Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

June 23 / 23 juni

After Ine's funeral we headed out to have some fun, I needed some diversion. First Maarten needed to visit his workingplace to get something done. He has been working there for several months now so I was happy to finally be able to visit. He works in a nice villiage and I got to see the office in which he works.

Na Ine's uitvaart gingen we er op uit om leuke dingen te doen, ik kon wel wat afleiding gebruiken. Eerst moest Maarten langs zijn werk om iets te doen. Hij werkt daar nu een aantal maanden dus ik vond het leuk om er eindelijk een bezoekje te kunnen brengen. Hij werkt in een leuk dorp en ik heb het kantoor bezocht waar hij werkt.

After that we went to the annual BBQ with some (former) co-workers of Maarten.

Daarna gingen we naar de jaarlijkse BBQ met wat (ex-) collega's van Maarten.

Someone had made sure there was some meat for me without any soy added (some kinds of meat have soy added and many marinades used for BBQs contain soysauce, my stomach doesn't react well to soy amongst other things), so I was carrying it around making sure no one else snagged it. Mine, all mine! ;-)

Iemand had ervoor gezorgd dat er voor mij vlees zonder soja was (aan sommige soorten vlees is soja toegevoegd en in veel van de marinades die bij een BBQ worden gebruikt zit sojasaus, mijn maag reageert niet goed op o.a. soja), dus ik sjouwde ermee rond om te zorgen dat niemand anders ermee vandoor ging. Van MIJ, helemaal van MIJ! ;-)

It was a fun evening!

Het was een leuke avond!

Geplaatst op 29-06-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.