Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Today... / Vandaag...

Today I'm...

Dreaming about a little trip to Germany, since both our favorite hotelchain and the train have a promotion and even though my stay with Wilma and Fred didn't allow my health to recover (thanks to the stomachbug) and the noisy neighbours are still renovating (although it seems less noisy) I'm a happier Think now after getting some peace and quiet and feel like travelling again. That's a good sign that should be rewarded ;-)

Feeling like crafting, but Aafje, who was ill last weekend, seems to be a little under the weather again (but not quite ill), so I'm letting her hop around and keeping an eye on her, which is not possible in my scraproom (way to many pretty papers and dangerous electrical cords there for little bunnies to nibble on!). Might be she's just a little sad to spend part of the time in her cage again, after roaming free 24/7 for two weeks. Then again, when she is out of her cage here, she has more space than in her room at W+F's and she does get to play most of the day. But tonight when Maarten is home to look after her, I'm crafting! Untill than, I'm bunnysitting and working on the pc and laptop.

Enjoying the warmth of the sunshine shining trough the window...

Taking a trip down memory lane with this candy I used to eat as a child, I eat very little candy (if chocolate doesn't count, that is!) but couldn'tpass this by last week!

Vandaag...

Droom ik van een vakantie'tje in Duitsland, aangezien zowel onze favo hotelketen als de trein aanbiedingen hebben en ik, ondanks dat ik vanwege de buikgriep niet zo uitgerust ben bij Wilma en Fred als ik had gehoopt, weer wat meer oren heb naar reizen na de stilte daar. Dat is goed nieuws dus dat moet gevierd worden ;-)

Heb ik zin in knutselen, maar Aafje, die vorig weekend ziek was, lijkt zich niet helemaal lekker te voelen (maar ook niet echt ziek), dus ik laat haar rondhuppen en houd haar in de gaten, wat niet mogelijk is inm'n scrapkamertje (veel te veel mooie papiertjes en snoertjes daar om op te knagen!). Misschien is ze alleen wat treurig omdat ze hier een deel van de tijd in haar hok zit, na twee weken vrijheid bij Wilma en Fred. Anderzijds, de uren dat ze hier rond mag huppen heeft ze meer ruimte dan in haar kamer daar en ze mag er toch een groot deel van de dag uit. Maar vanavond als Maarten thuis is om op haar te letten, ga ik knutselen! Tot dan pas ik op Aafje en werk ik op pc en laptop.

Geniet ik van de warmte van de zon die door het raam naar binnen schijnt...

Herleven oude tijden met een rolletj Rang, dat ik als kind wel een kreeg. Ik eet erg weinig snoep (als chocolade niet meetelt tenminste ;-) ) maar kon dit niet laten ligen vorige week!

Today in 2009 I...
Was living in Meerzicht, Zoetermeer, with Maarten and Aafje.
Played Transport Tycoon Deluxe, the greatest pc game ever!
Baked a pie for dinner and we booked the last hotel for our trip to Sweden 3 months later.

Vandaag in 2009...
Woonde ik in Meerzicht, Zoetermeer, met Maarten en Aafje.
Speelde ik Transport Tycoon Deluxe, het gaafste computerspel ooit!
Bakte ik een hartige taart voor het avondeten en boekten we het laatste hotel voor onze reis naar Zweden 3 maanden later.

Today in 2008 I...
Was living in Meerzicht, Zoetermeer, with Maarten, Aafje and Indi.
stayed at home and that night we watched the first episode of the 4th season of LOST.

Vandaag in 2008...
Woonde ik in Meerzicht, Zoetermeer, met Maarten, Aafje en Indi (cat).
Bleef ik thuis en keken we 's avonds de eerste aflevering van het 4e seizoen van LOST.

Today in 2007 I...
Was living in Meerzicht, Zoetermeer with Maarten (husband), Indi and Aafje.
Went to visit Frank, Nicolette and Danja in Friesland with Maarten and enjoyed watching Danja during her horse riding lesson.
Watched LOST at night.

Vandaag in 2007...
Woonde ik in Meerzicht, Zoetermeer, met Maarten (echtgenoot), Indi en Aafje.
Ging ik met Maarten naar Friesland op bezoek bij Frank, Nicolette en Danja en woonden we Danja's paardrijles bij.
Keken we 's avonds LOST.

Today in 2006 I...
Was living in my apartment in Oosterheem, Zoetermeer in the house of Wilma and Fred, with Maarten (fiancée), Indi and tiny Aafje.
Was busy with weddingpreparations and looking for an apartment. I might also have been doing some planning for our trip to Norway that May. I had recently gotten my digital SLR.
I seem to have misplaced my journal form that time and I didn't take any photo's that day, so I'm not sure what I did exactly.

