Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Bento

Oh, man! I wish I had an excuse for regular lunches out of the house. This Bento-stuff is the cutest. There's some cool kawaii-options that would make Cupcake's smile even happier if they would sit next to him in my backpack. How about these cute lunch boxes:

O, man! Ik wou dat ik een excuus had om regelmatig buitenshuis te lunchen. Bento-spullen zijn superschattig. Er zijn wat gave kawaii opties die Cupcake nog vrolijker zouden doen lachen dan anders als ze naast hem in m'n rugzak zouden zitten. wat dacht je van deze schattige lunchtrommels:


These make me want to paint happy faces on every single thing we own. Oh boy, wouldn't a happy face like this brighten up your mornings when it's smiling at you from the bathroom mirror? And guests would feel so welcome if the front door had a cute face! ;-)
Deze geven me zin om vrolijke gezichtjes te gaan verven op alles dat we hebben. Zou een vrolijk gezicht als dit op de badkamerspiegel je niet opvrolijken 's ochtends? En gasten zouden zich helemaal welkom voelen met zo'n schattig gezicht op de voordeur! ;-)


For when you really don't feel like smiling...
Voor als je echt geen zin hebt in lachen...

I bet I could get Maarten to use one of these:

Ik wed dat ik Maarten kon overhalen om een van deze te gebruiken:


I mean, come on, legos, that's cool! If all of your co-workers have the same one you can build a cabin together before lunchbreak is over ;-)
Lego, kom op, dat is stoer! Als al je collega's dezelfde hebben kun je samen een hut bouwen voor de lunchpauze voorbij is ;-)


For cold lunches only ;-)
Alleen voor koude lunches ;-)

And Aafje of course would love to carry her carrots in one of the many cute bunny bento boxes! Although she never uses the 'normal' bunny lunchbox we have, she prefers her carrots right out of the fridge and often comes to ask for one when I open the fridge when making breakfast.

En Aafje zou het natuurlijk geweldig vinden om haar worteltjes te vervoeren in een van de vele schattige konijnen bento dozen. Alhoewel ze nooit de 'gewone' konijnenbroodtrommel gebruikt die we hebben, ze prefereert haar wortels direct uit de koelkast en komt er vaak een vragen als ik de koelkast open doe om m'n ontbijt te maken.

And this is even cuter: punches to make little faces from seaweed sheets to put on your riceballs!!!
En dit is nog schattiger: ponsjes om gezichtjes te maken van zeewier blad om op je rijstballen te doen!!!

And how about wrappingpaper for your riceballs in bright colours?! This would make lunch a present every day!
En wat dacht je van vrolijk gekleurd inpakpapier voor je rijstballen?! Dit maakt van je lunch elke dag een cadeautje!

And they have thought of everyting it seems to make your lunch cute and tasty: little piggy saucebottles!
En het lijkt wel of ze overal aan gedacht hebben om je lunch schattig en smakelijk te maken: kleine varkentjes sausflesjes!

Now of course I would need this little cow cup to keep my different foods seperated ;-)
Natuurlijk zou ik zo'n koetje nodig hebben om m'n verschillende soorten voedsel gescheiden te houden ;-)

And hello, a Hello Kitty Cupcake Maker set!!!
En hallo, een Hello Kitty Cupcake Maker set!!!

And if you have endless amounts of time on your hand, you can make the prettiest kawaii display of your bento box, seems like a waste to dig in!
En als je tijd te over hebt kun je de mooiste kawaii kunstwerkjes maken van je bento doos, zonde om op te eten!

And this is cool too: a pencil that you can fill with sauce to draw on the food. This is crafty!
En dit is ook gaaf: een kleurpotlood dat je kunt vullen met saus om op het eten te tekenen. Creatief!

I bet Maarten would love me even more if he would find trainshaped food in his lunchbox ;-) (not that I make his lunch for him)
Ik wed dat Maarten nog meer van me zou houden als hij eten in de vorm van treintjes zou vinden in z'n lunchtrommel ;-) (niet dat ik z'n lunch voor hem maak)

My only reservation? I haven't been able to find a bento box with cupcakes on it ;-) But I'm pretty sure I just haven't looked hard enough ;-)
Sigh! I think I need to go decorate some containers and plan a little picnic! ;-) O, wait, need to study English first, my first exam is tomorrow!

M'n enige bezwaar? Ik heb nog geen bento doos gevonden met cupcakes erop ;-) Maar ik weet zeker dat ik gewoon nog niet goed genoeg heb gezocht ;-)
Zucht! Ik geloof dat ik nodig wat bakjes moet gaan decoreren en een picnic moet plannen! ;-) O, wacht, ik moet Engels gaan leren, mijn eerste examen is morgen!

All photo's from jbox.com.
Alle foto's komen van jbox.com.

Geplaatst op 27-05-2010.
Meer berichten over

Reactie van citrientje

erg leuk allemaal, maar om smorgens zoŽn luchtrommel te maken. Ik zie het mezelf niet doen. Ook niet de dag ervoor.

Reactie geplaatst op 2010-05-29.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.