what I'll do with November, I don't think it will fit. I might add some extra pages or mini-albums or something to the inside of the cover like Edwige Bufquin does in some of her mini-albums.

En toen was er dit. Ik kocht vroeger wel eens afgeschreven boeken en tijdschriften bij de bibliotheek. Deze kaft hield een jaargang van een woontijdschrift bij elkaar. Ik had geen ruimte meer om het allemaal te bewaren dus ik heb de pagina's die ik voor het knutselen kan gebruiken eruit gescheurd en de rest weggemikt. Ik heb echter deze kaft bewaard, met in m'n achterhoofd het idee om er ooit een album of zo van te maken. Ik heb besloten om er een soort 'december daily' album van te maken met alle Basic Grey vellen die ik heb, en die ik nooit heb gebruikt omdat de meeste ervan niet bij m'n gebruikelijke scrapstijl passen. Ik vind ze echter wel leuk en ze passen mooi bij de winterse en kerstachtige sfeer van december. Ik heb een idee over hoe ik de pagina's ga binden maar heb nog wat tijd nodig om dat precieser uit te werken. Ik heb de vellen (en resten van vellen) verwerkt tot pagina's (er passen geen 12x12" pagina's in) en ik voeg ook hier weer enveloppen toe. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen met november, ik denk niet dat dat erin gaat passen. Misschien maak ik aan de binnenkant van de kaft nog wat pagina's of mini-albumpjes oid zoals Edwige Bufquin soms doet in haar mini-albums.

Geplaatst op 08-08-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

Thanks for the link to the junque journals. I have one I am going to do this with.

Reactie geplaatst op 2010-08-09.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-02-28.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-02-28.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.