Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Vlieland, 23-1

Saturday morning January 23 I went to get bread at the supermarket. After breakfast we walked and climbed tot the lighthouse, which was open for visitors. The guy in there said that in clear weather, you can see the mainland, but it was still foggy. It was fun to see the village from above and some of the surroundings.

Zaterdagochtend 23 januari haalde ik brood voor het ontbijt bij de supermarkt. Na het ontbijt liepen en klommen we naar de vuurtoren, die open was voor bezoekers. De man daar zei dat je bij helder weer het vaste land kunt zien, maar het mistte nog steeds. Het was leuk om het dorp en wat van de omgeving van bovenaf te zien.


Cupcake found a miniature version of the lighthouse in the lighthouse. He wondered if the miniature lighthouse also had a miniature lighthouse inside!
Cupcake vond een miniatuur vuurtoren in de vuurtoren. Hij vroeg zich af of de miniatuur vuurtoren ook een miniatuur vuurtoren herbergt!

We found a stairway down the hill and walked around in the village for a while.

We vonden een trap de heuvel af en liepen een tijdje rond in het dorp.


The first Spar supermarket stood in Zoetermeer, but we haven't had one for several years now. So it's always fun to come across one when we're travelling!
Sinds een aantal jaar heeft Zoetermeer geen Spar supermarkt meer, terwijl de keten hier begonnen is. Altijd leuk dus om er een tegen te komen op vakantie!

After having lunch in the appartment we visited the local museum Tromp's Huys. Local history (part of national history trough the maritime function of the island), art from a former inhabitant, art about Vlieland made by visitors of the island. Nice! While we were inside it started snowing! When we got outside the mainstreet looked extra charming because of it!

Nadat we in het appartement gelunchd hadden bezochten we Museum Tromp's Huys. Locale geschiedenis (deel vande nationale geschiedenis vanwege het maritieme verleden van het eiland), kunst van een vroegere bewoonster en kunst over Vlieland door bezoekers van het eiland. Leuk! Terwijl we binnen waren begon het te sneeuwen! Weer buiten zag de Dorpsstraat er daardoor extra mooi uit!


Naughty Cupcake! Please note that this happened behind my back when I wasn't paying attention!
Ondeugende Cupcake! Ik wil even duidelijk maken dat dit achter mijn rug gebeurde terwijl ik niet oplette!

We did a little shopping for some snacks and postcards and found these very appropriate souvenirs to thank Wilma for looking after Aafje! The name of the candy would translate as bunny droppings from Vlieland ;-)

We winkelden een beetje voor wat lekkers en ansichten en vonden deze erg toepasselijke souvenirtjes om Wilma te bedanken dat Aafje mocht komen logeren ;-)

Geplaatst op 09-02-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

This souvenir can be found in Texas too. Sometimes they are labeled from deer. You can also buy real scorpion lollipops and other strange things. Still another reason to come to Texas.

Reactie geplaatst op 2010-02-10.

Reactie van Wilma

De Vlielander konijnenkeuteltjes bleken hele lekkere dropjes te zijn! Bedankt Thinkie, Maarten en Aafje, ook voor het leuke kaartje!

Reactie geplaatst op 2010-02-10.

Reactie van lindaloe

Leuk o mal je belvenissen te zien. Groetjes Linda

Reactie geplaatst op 2010-02-11.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.