Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

My birthday / Mijn verjaardag

Januari 1 was my 28th birthday. We started the day @ Wilma and Fred's where we had spent the night. By the end of the morning we went home and I baked cupcakes and applecake. In the afternoon family and friends filled our livingroom, we had to move the furniture around to fit everyone! Fun! It was also a great day for Mini Cupcake, who discovered he had a twin sister! She had lived in Wilma's craftroom for quite a while and is now moving to live with Danja's friend.

1 januari was mijn 28e verjaardag. We begonnen de dag bij Wilma en Fred, waar we gelogeerd hadden. Eind van de ochtend gingen we naar huis en ik bakte cupcakes en een appelcake. 's Middags vulde onze woonkamer zich met familie en vrienden, we moesten zelfs meubilair verplaatsen om plek te maken voor iedereen! Leuk/gezellig! Het was ook een mooie dag voor Mini Cupcake, die ontdekte dat hij een tweelingzusje heeft! Ze woonde al een tijdje in Wilma's hobbykamer en gaat nu bij Danja's vriendin wonen.

I had made a silly little questionnaire, and promised to draw a name out of the people participating and reward that person with a bottle of wine (Maarten got it for his volunteerwork but we don't drink alcohol). I got quite a lot of participants, and got Jill to draw a name. We all agreed she was the right person for the job since she can't see, but she managed to draw her own name anyway ;-) Foul play was out of the question but the crowd was displeased ;-) so we decided to trow in the second bottle of wine, which was won by Wilma. They don't drink wine so she gave it to Frank, who had been whining about it from the start ;-) The lessons you can learn from this story? Everyone can cheat and whining pays off! ;-)

Ik had een maf vragenlijstje gemaakt en beloofde een fles wijn te verloten onder de deelnemers (die had Maarten gekregen voor zijn vrijwilligerswerk maar we drinken geen alcohol). Er waren nog aardig wat deelnemers, en vroeg Jill om een naam te trekken. We waren het er allemaal over eens dat zij de juiste persoon voor de klus was omdat ze niet kan zien, maar ze kreeg het toch voor elkaar haar eigen naam te trekken ;-) Ze had echt niet vals gespeeld maar het publiek begon te morren dus we besloten ook de tweede fles wijn te verloten. Wilma won hem. Zij drinken ook niet dus ze besloot hem aan Frank te geven, die er al de hele tijd over zeurde ;-) De lessen die je kunt trekken uit dit verhaaltje? Iedereen kan valsspelen en zeuren werkt! ;-)

Nice for the album! It was nice to read all the answers and I especially liked the selfportraits they drew! This actually enables me to already cross off #4 of my 28/29-list!

Leuk voor in het album, vooral de zelfportretjes die ze erbij getekend hebben ;-) Het was erg leuk om alle antwoorden te lezen! Dit maakt dat ik nummer 4 van mijn 28/29-lijst al kan afstrepen!

The Wicked Witch of the West also attended.

De Slechte Heks van het Westen was er ook.

Off course Martijn was making a fuss about us not wearing our wedding rings again so we put them on and let him take a photo.

Natuurlijk zeurde Martijn weer dat we onze trouwringen niet droegen dus we deden ze om en lieten hem een foto maken.

A little dinner with Maarten, we weren't really hungry after snacking all day!

Een klein dinertje met Maarten, we hadden weinig trek na een hele dag snoepen!

I got spoiled rotten! Cards, flowers, money (I was hoping to buy a sewingmachine but we expect the tv to blow up soon so I'm afraid that's what we'll be using the money for! Maybe a new chance next year!), a magazine, a rubber ducky, books, giftcards for books, vouchers for free binders (that will make great scrapbookalbums), a photo-album with cupcakes on it, a cd-rom with photo's, paper for scrapping and a little scrapbookalbum made by danja, about our day at the zoo last summer:

Ik werd erg verwend! Kaarten, bloemen, geld (ik wilde een naaimachine gaan kopen maar we verwachten dat de tv binnenkort ontploft dus ik vrees dat we er een nieuwe tv van zullen gaan kopen! Misschien volgend jaar een nieuwe kans voor de naaimachine!), een tijdschrift, een badeendje, boeken, boekenbonnen, bonnen voor ING-mappen (waarik scrapbookalbums van kan maken), een foto-album met cupcakes erop, een foto-cd, papier om mee te scrappen en een scrapbookalbumpje gemaakt door Danja, over ons dierentuinbezoek vorige zomer:


(unfortunately the wrapping got stuck to the album so I damaged it a little while unwrapping)
(Helaas was de verpakking wat vastgeplakt aan het albumpje dus ik beschadigde het een beetje bij het uitpakken)

Geplaatst op 03-01-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.