Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sonnenborgh

Last summer we had a boat tour on the canals of Utrecht and passed Sonnenborgh, a bastion part of Utrechts old defences, an observatory and museum. Early in 2010 I came across its website and decided it should be on our wishlist, especially since it would combine nicely with our visit to the planetarium in January. When we decided to meet Frank somewhere midway to celebrate his birthday, I suggested some outings and he chose Sonnenborgh.
So on Sunday March 14 we met up with Frank and Danja on the central station of Utrecht and walked across it's pretty old citycenter to the observatory.

Vorige zomer kwamen we bij een rondvaart door Utrecht langs Sonnenborgh, een bolwerk dat onderdeel is van Utrechts oude vestingwallen en dat een sterrenwacht en museum herbergt. Begin 2010 kwam ik de website ervan tegen en besloot dat het op ons verlanglijstje moest komen, vooral omdat het leuk zou combineren met ons bezoek aan het planetarium in januari. Toen we met Frank ergens halverwege zouden afspreken om zijn verjaardag te vieren, suggereerde ik een aantal uitstapjes en hij koos Sonnenborgh.
Dus op zondag 14 maart ontmoetten we Frank en Danja op Utrecht centraal en liepen we door de mooie binnenstad naar de sterrenwacht.

There were some interactive things in the museum.
Er waren wat interactieve dingen in het museum.


Cupcake in a windtunnel in an exhibition about the weather. He was blown away by it ;-)
Cupcake in een windtunnel in een tentoonstelling over het weer. Hij werd erdoor van zijn sokken geblazen ;-)


We listened to a lecture about the sun.
We woonden een lezing over de zon bij.

Off course we did some observing ;-)
Natuurlijk tuurden we wat door telescopen ;-)


Having a drink afterwards.
Achteraf nog wat drinken.

Most photo's by me, some by Maarten.
De meeste foto's door mij, een aantal door Maarten.

Geplaatst op 15-03-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.