Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden day 17 / Zweden dag 17

On June 24 we visited Jamtli Historyland in Östersund. An open air museum that shows life as it was in Sweden and especially Östersund in earlier years. And there is an 'indoor' museum where there's also a lot to see and learn.
Op 24 juni bezochten we Jamtli Historyland in Östersund. Een openluchtmuseum waarin je kunt zien hoe het leven in Zweden en met name Östersund was in vroeger jaren. En er is een binnenmuseum waar ook veel te zien en te leren valt.

We met several inhabitants of old Östersund, and saw a lot of farm animals.
We ontmoetten verschillende inwoners van oud Östersund, en zagen veel boerderijdieren.


It was fun to see this bicycleworkshop, my grandfather and great grandfather used to have a workshop like this.
Het was leuk om deze fietsenmakers werkplaats te zien, mijn opa en overgrootvader hadden er ooit zoeen.


The indoor museum is far from boring, I can tell you I wasn't the only adult taking the slide down ;-)
Het binnenmuseum is verre van saai, ik kan je beloven dat ik niet de enige volwassene was die de glijbaan nam naar beneden ;-)


There was a very ecclectic exposition with art reproductions.
Er was een zeer ecclectische kunstexpositie met reproducties.


I fell in love with this kitty but couldn't bring it on the plane the next day so I didn't buy it.
Ik werd verliefd op deze kat maar zou hem de volgende dag niet mee kunnen nemen in het vliegtuig dus ik heb hem niet gekocht.

From Jamtli we walked to the Arctura tower. We visited the restaurant (and were very relieved by the prices compared to the Tyholt Tower in Trondheim ;-) ) and enjoyed the view over forests, lakes and Östersund.
Van Jamtli liepen we naar de Arctura toren. We bezochten het restaurant (en waren opgelucht wat betreft de prijzen, vergeleken met die in de Tyholt Toren in Trondheim ;-) ) en genoten van het uitzicht over bossen, meren en Östersund.


We walked back to town trough pretty neighbourhoods and got some last groceries.
We liepen terug naar het centrum door mooie buurten en deden wat laatste boodschappen.


Knäckebröd


Cheese in a typical form / kaas in een typische vorm

Geplaatst op 29-10-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.