Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

a new 'system' / een nieuw 'systeem'

I have been thinking for a while and Maarten and I have been talking about what kind of photo-albums we want in the future.
Right now we have a lot of things happening all at the same time: our 'normal' photo-albums, my journal, my art journal, my scrapbook albums, my traveljournals. Sometimes we have little albums printed of our vacations because our friends and family don't want to spend hours and hours working their way trough our large vacation albums. And I save some of the snailmail we get in a seperate scrapbook. They take up a lot of time (selecting photo's to print, writing journalling and making special drafts for the photo-albums, the traveljournals and the scrapbook albums, most of that work is done by me but Maarten also puts a lot of time/effort into the selection of photo's and some into journalling on things I didn't attend) and space. If we keep going like this we will have no place to store anything else than photo-albums some day ;-) We have been limiting the percentage of photo's we allow ourselves to have printed over and over but we are also doing more and more travelling and taking more and more photo's.
To me, the boundaries between the art I make and what I do with my photo's, how I tell my stories, are kind of blurry. Many of our stories get told several times (with partly the same photo's, postcards, brochures); in my journal, in the photo-album, in the scrapbook album and in a traveljournal. This takes double the time, effort, money and space. So I've been thinking about incorporating all of these seperate journals/albums into one, starting next year. To have maybe one album every two months on average (maybe sometimes more, sometimes less, depending on outings and vacations). with pages in all kinds of sizes and with all kinds of looks. Some just text, some scrapped, some art journal pages, some with just photo's on them. I actually love the idea of having everything in one place.
I already mentioned the advantages. There are some disadvantages though; most of what I write in my journal and what I put into my art journal is suitable for other peoples eyes. But once in a while it gets a little too private to show. Which would make the albums unsuitable for others than ourselves to look at. Once in a while familymembers or friends look trough a(n) (scrapbook)album. Also, because quite a big part of what would go into the albums would be my artwork or journalling, it might feel more like a representation of my year than of ours as a couple. And an album like this might get a messy look.
I brought it up with Maarten, who actually liked the idea, especially for the aspect of it saving space. He even said my scrapbookpages often look kinda nice ;-)
The idea is still floating trough my head, getting more clearly all the time. What to use, how to go about it. Make the traveljournals bigger (like A4), incorporate all postcards and brochures and the extended journalling that now goes into my journal. Then at home all I need to add is photo's, the best ones scrapped, the rest just stuck on a page or slid into see trough folder-pages.
We would have to limit ourselves even more when selecting photo's to print, think even deeper about what stories we want to tell and which photo's we really need to do that. And still keep some room for photo's of our everyday life. And writing my journal entries will have to be done well during the first draft since it will be the only draft...
Maybe I could keep a little seperate journal for the journalling and art journalling that is too personal, and use it as an inspirationjournal aswell. Or I could put more effort into documenting our travels online so our friends and family can check it out there, as some of them already do.
I really like the idea, it will save us time and a little money, will be a new creative challenge for me and make preserving our stories even more fun and doable. Then again at the moment there's no stress on the scrapbooking because I know our stories get told in our normal photo-albums anyway. With our new sort of albums I will feel much more pressure to keep up, although at the same time that will be easier. I will also have to work in a chronological order (although I can work on pages for earlier years on the side). It's a bit scary to let go of my 'system' that I've had for about a decade, at least the basis of the journal and the albums. But I'm looking forward to this 'adventure' ;-)
I would love to hear your thoughts on this! What's your 'system'? How do you make your albums represent not just you but also your partner/family, if they are filled with your personal art? How much fun is scrapbooking if you have to keep up and work chronologically in stead of scrapping what you like, when you like it?

