Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Words for 2010 / Woorden voor 2010

A year ago I figured that after a year of 'finish' I would be ready for 'simplify'. But I'm not ready with finish! Finishing projects results in simplifying; when I finish certain projects there are less things on my mind and there are less stacks of stuff aroun the house that require some sort of action. So 'finish' is moving with me into 2010 and I'm adding 'simplify'.
To me, 'finish' means finishing projects (which shows in my 28/29-list.)
'Simplify' to me means to make things easier and more simple, working on less things at the time so I can focuss well on a few things. Finding easier ways to do things. Tackling the mess in the house (getting rid of things that have become redundant and finding the best way of storing everything else). One of the things I'll be doing when it comes to simplifying is stop keeping seperate diaries, photo-albums and scrapbookalbums and combine them into one. This will save me effort, money, time and space since I won't be doing the same things several times. I will be keeping a journal for things that are to personal for the album and maybe an inspirationjournal. If we will be travelling I'll keep a traveljournal that I can integrate into the album when we come home. Another way to simplify is to use what we have well. That means we will have to buy less new stuff and less idle stuff taking up space.

Een jaar geleden al had ik bedacht dat ik na een jaar 'finish' (afmaken) klaar zou zijn voor 'simplify' (vereenvoudigen). Maar ik ben nog niet klaar met finish! Het afmaken van projecten leidt wel mooi naar simplify, als ik bepaalde grote projecten af heb heb ik minder aan m'n hoofd en liggen er in huis minder stapeltjes met spullen waar ik nog wat mee moet doen. Voor 2010 houd ik dus finish nog even bij me en ik voeg er simplify aan toe.
Onder finish valt vooral het afmaken van projecten (dit komt ook dit jaar weer terug in m'n 28/29 lijst).
onder simplify versta ik het vereenvoudingen van dingen, met wat minder dingen tegelijk bezig zijn zodat ik me op een paar dingen goed kan focussen. Makkelijker manieren vinden om dingen te doen. En ook de rotzooi in huis aanpakken (dwz, overbodig geworden spullen wegdoen en vooral ook dingen zo handig mogelijk opbergen). En van de dingen die ik in dit kader ga doen is niet meer apart logboeken, foto-albums en scrapbookalbums bijhouden voor dit jaar. Dit komt allemaal bij elkaar in albums, zo hoef ik geen dubbel werk meer te doen. Het scheelt tijd, geld, moeite en ruimte. Ik denk dat ik nog wel een journal houd voor de meest persoonlijke dingen (minder persoonlijke dingen komen wel in de albums) en wellicht een inspiratiejournal. Mochten we op reis gaan dan houd ik m'n traveljournal zo bij dat het achteraf in het album kan. Ook het goed benutten van de spullen die we hebben valt in het kader van simplify, zo hoeft er minder gekocht te worden en liggen er minder ongebruikte spullen ruimte in te nemen.

Geplaatst op 04-01-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.