Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Blog award!

Annemarie gave me this blog award! Thank you! I visit her blog sometimes, she is a scrapbooker (as you can see in her SIS portfolio) and blogs about all kinds of things. A questionaire is part of the award, the questions have to be answered with one word:

Where is your cell phone? backpack
Your hair? messy
Your mother? creative
Your father? ha, can't answer this in one word: he has a great memory
Your favorite food? Indian (but cooked by me so not sharp)
Your dream last night? I think my friend Michiel was in it (sorry I can't do the one word thing!!!)
Your favorite drink? Hot chocolate
Your dream/goal? learning
What room are you in? livingroom
Your hobby? photo's (taking them, scrapping them...)
Your fear? too personal!
Where do you want to be in 6 years? Happy!
Where were you last night? at home, with Aafje and Martijn
Something that you aren’t? healthy
Muffins? Cupcakes!
Wish list item? my DSLR back and working again!
Where did you grow up? Zoetermeer, the Netherlands
Last thing you did? getting my boxes with photocd's out, I need to find some photo's
What are you wearing? warm clothes
Your tv? a small old fashioned one from 2000, I think he's terminally ill and it will be a matter of months :-/ I like SF and stuff I can learn from
Your pets? bunny Aafje
Friends? make me happy!
Your life? filled with good/fun things!
Your mood? ready to tackle my to do list today! (or part of it anyway ;-) )
Missing someone? Indi
Vehicle? tram
Something you are not wearing? make up
Your favorite store? that's a tie between bookstore and scrapstore!
Your favorite color? most things bright. Especially blue, purple and pink
When was the last time you laughed? half an hour ago when Aafje did something funny
Last time you cried? not sure
Your best friend? Aafje ;-)
One place that I go to over and over? Museums!
Facebook? nope (that is, I made an account and never use it)
Favorite place to eat? at home with Maarten and maybe some friends

I feel like a grade school student again, filling in these questions in friendship books ;-) I'm way to lazy (and busy) to pick 5 people to pass this on to, so if you are proud of your blog, consider yourself the recipient of this award! You're welcome to post a link to it in the comments!

Annemarie gaf me deze blog award! Dank je! Ik bezoek haar blog soms, ze is een scrapbooker (zoals je kunt zien in haar SIS portfolio) en blogt over allerlei onderwerpen. Bij de award hoort een vragenlijstje, de vragen moeten ebantwoord worden met één woord:

Waar is je mobiele telefoon? rugzak
Je haar? warrig
Je moeder? creatief
Je vader? Ha, die lukt niet in één woord: hij heeft een prima geheugen
Je favoriete eten? Indiaas (maar wel zelf gekookt dus niet scherp)
Je droom afgelopen nacht? Ik geloof dat m'n vriend Michiel erin voorkwam (sorry, het lukt niet met één woord!!!)
Favo drankje? Warme chocola
Je droom/doel: leren
In welke kamer bevind je je? woonkamer
Je hobby? foto's (ze maken, scrappen...)
Je angst? te persoonlijk!
Waar wil je zijn over 6 jaar? Gelukkig!
Waar was je gisteravond? thuis, met Aafje en Martijn.
Iets dat je niet bent? gezond
Muffins? Cupcakes!
Wat staat op je verlanglijstje? Mijn digitale spiegelreflex terug, werkend!
Waar ben je opgegroeid? Zoetermeer
Het laatste dat je deed? mijn bakken met fotocd's pakken, ik zoek wat foto's.
Wat heb je aan? warme kleren
Je tv? een kleine ouderwetse uit 2000, ik denk dat hij terminaal ziek is en dat het een kwestie van maanden is. Ik kijk graag SF en leerzame programma's
Je huisdieren? konijn Aafje
Vrienden? daar word ik blij van!
Je leven? vol goede/leuke dingen!
Je humeur? klaar om m'n to do lijst weg te werken vandaag! (of nou ja, een deel ervan ;-) )
Mis je iemand? Indi
Vervoersmiddel? tram
Wat draag je niet? make up
Favo winkel? dat is gelijkspel tussen boekwinkel en scrapbookwinkel.
Favo kleur? de meeste felle kleuren. Vooral blauw, paars en roze
De laatste keer dat je lachte? Een half uur geleden toen Aafje iets grappigs deed
Laatste keer dat je huilde? weet niet
Je beste vriend(in)? Aafje ;-)
Waar ga je steeds opnieuw naartoe? Musea!
Facebook? nee (dwz, ik heb een account aangemaakt maar doe er nooit iets mee)
Favoriete plaats om te eten? Thuis met Maarten en misschien wat vrienden

Ik voel me net een basisschooleerling, dit soort vragenlijstjes invullend in vriendenboekjes ;-) Ik ben veel te lui (en heb het te druk) om 5 mensen uit te zoeken om de award door te geven, dus als je trots bent op je blog mag je jezelf beschouwen als de ontvanger van deze award! Plaats dan vooral een linkje in de comments!

Geplaatst op 05-11-2009.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie (mommyvictory)

Yay, you got it. I love your answers. Thanks for being the first to respond. See you around the blog world.

Reactie geplaatst op 2009-11-05.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.