Vandaag in 2006...
Woonde ik in mijn appartement in Oosterheem, Zoetermeer in het huis van Wilma en Fred, met Maarten (verloofde), Indi en klein Aafje.
Had ik het druk met huwelijksvoorbereidingen en zoeken naar woonruimte. Ik was misschien ook bezig met voorbereidingen voor onze vakantie in Noorwegen in mei. Ik had pas m'n digitale spiegelreflex gekregen.
Ik kan m'n logboek uit die tijd zo snel niet vinden en ik heb die dag geen foto's gemaakt, ik weet dus niet precies was ik die dag deed.

Today in 2005 I...
Was living in the apartment in Oosterheem, Zoetermeer with Maarten (boyfriend) and Indi.
Took Indi outside to play in W+F's garden, it felt like spring!

Vandaag in 2005...
Woonde ik in het appartement in Oosterheem, Zoetermeer met Maarten (vriendje) en Indi.
Nam ik Indi mee naar buiten om in de tuin van Wilma en Fred te spelen, het voelde als lente!

Today in 2004 I...
Was living in my apartment in Oosterheem, Zoetermeer with Indi and Peentje (bunny).
Went to The Hague with Maarten to shop (probably for books since it was bookweek!) and visit his grandmother. That month we got our first digital camera!
Was going even more crazy from renovating noises and lack of sleep that month as these days, while Wilma and Fred had their livingroom extended and we got a balcony on top of the extention.
Had recently discovered scrapbooking!

Vandaag in 2004...
Woonde ik in mijn appartement in Oosterheem, Zoetermeer met Indi en Peentje (konijn).
Ging ik met Maarten naar Den Haag, waar we winkelden (waarschijnlijk voor boeken; het was boekenweek!) en zijn oma bezochten. Die maand kregen we onze eerste digitale camera!
Werd ik zo mogelijk nog gestoorder van klusgeluiden en slaapgebrek dan nu, aangezien Wilma en Fred hun woonkamer lieten uitbouwen en wij daar bovenop een balkon kregen.
Had ik pas het scrappen ontdekt!

Today in 2003 I...
Was living in the apartment in Oosterheem, Zoetermeer, with Indi and Peentje.
Was ill.

Vandaag in 2003...
Woonde ik in het appartement in Oosterheem, Zoetermeer, met Indi en Peentje.
Was ik ziek.

Today in 2002 I...
Was living with Wilma and Fred, Punkie (cat), Kitty-Mieuw (cat), Peentje and Luke (bunny) in Rokkeveen, Zoetermeer.
Had a walk in the park with Maarten and Martijn and it suddenly felt like spring, we could do without a coat!

Vandaag in 2002...
Woonde ik met Wilma en Fred, Punkie (kat), Kitty-Mieuw (kat), Peentje en Luke (konijn) in Rokkeveen, Zoetermeer.
Wandelde ik in het park met Maarten en Martijn, het was opeens lente, we konden zonder jas toe!

Today in 2001 I...
Was living on Maurice's attic in Seghwaert, Zoetermeer, with either Peentje or Luke (not sure, they both lived with me there for a while) but I was ill and was staying with Wilma and Fred. It was bookweek but I couldn't go out to go bookshopping, so Wilma and Fred picked up some of the books I wanted.

Vandaag in 2001...
Woonde ik op de zolder van Maurice in Seghwaert, Zoetermeer, met Peentje of Luke (ik weet het niet zeker, ze hebben allebei een tijdje bij me gewoond daar), maar ik was ziek en logeerde bij Wilma en Fred. Het was boekenweek maar ik kon niet gaan boekwinkelen, dus Wilma en Fred kochten was van de boeken die ik wilde hebben voor me.

Today in 2000 I...
Lived in a studio apartment in Den Haag with Peentje and Gwenhyfar (hamster).
Read a lot to prepare for my examination for Dutch the next week (I got an 8 out of 10).

Vandaag in 2000...
Woonde ik in een studioappartement in Den Haag met Peentje en Gwenhyfar (hamster).
Ik las die dag veel om me voor te bereiden op mijn mondeling voor Nederlands de week erna (ik kreeg een 8).

That's how far my journals go back! Before that, I often wrote journalling in my photoalbums so I know about vacation and outings but of the 'everyday' photo's I often only know from what month or season they are.

Tot daargaan m'n logboeken terug! Daarvoor schreef ik vaak wel journalling in m'n foto-albums dus ik weet wanneer ik op vakantie ging of uitstapjes maakte, maar de foto's van het leven van alledag kan ik alleen per maandof seizoen plaatsen, niet op datum.

Geplaatst op 16-03-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemariem

That was a nice retrospective. I enjoyed seeing this. Today we are sitting home because it is raining. It is Spring Break and hope to get out some more on my week off.

Reactie geplaatst op 2010-03-16.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-10-12.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.