Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Almost / Bijna 50!

Wilma will be 50 on April 30 and I came up with the idea to make her an advent calendar of 50 envelopes and a big basket filled with little presents. I started shopping for little presents (preferably flat ones) and crafting (unfortunately not as much as I had hoped due to circumstances but for leftover projects there's always Sinterklaas in December ;-) ), and so did my SIL-to-be. Off course I can't show you any of the presents untill Wilma has seen them unwrapped but since we presented her with the basket and the envelopes last weekend I can show you those!

Wilma wordt op 30 april 50 en ik bedacht om een adventskalender van 50 enveloppen en een grabbelton voor haar te maken. Ik begon te winkelen voor allerlei kleine cadeautjes (bij voorkeur plat) en te knutselen (helaas door omstandigheden niet zoveel als ik had gehoopt maar voor de projecten die ik niet af kreeg is er altijd nog Sinterklaas ;-) ), en mijn aanstaande schoonzus deed hetzelfde. Natuurlijk kan ik de cadeautjes nog niet laten zien tot Wilma ze heeft uitgepakt maar aangezien ze inmiddels de grabbelton en enveloppen heeft gekregen kan ik je wel het eindresultaat laten zien!

Here's the huge basket I found and some new wrappingpaper I bought. How cute is this!

Dit is de enorme mand die ik vond en wat cadeaupapier dat ik kocht, leuk hè! beide van Action (het cadeaupapier zag ik ook bij Marskramer maar dan duurder)

we spent an evening together showing each other what we had made and bought Wilma and wrapping the presents with all kinds of different papers from my vast collection of wrappingpaper. SIL had made some paper flowers to decorate some of the presents.

We brachten samen een avond door met bekijken wat we hadden gekocht en gemaakt voor Wilma en pakten de cadeautjes in met allerlei papiertjes uit m'n flinke collectie cadeaupapier. Schoonzus had van crèpepapier bloemen gemaakt om sommige van de pakjes mee te decoreren.

SIL had made, filled and decorated part of the envelopes with the help of the kids. I spent an afternoon making, filling and decorating the rest of the envelopes. I owe you a little tutorial on how to make these envelopes (it's really easy!) but we'll have to wait untill Wilma opens the envelope I used for the step-by-step photo's because they give away something about the contents!

Schoonzus maakte, vulde en decoreerde met hulp van de kinderen een deel van de enveloppen. Ik besteedde een middag aan het maken, vullen en versieren van de rest van de enveloppen. Jullie houden nog een beschrijving te goed van hoe je zulke enveloppen maakt (heel simpel!) maar daarmee moeten we even wachten tot Wilma de enveloppe heeft opengemaakt die ik heb gebruikt voor de stap-voor-stap foto's want daarop kun je iets zien van de inhoud!

On Sunday March 7 we all got together to celebrate Fred's birthday (Sorry, Fred, we kinda highjacked it!) and after a few finishing touches we presented Wilma with the end result. She's very curious about the contents and gets to open her first envelope this friday!

Op zondag 7 maart waren we allemaal bij elkaar om Fred's verjaardag te vieren (sorry Fred, we hebben je verjaardag een beetje gekaapt!) en na nog een paar dingen even afgemaakt te hebben gaven we Wilma het eindresultaat. Ze is erg nieuwsgierig over de inhoud en mag deze vrijdag haar eerste enveloppe openen!

Over the course of the next few months you'll get to see more of this! We had a lot of fun working on this and hope Wilma will enjoy this count down to her birthday! I hereby invite her to do guestposts on my blog about it!

De komende maanden krijgen jullie hier meer van te zien! We hebben er met veel plezier aan gewerkt en hopen dat Wilma zo leuk kan aftellen naar haar verjaardag! Ik nodig haar hierbij uit om gastblogger te zijn hier en er berichtjes over te posten!

Geplaatst op 10-03-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.