Ik ben al een tijdje aan het nadenken, en Maarten en ik hebben het er al een tijdje over, hoe het in de toekomst moet met onze foto-albums.
Op dit moment zijn er een aantal dingen tegelijk gaande: onze 'gewone' foto-albums, mijn logboek, mijn art journal, mijn scrapbook albums, mijn reisdagboekje. Soms laten we kleine albumpjes printen van vakanties omdat vrienden en familie niet het geduld hebben om urenlang de albums ven een vakantie door te kijken. En ik bewaar een deel van de post die we ontvangen in een apart plakboek. Dit alles kost veel tijd (foto's selecteren om af te laten drukken, waaraan ik het meeste werk heb maar ook Maarten stopt veel tijd en het selecteren van foto's en wat tijd in het schrijven van verslagjes van dingen waar ik niet bij was) en ruimte. Als we zo doorgaan hebben we op een gegeven moment geen ruimte meer voor nog iets anders dan foto-albums ;-) We beperken ons al tot een steeds kleiner wordend percentage van de foto's dat we af laten drukken maar we reizen en fotograferen ook meer en meer.
Voor mij zijn de grenzen tussen mijn geknutsel en wat ik doe met mijn foto's, hoe ik mijn verhalen vertel / ervaringen vastleg, wat vaag. Veel van onze verhalen worden meerdere keren verteld (met deels dezelfde foto's, ansichten, foldertjes); in mijn logboek, in het foto-album, in het scrapbook album en in een reisdagboekje. Dit kost dubbel zoveel tijd, moeite, geld en ruimte. Dus ik ben erover gaan nadenken om al deze dagboeken/logboeken/albums te combineren in n album vanaf volgend jaar. Om misschien voor elke paar maanden een album te hebben (afhankelijk van vakanties en uitstapjes misschien soms meer, soms minder). Met pagina's in allerlei formaten en stijlen door elkaar. Sommige pagina's alleen tekst, sommige gescrapt, sommige met alleen foto's erop geplakt. Het idee van alles op n plek spreekt me erg aan.
Ik noemde al de voordelen. Er zijn echter ook wat nadelen: Het meeste van wat ik schrijf is wel geschikt om te laten zien aan anderen. Maar zo af en toe is er iets dat daar niet geschikt voor is. Dat zou de albums ongeschikt maken om ze aan anderen te laten zien. En zo af en toe zijn er wel vrienden of familieleden die een album willen bekijken. Daarnaast is het meeste dat er in zo'n album zou gaan een uiting van mijn creativiteit. Ik vraag me af of het daardoor niet meer een document van mij zou worden dan van ons samen als een stel. En een album als dit kan er wat rommelig uit gaan zien.
Ik besprak het met Maarten en die zag het wel zitten, vooral vanwege het ruimtebesparende aspect. Hij zei zelfs dat veel van mijn scrapboekpagina's er best leuk uitzien ;-)
Het idee zweeft nog altijd door m'n hoofd, langzaam duidelijker wordend. Wat te gebruiken, hoe het aan te pakken. De reisdagboeken groter maken (bijv. A4), er alle ansichten, foldertjes en uitgebreide verslagen in verzamelen die nu deels in m'n logboek gaat. Thuis hoef ik dan alleen nog maar foto's toe te voegen, de beste ervan gescrapt, de rest gewoon samen op een pagina geplakt of in een mapje met fotovakken geschoven.
We zouden onszelf nog meer moeten beperken bij het selecteren van foto's om af te laten drukken, nog beter nadenken over welke foto's we echt nodig hebben om onze verhalen te vertellen. En toch ook ruimte overhouden in de beperkte hoeveelheid albums voor foto's van ons dagelijks leven. Het schrijven van m'n logboekverslagen zal wat meer doordacht moeten gebeuren want het moet meteen goed.
Misschien kan ik er nog een albumpje naast houden voor de dingen die te persoonlijk zijn en als inspiratieboekje. Of ik kan wat meer moeite doen in het presenteren van onze vakantiefoto's op het internet, een deel van onze vrienden en familie bekijkt ze al op die manier.
Ik zie het echt zitten, het zal ons tijd en wat geld schelen, zal een nieuwe creatieve uitdaging voor me zijn en het haalbaarder en leuker maken om onze ervaringen vast te leggen. Anderzijds is het scrapbooken op dit moment volledig stressvrij omdat ik weer dat onze ervaringen al op een andere manier worden vastgelegd zoals in onze gewone foto-albums. Met deze 'albums nieuwe stijl' zal er meer druk zijn om bij te blijven, al zal dat wel makkelijker zijn. Ik zal ook in chronologische volgorde moeten werken (alhoewel in tussendoor aan pagina's voor albums van eerdere jaren kan werken). Het is een beetje eng om mijn 'systeem' los te laten dat ik al een decennium heb, althans de basis ervan van een logboek en albums. Maar ik heb zin in dit 'avontuur' ;-)
Ik zou graag jouw gedachten hierover lezen! Wat is jouw 'systeem'? Hoe zorgje dat je albums niet alleen jou representateren maar ook je partner/familie, terwijl ze een uiting zijn van jouw creativiteit? Hoe leuk is scrappen als je bij moet blijven en in chronologische volgorde moet werken ipv scrappen waar je zin in hebt?

