Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden day 16 / Zweden dag 16

June 23, another day in Östersund, Sweden! Cupcake and his new friends are ready for the fieldtrip!
23 juni, een nieuwe dag in het Zweedse Östersund! Cupcake en zijn nieuwe vriendjes zijn klaar voor het uitstapje!

We took a bus to the Moose Farm. 'Mrs. Moose', as she introduced herself, first took us to see the gentile adult elk. We got to pet them and some ate potatoes out of our hands! To me this was really one of the highlights of this vacation!
We namen de bus naar de Eland Boerderij. 'Mevrouw Eland', zoals ze zich voorstelde, nam ons eerst mee naar de vriendelijke volwassen elanden. We mochten ze aaien en sommigen aten aardappels uit de hand! Dit was echt een van de hoogtepunten van de reis voor me!

Next up was a visit to the little ones, even cuter! We petted them and they ate leaves from branches the visitors held up for them.
Toen waren de kleintjes aan de beurt, nog schattiger! We aaiden ze en ze aten bladeren van de takken die ze voorgehouden werden.


The views from the farm were great, you can see the mountains.
Het uitzicht vanaf de boerderij is geweldig, je ziet de bergen.

We had some time to kill before the bus came so we relaxed on a picnictable.
We hadden wat tijd te doden voor de bus kwam dus we relaxten aan een picnictafel.

After lunch in our room we headed to the waterside to catch the SS Thomée for a tour of the lake!
Na een lunch in onze kamer gingen we naar de waterkant om de boot SS Thomée te halen voor een vaartocht over het meer!


The placing of the benches made it hard to see the view when sitting down. This boat used to be just a mode of transportation, maybe the passengers back in those days didn't care as much for the beautiful view as the tourists do now?
De plaatsing van de banken maakte het lastig om het uitzicht te zien terwijl je zat. Deze boot was ooit gewoon een vorm van personenvervoer, misschien vonden de passagiers van toen het prachtige uitzicht minder interessant dan de toeristen van nu?


Östersund


We ended the day with a nice but very fatty kebabplatter in 'our' street in Östersund.
We eindigden de dag met een lekkere maar erg vette kebabschotel in 'onze' straat in Östersund.

Geplaatst op 26-10-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.