Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

March / Maart

March did not start as I had in mind... For starters, our neighbours were SO, SO noisily renovating every day, all day, that I went to stay with Wilma and Fred for a while. I took Aafje with me and Maarten came over about every other day. 3,5 years of marriage and we were back where we were at the beginning of our relationship!
I crafted like crazy to finish up stuff for Wilma's advent calendar, went to vote, did some shopping, walked around W+F's neighbourhood with Maarten and then catched a stomachbug that got me down for days. I did get my peace and quiet but wasn't as productive as I'd hoped!
Fortunately the day before I got ill W+F had installed a tv in the guestroom so Maarten and I could watch LOST. I don't watch a lot of tv except when I'm ill. I was pleasantly surprised with some documentaries on sunday (one about Allen Ginsberg, interesting because I have recently reread Kerouac's 'On the Road' for my English booklist). And the second season of Fringe has started. Daytime television on workingdays pretty much sucks though, mostly reruns of the evening before, endless repeating of the news, soaps, stupid cartoons and dubbed childrens programmes of poor quality, and tellsell. I'm not at all into soaps, I wouldn't even let the bunny watch most of the childrens shows (there are exceptions though, I think she would relate very well to the furry Sesame Street monsters ;-) ), I don't need a belt to shake my stomach to lose some inches (definately not when my stomach is already upset!) or kitchenappliances that take more time cleaning than it would take to perform the task by hand... So now I'm very well updated on current events, there's a lot going on in Dutch politics these days.
I was also very happy to have my laptop with me, so I could e-mail, blog and read blogs and sort trough some photo's. After little more than four years lappie seems to be ready for retirement though, his dvd-player/burner has not been working properly for almost a year now and he's starting to show the results of four years of slave labour (at least 14 vacations/trips during which he was hauled around in backpacks and filled up with photo's, daily use at home, being trampled over by pets...). We've been looking for a replacement and a new tv (we have a ten year old bulky one with a screen smaller than our pc-screen, and mono-audio, that is also showing signs of retirement approaching). In recent years negotiating on the price of expensive items (electronics and such) has become common in Dutch shops, I really don't like doing that but when we buy two expensive items at once we're pretty sure we can save a little money. We don't have need for a huge tv, just a nice lcd with a somewhat larger screen and a better audiosolution. There's so much choise, it's been taking us weeks to decide!
Aafje has her own room at W+F's where she can roam free 24/7, it will be hard to get her to get used to spending the nights in her cage again! Google is next door from her and is a totally hyper young macho bunny man whenever he smells her on our clothes. He has bad or no hearing but Aafje does react a little when she hears him, fortunately she hasn't shown signs of false pregnancy this time.
I'm mostly recovered from my bug now and am looking forward to the fun things We've planned for the weekend! What will you be doing this weekend?

