Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Tea light holders / Waxinelichthoudertjes

One of the things I made as presents this year are tealightholders with tealights on batteries in them.

En van de dingen die ik dit jaar heb gemaakt als cadeautjes zijn waxinelichthoudertjes, met waxinelichtjes op batterijen erin.

I made several different ones and played a bit with colours and sizes. Some sorts of cardstock work better than others when it comes to holding them together with double sided tape.

Ik heb verschillende types gemaakt en heb wat gespeeld met kleuren en maten. Sommige soorten karton werken beter dan andere wat betreft het vastplakken met dubbelzijdig tape.

They're easy to make:
Ze zijn makkelijk te maken:

Decide on the size and draw it out on the cardstock. Keep in mind what size your 'window' will be and the size of the tealight
Beslis welk formaat je wilt en teken het uit op het karton. Houd rekening met het formaat van het 'raampje' dat je wilt.

Don't forget strips for sticking the sides together! Score all the lines.
Vergeet geen strips te maken om de zijkanten aan elkaar te kunnen plakken! Ril de vouwlijnen.

I've used my coluzzle templates for the windows but you can use other methods aswell off course.
Ik heb mijn coluzzle mallen gebruikt voor de raampjes maar je kunt natuurlijk ook een andere methode gebruiken.

Make sure you put your windows on the sides with the strips, otherwise the strips might obscure the sides of the windows when you stick it all together!
Zorg dat je je raampjes maakt op de zijkanten met de strips, anders komen de strips bij het vastplakken misschien over de rand van je raampjes heen aan de binnenkant!

Double sided tape / Dubbelzijdig tape

I've used very thin, kind of see through coloured paper and glued it along the edges of the window.
Ik heb dun, wat doorzichtig gekleurd papier gebruikt en het langs de randen van de raampjes vastgelijmd.

Stick it all together, depending on the strenght of your tape and the sort of cardstock you might want to add some extra tape on the inside.
Plak het aan elkaar. Afhankelijk van de sterkte van je tape en het soort karton dat je gebruikt kan het nodig zijn extra tape aan te brengen binnenin.

Geplaatst op 22-12-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.