Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden/Norway day 14 / Zweden/Noorwegen dag 14

On June 21 we got on board a boat to Munkholmen, an island in the fjord that used to have religious and millitairy uses and housed a prison.
Op 21 juni gingen we aan boord van een boot naar Munkholmen, een eilandje in de fjord dat in het verleden voor religieuze en millitaire doelen heeft gediend. Er was ook een gevangenis.

After arrival we immediately joined a tour of the main building, very interesting!
Na aankomst konden we meteen deelnemen aan een rondleiding van het hoofdgebouw, erg interessant!


Back to the city / Terug naar de stad


We had some lunch @ Ravnkloa.
We aten wat bij Ravnkloa.


A few hours each weekend day it's possible to visit the camera obscura. It's a little room and we were shown it's workings and got some explanation about it. We had some previous experiences with camera obscura's but never this big!
Een paar uur elke weekend dag kun je de camera obscura bezoeken. Het is een klein kamertje en we kregen een demonstratie en uitleg. We hadden eerdere ervaringen met camera obscura's maar nog nooit zo groot!


They also had a little one ;-)
ze hadden ook een kleiner exemplaar ;-)

Back at the hotel we decided there was still time to visit a museum. We couldn't agree on which one and decided to split up.
Terug in het hotel bleek er nog tijd voor een museumbezoek. We werden het niet eens over welk museum dat moest worden en besloten op te splitsen.


Maarten went to the tramway museum. I quickly handed him some money but unfortunately that turned out to be too little to take the tram back into town afterwards, so he had to walk for quite a while. Oops!
Maarten ging naar het trammuseum. Ik duwde hem snel wat geld in handen maar dat bleek niet genoeg om ook weer terug te kunnen met de tram, hij moest dus een flink eind lopen. Oeps!


I went to the millitary museum, which was interesting from a historical perspective. I also paid a brief visit to the gift shop of the science museum, really cool if you're looking for a fun educational gift for a child.
Ik ging naar het legermuseum, dat interessant was vanuit een historisch perspectief. Ik liep ook even binnen bij de cadeauwinkel van het wetenschapsmuseum, erg leuk als je op zoek bent naar een leuk educatief cadeautje voor een kind.


When we met up again we set out on a walk Maarten wanted to do and planned to do the last part of our citywalk.
Toen we allebei terug waren gingen we er op uit voor een wandeling die Maarten wilde doen, en we wilden onze stadswandeling afmaken.


We crossed the river on a wooden bridge.
We staken de rivier over via een houten brug.


It seems like this house has eyes!
Het lijkt net of dit huis ogen heeft!


We spent a lot of time looking for the last information plaque of our walk. This is why...
We zochten een hele tijd naar het laatste informatiebord van onze wandeling. Dit is waarom...


We had dinner at a kebabrestaurant. The owner proved to us he could greet and curse in Dutch ;-)
We aten die avond bij een kebabzaak. De eigenaar bewees dat hij kon groeten en vloeken in het Nederlands ;-)

Geplaatst op 19-10-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.