Maart begon niet echt zoals ik verwacht had... Om te beginnen renoveerden de buren hele dagen lang zo luidruchtig dag ik een tijdje bij Wilma en Fred ben gaan logeren. Ik nam Aafje mee en Maarten komt zo'n beetje om de dag. 3,5 jaar getrouwd en weer terug waar we waren aan het begin van onze relatie!
Ik heb flink geknutseld om dngen af te maken voor Wilma's adventskalender, ben gaan stemmen, heb wat gewinkeld, wandelde met Maarten in de wijk van W+F en werd geveld door een buikgriep. Ik kreeg m'n rust en stilte maar was lang niet zo productief als ik had gehoopt!
Gelukkig hadden W+F de dag voor ik ziek werd een tv anagesloten in de logeerkamer zodat Maarten en ik LOST konden kijken. Ik kijk weinig tv, behalve wanneer ik ziek ben. Ik was blij verrast met wat documentaires op zondag (waaronder een over Allen Ginsberg, interessant aangezien ik net Kerouacs 'On the Road' heb herlezen voor m'n boekenlijst voor Engels). En het tweede seizoen van Fringe is begonnen. Het televisieaanbod overdag op werkdagen is darentegen bedroevend, vooral herhalingen van de avond tevoren, eindeloze herhalingne van het nieuws, soaps, domme tekenfilms en slechte nagesynchroniseerde kinderprogramma's, en tellsell. Ik heb helemaal niks met soaps, ik zou het konijn niet eens naar de meeste van die kinderprogramma's laten kijken (er zijn uitzonderingen, ik denk dat ze zich goed zou herkennen in de harige monsters van Sesamstraat ;-) ), ik heb geen behoefte aan riemen die door trillen je middel dunner maken (zeker niet met een maag die van slag is!) of keukenapparatuur waarvan het schoonmaken meer tijd kost dan ik kwijt zou zijn als ik de hele klus met de hand had gedaan... Dus ik ben nu prima op de hoogte van de actualiteiten, er is heel wat gaande in de politiek!
Ik was ook erg blij dat ik m'n laptop bij me had, zodat ik kon mailen, bloggen en blogs lezen en wat foto's kon uitzoeken. Na ruim vier jaar lijkt lappie echter toe aan zijn pensioen, zijn dvd-speler/brander werkt al bijna een jaar niet goed meer en hij begint ook andere tekenen te vertonen waaruit blijkt dat vier jaar slavenarbeid toch wel erg zwaar zijn geweest voor hem (minstens 14 vakanties/weekendjes weg waarbij hij rondgezeuld werd in een volgepropte rugzak en volgezet werd met foto's, dagelijks gebruik thuis, huisdieren die eroverheen zijn gebanjerd...). We zijn al een tijdje aan het rondkijken voor een vervanger en een nieuwe tv (we hebben een 10 jaar oud beeldbuistv'tje met een kleiner scherm dan de pc, en mono-audio, diat ook tekenen begint te vertonen dat hij er binnenkort de brui aan gaat geven). Het afdingen dat de laatste jaren in Nederland gebruikelijk is geworden bij het kopen van dure zaken als electronica vind ik niet prettig, maar als we twee dure dingen tegelijk kopen zal het haast wel lukken iets van de prijs af te krijgen. We hebben geen behoefte aan een grote tv en wllen een aardige lcd met een iets groter scherm en een betere geluidsoplossing. Er is zoveel keus dat het ons al weken kost om tot een beslissing te komen!
Aafje heeft bij W+F haar eigen kamer waar ze 24/7 rond kan huppen, het zal lastig worden haar weer te laten wennen aan haar hok 's nachts! Google woont in de kamer naast haar en als hij Aafjes geur op onze kleren ruikt gedraagt hij zich als een echte hyper macho konijnenjongeman. Hij heeft slecht of geen gehoor maar aafje reageert wel een beetje als zij hem ruikt, gelukkig vertoont ze dit keer nog geen tekenen van schijnzwangerschap.
Ik ben weer redelijk opgeknapt van m'n griepje en heb zin in de leuke dingen die er gepland staan voor dit weeken! Wat ga jij dit weekend doen?

I got to see parts of the neighbourhood that were new to me, there were a lot of houses and building built since we left here three years ago!
Ik kreeg delen van de wijk te zien die ik nog niet kende, er is veel bijgebouwd sinds we hier drie jaar geleden vertrokken!

The temporary mall (a permanent one is yet to be built)
Het tijdelijke winkelcentrum (het permanente moet nog worden gebouwd)

There are some nice appartmentbuildings that are very expensive but get a lot of noise from the high speed trains that pass close by
Er zijn wat mooie appartementengebouwen die heel duur zijn maar veel geluidsoverlast ondervinden van de HSL die er vlak langs loopt.

Geplaatst op 12-03-2010.
Meer berichten over

Reactie van Martijn Coenen

Die flats bij de HSL he, is dat inderdaad goed te horen daar? Ik ben er wel een paar keer geweest maar had niet zo de indruk dat die tijdelijke Fyra dingen zoveel geluid maken.

Reactie geplaatst op 2010-03-15.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.