Geplaatst op 31-08-2009.
Meer berichten over

Reactie van Julie Ann Shahin

Hi, I found your blog from the messageboard at SIStv. You need to check out this book/website/class because it addresses all of your concerns, I have taken the classes for three years (once you take it, you are automatitcally enrolled every year thereafter at no cost) and I bought the book last year http://www.photofreedombook.com/. Some of the coaches for her class are listed in the Facebook group too: http://hi-in.facebook.com/group.php?gid=49234751091 Good luck. xoxo, JA http://julieannshahin.blogspot.com

Reactie geplaatst op 2009-08-31.

Reactie van Marit

Wow, da's een moeilijke vraag die je stelt... ik hou geen "chronologische" plakboeken bij (ik reis nooit - en van die hele enkele keer - nu alweer 3 jaar terug - maakte ik een apart album) dus ik doe "waar ik zin in heb" en heb een systeem van "challenge albums" - "Lotus album" (waar ik in het DT zit) - en "zomaar van mij" album (naast Art journals en miniboekjes) Misschien is het een idee om meer priv journaling in een envelop of hoesje te stoppen, zodat het niet zichtbaar is en alleen jij/jullie weten dat het er is? Of is dat nog te eng? Ik wens je veel succes en plezier met dit nieuwe avontuur, kom zeker nog eens lezen hoe het gaat!!!

Reactie geplaatst op 2009-08-31.

Reactie van Ria van de Laar

Hoi Thinkie, Ik maak van 2009 weekLO's. In het begin ging het gemakkelijk, maar ik begin nu hopeloos achter te lopen. En dat is waar jij ook aan denken moet. Als er door omstandigheden, ziekte, afwezigheid, noem maar op, achterstand optreedt, ga je met jouw systeem ook gigantisch achterlopen. Maar... misschien is dat bij jou niet van toepassing hoor. Succes ermee.

Reactie geplaatst op 2009-09-01.

Reactie van Inge

Thinkie, wat herkenbaar !!!!!! Ik ben in ieder geval gestopt met het afdrukken van ALLE foto's. Mij vakantiedagboeken wil ik vanaf de volgende keer z maken, dat ik de losse pagina's op een scrapbook-pagina kan plakken, of in een pocket o.i.d., maar in ieder geval z, dat ik het verhaal maar 1 keer op hoef te schrijven. Af en toe maak ik een LO met een hele mooie foto, en dat moet ook zo blijven, maar ik heb me voorgenomen om 1 of hguit 2 pagina's te maken van een dagje uit/activiteit, anders puilen mijn kasten straks uit van de albums...ik heb een keer een album van 1 vakantie gemaakt, en dat wil ik eigenlijk niet elke keer doen. Dus daar ben ik nog niet helemaal uit, hoe ik dat wil doen, want het wordt dan een beetje tegenstrijdig... ...ik geloof, dat ik hetzelfde probleem heb als jou...ben ik bang... Thinkie, heel veel succes met het verder broeden, ik zal met je meedenken. groetjes, Inge

Reactie geplaatst op 2009-09-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-13.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-13.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.