Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden/Norway day 11 / Zweden/Noorwegen dag 11

Early on June 18 we got on the train to Trondheim, Norway. However beautiful the scenery, I struggled to keep my eyes open (and lost that struggle for a while ;-) ).

Vroeg op 18 juni namen we de trein naar Trondheim, Noorwegen. Hoe mooi het landschap ook was, ik moest vechten om m'n ogen open te houden (en dat lukte een deel van de tijd dan ook niet ;-) ).


We were allowed to leave our big suitcase in the bagagechamber of the hotel Älgen, which saved us some trouble.
We mochten onze grote koffer in de bagagekamer van hotel Älgen laten, dat scheelde een hoop gedoe!

We found a room for one night @ Pensjonat Jarlen.
We vonden een kamer voor één nacht in Pensjonat Jarlen.


Lunch


We visited the tourist information
We bezochten de toeristeninformatie.


The Vår Frue kirke. We went in to look at the interior and someone was playing Queen's 'Bicycle race' on the organ :-)
De Vår Frue kirke. We gingen naar binnen om het nterieur te bekijken en iemand speelde Queens 'Bicycle race' op het orgel :-)

We took the tram up into the hills. There was supposed to be a viewpoint there but the rain was probably the reason there wasn't much of a view. We walked around for a bit and took the next tram back to town.
We namen de tram de heuvels op. Daar zou een uitkijkpunt zijn maar waarschijnlijk was de regen er de oorzaak van dat er weinig uitzicht te zien was. We liepen wat rond en namen de volgende tram terug de stad in.

Geplaatst op 05-10-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.