Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sweden day 3 / Zweden dag 3

We started the day in Mora. We took the bagage to the tourist information where they would look after it for a small fee. The tourist information is right across the street from the little trainstation where our train would leave that afternoon. But first we had some hours in rainy Mora. We started with walking around town and buying lunch at the supermarket to take with us.

We begonnen de dag in Mora. We brachten de bagage naar de toeristen informatie waar ze er op letten tegen een kleine vergoeding. Ze zitten tegenover het kleine stationnetje waar die middag onze trein zou vertrekken. Maar eerst hadden we nog wat uren in regenachtig Mora. We begonnen met rondwandelen en lunch inslaan bij een supermarkt om mee te nemen.


It's always fun to check out the houses and prices during a vacation and dream a little. The houses in Dalarna are very cheap compared to where we live!
Het is altijd leuk om op vakantie huizen en prijzen te bekijken en een beetje te dromen. De huizen in Dalarna zijn erg goedkoop vergeleken met de Randstad!


Zorns mansion. We didn't go in.
Zorns huis. We gingen niet naar binnen.


We spent some time in a nice café with hot chocolate, sweet snacks and my journal.
We brachten wat tijd door in een leuk café met warme chocola, wat te snoepen en m'n logboek.


On our way with the Inlandsbanan! I love this photo; the light is great and it's typical, I can't tell you how much time we've spend during this journey hanging out of the windows to take photo's!
Op weg met de Inlandsbanan! Ik ben weg van deze foto; het licht is goed en hij is typisch, we hebben zoveel tijd uit raampjes gehangen om foto's te maken tijdens deze reis!

Oh, those views! It was (and is) so hard to select photo's of the views from the train for the blog and to have printed! Not all the photo's taken from a moving train have turned out great off course but we saw so many beatifull sights!
O, die uitzichten! Het was (en is) zo moeilijk om foto's uit te zoeken voor het blog en om af te laten drukken! Niet alle foto's vanuit een rijdende trein zijn goed gelukt natuurlijk maar we hebben zoveel moois gezien!


This was a really cool thing about todays part of the journey! The train 'parked' on the tracks and all us passengers followed the guide into the silent pretty forest to visit an abandoned bear den. This excursion gave us a real vacation feeling!
Dit was een erg gaaf onderdeel van dit deel van het traject! De trein 'parkeerde' op het spoor en wij passagiers volgden de gids het mooie stille bos in om een verlaten berenhol te bezoeken. Deze excursie gaf ons echt een vakantiegevoel!


During the day there were several stops that were long enough to stretch our legs.
Tijdens de reis stopten we meerdere keren lang genoeg om even de benen te strekken


Early in the evening the train was 'parked' again (no worries about it blocking the track, not much traffic on this line) and we (inclusing the train personnel) had dinner at a hotel. We got to pick a meal in the train and they had it ready for us when we arrived. Maarten and I shared reindeer stew.
Begin van de avond werd de trein opnieuw 'geparkeerd' (geen zorgen over het blokkeren van het enkel spoor, de lijn wordt weinig gebruikt) en aten we in een hotel. In de trein hadden we een maaltijd mogen kiezen en toen we aankwamen hadden ze die klaar. Maarten en ik deelden rendierstoofpot.


My hopes for this vacation was seeing elk and I got my wish granted with 4 of them on the first day on the Inlandsbanan! This is the only one of them I got on camera!
Mijn hoop voor deze reis was om elanden te zien en mijn wens kwam al op de eerste dag met de Inlandsbanan uit; ik zag er 4, dit is de enige die ik op de foto wist te krijgen!

Later that evening we arrived in Östersund. Our hotel wasn't far from the trainstation. We had made reservations for a room with private bathroom at Pensionat Björnen but acutally got alittle apartment with kitchen!
Later die avond kwamen we aan in Östersund. Ons hotel was niet ver van het station. We hadden een kamer met eigen badkamer gereserveerd bij Pensionat Björnen maar kregen een klein appartementje met keuken!


It was Cupcakes first birthday!
Het was Cupcakes eerste verjaardag!

Geplaatst op 09-08-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.