Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Hamburg May 7 / 7 mei

On Friday May 7 we set out for Hamburg in the morning. We travelled 1st class, since it was cheaper than 2nd class due to a promotion.

Op vrijday 7 mei vertrokken we 's ochtends richting Hamburg. We reisden 1e klas, dat was dankzij een aanbieding goedkoper dan 2e klas.

I enjoyed Maarten's HTC and checked my e-mail in the train, ah, the wonders of modern technology ;-)
Ik benutte Maartens HTC door in de trein mijn e-mail te checken, o, de wonderen der moderne technologie ;-)


Ah, legspace, gotta love 1st class!
Beenruimte, een voordeel van de 1e klas!


After changing trains at Gouda, Amersfoort and Osnabrück we were in Hamburg, at last.
Na overstaps op Gouda, Amersfoort en Osnabrück waren we eindelijk in Hamburg.


In the S-bahn on our way to our hotel.
In de S-bahn op weg naar ons hotel.


We got off at the wrong stop (that's what you get from last minute travelling in stead of months of planning! ;-) ) so after searching, realising what had happened and walking for a while we were very happy to see this!
We stapten uit bij de verkeerde halte (dat krijg je ervan als je last minute reisjes regelt in plaats van je maandenlang voor te bereiden! ;-) ) dus na zoeken, beseffen wat er gebeurd was en een stuk lopen waren we erg blij dit te zien!


After checking in and making the suitcase comfortable in the room we set out again, this time we used the right S-bahn stop ;-)
Nadat we ingecheckt hadden en het de koffer naar de zin hadden gemaakt in de kamer, gingen we weer op pad, dit keer via de juiste S-bahn halte ;-)


There was a party going on, the harbours birthday, which had sent the hotelprices trough the roof (we hadn't known that before booking the traintickets...). Lots of ships, lots of people, lots of foodstalls and, this being Germany, lots of beer I'm sure!
Er was een feest gaande, de havenverjaardag, waardoor de hotelprijzen een recordhoogte hadden bereikt (wat we niet wisten toen we de treinkaartjes kochten). Veel schepen, mensen, eettentjes en, aangezien dit Duitsland is, vast ook veel bier!


Heading for the airport.
Op weg naar het vliegveld.


The excuse, erhm, reason for this sudden trip. Two weaks earlier Maarten had forgotten our trusty old laptop during the securitycheck at Hamburg Airport. He was on his way home after a short trip and most of the photo's he had taken during that trip were on the laptop (as was our Transport Tycoon Deluxe savegame now that we can finally play it together!)... Fortunately the laptop was found and we could go pick it up and have a happy reunion!
Het excuus, eh, de reden voor dit plotselinge tripje. Twee weken eerder was Maarten onze oude laptop vergeten tijdens de security check op het vliegveld van Hamburg. Hij was op weg naar huis na een kort reisje en de meeste foto's die hij de voorafgaande dagen had gemaakt stonden op de laptop (net als onze Transport Tycoon Deluxe savegame nu we eindelijk tegen elkaar kunnen spelen!)... Gelukkig was de laptop gevonden en konden we hem op gaan halen, het was een fijn weerzien ;-)


We headed back to the main trainstation where Maarten had spotted a foodcorner with Indian food when he was last here. Yum!
We gingen terug naar het hoofdstation waar Maarten de vorige keer dat hij hier was een foorcorner had gespot waar Indiaas gegeten kan worden. lekker!


I had white hot chocolate for desert.
Ik had warme witte chocola als toetje.


We walked trough the city center, part of which was pretty standard: stores, carfree shopping avenue.
We liepen door het centrum, waarvan een deel vrij standaard was: winkels, een brede autovrije winkelstraat.


Ah, now that looks a lot more interesting! Unfortunately we only got a little taste of Hamburg but I definately want to go back some day!
Dat ziet er interessanter uit! Helaas konden we alleen even proeven van Hamburg maar ik wil zeker nog eens terug!

There was a cool poster exhibition about trompe-l'oeil paintings, pretty fun to look at while waiting for our bus back to the hotel!

Er was een coole postertentoonstelling over trompe-l'oeil schilderijen, leuk om naar te kijken terwijl we wachtten op onze bus terug naar het hotel!


(note the orange graph paper that I still haven't been able to find)
(let op het oranje ruitjespapier dat ik nog altijd nergens heb kunnen vinden)


The hotel looked like it had been recently refurbished, it has a fun fresh style.
Het hotel zag eruit alsof het recent opnieuw was ingericht, het heeft een leuke frisse stijl.

The room had cool lighting, the showerhead was our favorite! I'm not sure if it was an accident that Maarten dropped our showerhead earlier this week and broke it, I guess his unconsious is telling him we should get one of these ;-)

De kamer had gave verlichting, de douchekop was onze favorite! Ik weet niet of het een ongelukje was dat Maarten onze douchekop liet vallen eerder deze week zodat hij kapot ging, ik denk dat zijn onderbewuste probeerde hem te vertellen dat we er zo een moeten kopen ;-)


In the room transferring the photo's from cameras to laptop and writing in my journal.
In de kamer bezig met het overzetten van de foto's van camera's naar de laptop en schrijven in m'n logboek.

Part of the photo's by me, part by Maarten
Een deel van de foto's gemaakt door mij, een deel door Maarten

Geplaatst op 21-05-2010.
Meer berichten over

Reactie van Maarten

leuke blog, leuke stad.

Reactie geplaatst op 2010-09-01.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.