Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Hamburg-Lübeck Day 2 / Dag 2

We started Saturday May 8 in Hamburg.

We begonnen zaterdag 8 mei in Hamburg.


We had breakfast at the Altona station.We ontbeten op het Altona station.


We spent several hours in the Altonaer Museum.We learned a lot about local and regional history, fishingboats, preventive conservation of marionettes, saw paintings, an old pharmacy, diorama's, an old grocarystore, photographs and childrens book illustrations. In Groeneveld Castle on March 28 we saw a magic lantern. That got me interested. So my No1 reason for wanting to visit the Altonaer Museum was an exhibition about magic lanterns and other forms of optical entertainment from before the cinema, really cool!
We brachten uren door in het Altonaer Museum. We leerden over de locale en regionale geschiedenis, visserij, preventieve conservatie van marionetten, zagen schilderijen, een oude apotheek, diorama's, een grutter, foto's en illustraties uit kinderboeken. In Kasteel Groeneveld op 28 mei hadden we een toverlantaarn gezien. Dat wekte mijn interesse op, dus mijn voornaamste reden om het Altonaer museum te willen bezoeken was een tentoonstelling over toverlantaarns en andere vormen van optisch vermaak van voor de bioscoopfilm, erg gaaf!

Then we were off to Lübeck. / Toen gingen we op weg naar Lübeck.


Writing in my journal. I used to write in bound notebooks but never got around to typing second drafts for the photo-albums, so now I'm using the kind of paper you put into a ringed binder so I can just put them into the albums as they are.
Schrijvend in mijn logboek. ik schreef altijd in gebonden schriftjes/boeken maar kwam er nooit aan toe om de tekst over te tikken en te bewerken voor de foto-albums. Nu gebruik ik multobladen zodat ik de vellen zo in het album kan verwerken.


When Maarten came home from Hamburg in April he brought home part of a sort of pastry that he had bought in Hamburg earlier that day and hadn't finished. I liked it so when we were in Hamburg I had to buy one for lunch! Don't you dare try to take my steuzelthaler away from me, it's mine, all mine ;-) They sold them in Lübeck too, under a slightly different name.
Toen Maarten in april thuiskwam uit Hamburg bracht hij een stuk van een soort gebak mee dat hij eerder die dag in Hamburg had gekocht maar nog niet op had. Ik vond het lekker dus toen we in Hamburg waren kocht ik er een om als lunch te dienen. Waag het niet mijn streuzelthaler af te pakken, van mij, helemaal van mij! ;-) Ze werden ook verkocht in Lübeck, onder een iets andere naam.

Lübeck trainstation / Station Lübeck


In the bus, on our way too...
In de bus, op weg naar...


Our hotel / Ons hotel.


The Holstentor, a famous symbol of Lübeck.
De Holstentor, een beroemd symbool van Lübeck.


Marienkirche


Part of Town Hall
Een deel van het stadhuis


Petrikirche


Dinner. Maarten had a Turkish pizza filled with meat, I had slices of eggplant with meat between them. I was too exhausted for desert and went to bed as soon as we got to the hotel.
Avondeten. Maarten had een Turkse pizza gevold met vlees, ik had plakken aubergine met vlees ertussen. Ik was te uitgeput voor een toetje en ging naar bed zodra we in het hotel waren.

Geplaatst op 26-05-2010.
Meer berichten over

Reactie van ctje

ziet er mooi en errug lekker uit :)

Reactie geplaatst op 2010-05-27.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.