Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Pages / Pagina's

A while ago I promised to show you some examples of what kind of things I use as pages in my albums.

Een tijdje terug beloofde ik wat voorbeelden te laten zien van wat ik zoal gebruik als pagina's in m'n albums.


12x12"pageprotectors


Papicolor albumpages to stick your 12x12" pages onto (but you can also stick photo's or other things onto them)
Papicolor albumpagina's om je 12x12" pagina's op te plakken (maar je kunt er ook foto's of andere dingen opplakken)


Page-dividers, we had some left from our schooldays that come in handy now
Tabbladen, we hadden er nog wat over van onze schooltijd die nu van pas komen


Of course you can also buy new ones, like these with a fun design. End of summer sale of schoolsupplies is a great time to buy these!
Natuurlijk kun je ook nieuwe kopen, zoals deze leuke van de Hema. De uitverkoop van schoolspullen aan het eind van de zomer is een goed moment om ze te kopen!


Envelopes. Make holes in them and voila, an albumpage. They don't have to have the full hight of your album, they also work with two or three holes in them. you can decorate them as a page and/or use them to hold memorabilia or private journalling.
Enveloppen. Maak er gaten in en tadáa, een pagina voor je album. Ze hoeven niet de volledige hoogte van je album te hebben, het kan ook met twee of drie gaatjes. Je kunt ze versieren als een pagina en/of gebruiken om er memorabilia of privé journalling in te stoppen.


Fun papers for journalling. I slip these into page protectors so I can read front and back, they're not quite study enough to sit in the album without any protection, they'll rip out too easily. Of course you can also decorate your own A4/8,5x11" papers for journalling. But my goal is to make things pretty and easy, and I figured making a dozen journallingpages might be fun, but I journal about each day, all year long, and decorating about 150 pages for journalling is a lot of work...
Leuke multovellen voor journalling. Ik stop deze in insteekhoesjes zodat voor- en achterkant gelezen kunnen worden, ze zijn niet echt stevig genoeg om zonder bescherming in het album te doen omdat ze te snel uitscheuren. Natuurlijk kun je ook zelf A4tjes decoreren voor journalling. Maar mijn doel is om het mooi en makkelijk te houden, en een klein aantal journallingvellen decoreren is vast leuk, maar ik journal elke dag, het hele jaar door, en zo'n 150 vellen decoreren voor journalling is wel erg veel werk... Deze komen bij de Hema vandaan.


photopages for photobinders.
Fotobladen voor fotomappen.


A4 page protectors. These are special ones that provide extra see-troughability ;-)
A4 insteekhoezen. Dit zijn speciale waar je extra goed doorheen kunt kijken (V&D).


Page protectors for businesscards. To hold tags, little journallingcards, bits of paper, little decorated cards and all kinds of little bits and bobs.
Mapjes voor visitekaartjes. Voor tags, kleine journallingkaartjes, stukjes papier, kleine gedecoreerde kaartjes en allerlei kleine dingetjes.


Page protectors for card collections and ATC's. I get these at a toystore and use them for ATC's, little photo's, and all kinds of little flat things that I want to save. In this years albums I am using at least one at the beginning of each month for photo's and little things I want to save but that don't deserve a full page, and fun things I collect troughout the month. I also use them as pages, for instanse after a day of shopping I stick al the tags and receipts in them.
Insteekhoesjes voor verzamelkaartjes en ATC's. Ik koop deze bij een speelgoedwinkel (niet alle speelgoedwinkels hebben ze, ik haal ze bij intertoys in het centrum van Den Haag). Ik gebruik ze voor ATC's, kleine foto'tjes, en allerleu kleine platte dingetjes die ik wil bewaren. Dit jaar gebruik ik in onze albums minstens een zo'n hoesje per maand, die doe ik aan het begin van de maand in het album en ik doe er kleine foto'tjes en dingetjes die ik wil bewaren in die geen eigen pagina verdienen, en kleine dingetjes die ik gedurende de maand verzamel. Ik gebruik ze ook als pagina's, bijvoorbeeld om alle labels en bonnetjes van een dagje winkelen in te doen.


These page protectors with little square pockets come from my pog-albums. You could also use page protectors used by coin collectors. Again, they can be used for tiny bits and bobs, and for inchies I guess.
Deze insteekhoezen met kleine vierkante vakjes komen uit mijn flippo-albums. Je kunt ook de insteekhoezen gebruiken die gebruikt worden door muntenverzamelaars (let op, deze gaan meestal niet uit van het A4, vierringssysteem!). Ook deze kunnen gebruikt worden voor allerlei kleine dingetjes, en ik denk ook wel voor inchies.


These are page protectors for standard size photo's. I use these quite a lot for photo's I don't want to scrap. Sometimes I slip a little decorated card into one of the pockets.
Dit zijn insteekhoezen voor standaard-formaat foto's. Ik gebruik ze vrij veel voor foto's die ik niet wil scrappen. Soms doe ik een gedecoreerd kaartje in een van de vakjes.


Page protectors for a larger size of photo. You can also use them for small scrapbookpages or large cards you would like to save.
Insteekhoezen voor een groter formaat foto (13x18cm). Je kunt ze ook gebruiken voor kleine scrapbooklo's of grote kaarten die je wilt bewaren.


A different kind of page protector for standard size photo's.
Een ander soort insteekhoes voor standaard formaat foto's.


Protectors for cd's, you can use them for little lo's and for, well, cd's, for instance if you want to scrap a small selection of the photo's of a trip and want to add a cd-rom or dvd with all of the photo's to the album.
Hoesjes voor cd's, je kunt ze gebruiken voor kleine lo's maar ook voor, tja, cd's, bijvoorbeeld als je van je vakantie een selectie van foto's wilt scrappen en een cd-rom of dvd met alle foto's in het album wilt verwerken.

I also use cardstock in any size, 12x12" or smaller. Just punch holes in them and call it a page. I like the look of an album with different sized pages in it!
Seriously, when you have the right holepunch (I have one that makes 4 holes, which is the standard here, you could use a punch that makes one hole at the time but that takes more time and effort) you can make anything flat into a page for your album, easily. That's why I like having 4-ring albums so much, it saves me money and at the same time enlarges the amount of creative possibilities!
Later this year I'll show you the finished results of such an album, with examples of how I have used all these kinds of pages.

Ik gebruik ook karton in allerlei maten, 12x12" en kleiner. Gewoon gaten erin maken en het is een pagina. Ik vind albums met verschillende maten pagina's er leuk uitzien!
Echt, als je de goede perforator hebt (ik heb een viergatsperforator, het kan ook met een gewone gatentang waarmee je één gat per keer maakt maar dan kost het je meer tijd en moeite) kun je met gemak van alles dat plat is een pagina voor in je album maken. Daarom ben ik zo weg van vierringsalbums, het scheelt me geld en tegelijkertijd geeft het me meer creatieve mogelijkheden!
Later dit jaar zal ik het eindresultaat van zo'n album laten zien, met voorbeelden van hoe ik al dit soort pagina's heb gebruikt.

Geplaatst op 03-08-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.