Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden day 9 / Zweden dag 9

We spent June 16 in Vilhelmina. We walked around town and saw old buildings, a forest and water.

We brachten 16 juni door in Vilhelmina. We liepen rond in het dorp en zagen oude gebouwen, een bos en water.


A pretty view from the forest on a hill.
Een mooi uitzicht vanuit het bos op een heuvel.


A collection of huts has been built on the hill for tourists to see.
Voor toeristen is er een aantal huttel op de heuvel gebouwd om te bekijken.


There were two walkingroutes on the hill, they share part of their route. We wanted to walk the longer naturewalk but because of all the musquitos attacking us we decided to go for the shorter fairytalewalk.
Er waren twee wandelroutes op de heuvel, die een deel van hun route delen. We wilden de langere natuur-route lopen maar besloten vanwege de muggen die ons aanvielen toch maar te gaan voor de kortere sagenwandeling.


There were some cute things to discover on this route! In Cupcakes Flickr album you can see him posing with some new friends in the forest.
Er waren leuke dingen om te ontdekken op deze route! In Cupcakes Flickr album kun je hem zien poseren met wat nieuwe vriendjes in het bos.


Vilhelmina Churchtown / Vilhelmina kerkstad


This wobbly brigdge can only take two people at the time, and you have to keep some distance inbetween.
Deze wiebelige brug kan maar twee mensen tegelijk houden, en je moet wat afstand van elkaar houden

Manmade but pretty anyway!
Gemaakt door mensen maar toch mooi!


Preparing dinner. It was nice to be able to cook for ourselves in some of the places we stayed; it saves money, I don't have to worry about how my stomach will react to what I eat (I can read the ingredients on the packaging in Swedish and used a lot of fresh produce) and we could eat lots and lots of (Thinkie-friendly) veggies, which is often a challenge when eating at restaurants.
Aan het koken. Het was fijn dat we op smmige van de plekken waar we verbleven zelf konden koken; het scheelt geld, ik hoef me geen zorgen te maken hoe mijn maag reageert op wat ik eet (ik kan de ingrediŽnten in het Zweeds lezen op de verpakkingen en gebruikte veel verse producten) en we konden heel veel (Thinkie-vriendelijke) groenten eten, wat nogal eens lastig is in restaurants.


The view from our bedroom.
Het uitzicht vanuit onze slaapkamer

Geplaatst op 23-09-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.