Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

great weekend!

We had a great weekend! Friday we went to Leiden to visit Museum Boerhaave. Such an interesting place! We did an audiotour about biblical and scientific views on evolution before and after Darwins Evolution Theory, its controversies and how this all inspired new medical and scientific research, illustrated by objects from the collection. We also saw an exhibition about the search fot the absolute zero and one about telescopes. We didn't even see all of the collection so we're definately going back some time. I cooked us Indian food that evening, yum!

We hadden een heel leuk weekend! Vrijdag bezochten we in Leiden Museum Boerhaave. Heel interessant! We deden een audiotour over de bijbelse en wetenschappelijke visies door de eeuwen heen op het ontstaan van de mens, voor en na Darwins evolutietheorie, het omstredene ervan en hoe dit alles nieuw medisch en wetenschappelijk onderzoek inspireerde, ge´llustreerd door objecten uit de collectie. We zagen ook een tentoonstelling over de jacht op het absolute nulpunt en een over telescopen. We hebben nog niet eens de hele collectie kunnen bekijken dus we gaan zeker nog een keer terug. Ik kookte die avond Indiaas, lekker!

On Saturday we took Aafje out to play again. Last time we were lucky not to encounter any dogs. This time we were lucky enough to encounter a friendly dog. Aafje however was of the opinion 'it looks like a dog, it smells like a dog, therefor it IS a dog and IT'S SCARY AND WANTS TO EAT ME!' She did NOT want to become friends and went hiding in the tall grass untill the dog was on the other side of the field. We decided to take her to another little field nearby. She got to play a little bit more, got petted by a boy but an unsupervised dog on the loose made us decide it was time to go home. I did a simple art journal page that afternoon and Maarten and I went to the park on our bicycles, the weather was great!

Op zaterdag namen we Aafje weer mee naar buiten. Vorige keer hadden we het geluk geen honden tegen te komen, deze keer hadden we bof dat de hond die we ontmoetten vriendelijk was. Aafje echter was van mening dat 'het ruikt als een hond, het ziet eruit als een hond dus IS het een hond en IS HET ENG EN WIL HET ME OPETEN!' Zewilde GEEN vriendjes worden en verstopte zich in het hoge gras tot de hond naar de andere kant van het veld was gegaan. We besloten naar een ander klein veldje vlakbij te gaan. Daar kon ze nog heel even spelen en werd ze geaaid door een jongen, maar aangezien er een loslopende hond zonder toezicht aankwam besloten we dat het tijd was om naar huis te gaan. Die middag maakte ik een snelle art journal pagina en Maarten en ik gingen op de fiets naar het park, het was lekker weer!


In my last post I showed you our cute yellow rental car in Portugal. Since then I see faces in many cars. I'm not the only one, ckeck out this one we encountered yesterday!
In mijn vorige blogberichtje liet ik je de schattige gele huurauto zien die we in Portugal hadden. Sindsdien zie ik gezichtjes in veel auto's. Ik ben niet de enige, kijk maar naar deze auto die we gisteren tegenkwamen!

This morning we got to use Wilma's car and we took Aafje to the park. No close encounters with dogs, but even though horses have about the same taste in food as bunnies do, she was kinda impressed when she met one ;-) It took her a while to recorver from the car ride and to take in this new place, but after a while she started to explore and enjoy herself. It's so funny to see how people react to seeing a bunny on a leash! Too quickly we had to take her home (she was kicking like a toddler does that does not want to leave the playground), since Wilma, my grandma and I had to go to my cousins 3rd birthday. I finally got to meet my youngest cousin who's 4 months old, she's a cutie!

Vanochtend mochten we Wilma's auto gebruiken, we namen Aafje mee naar het park. Geen honden die te dichtbij kwamen dit keer. Maar ondanks dat paarden zo'n beetje hetzelfde eten als konijntjes, was ze toch nogal onder de indruk toen ze er een ontmoette ;-) Het kostte haar wat tijd om bij te komen van de autorit en de nieuwe omgeving op zich in te laten werken, maar na een tijdje begon ze op verkenning te gaan en het naar haar zin te krijgen. Het is grappig om te zien hoe mensen reageren op een konijn aan een riem! Te snel moesten we Aafje thuisbrengen (ze probeerde zich los te wurmen zoals een peuter die nog niet weg wil uit de speeltuin),aangezien ik met Wilma en m'n oma naar m'n neefjes 3e verjaardag ging. Ik ontmoette ook voor het eerst mijn nichtje van inmiddels 4 maanden oud, een schatje!

Aafje decided it would be fun to work her way to the other side of these branches. Not really considering how much bigger I am and how I was supposed to fit trough there! ;-)
Aafje besloot dat het leuk was om zich tussen deze takken door te werken naar de andere kant ervan. Ze hield er niet echt rekening mee hoeveel groter ik ben en hoe ik er tussendoor moest komen!


My piece of birthdaycake / mijn stuk verjaardagstaart


Check out this cool easter billboard we encountered! / kijk nou wat een leuk paar-reclamebord we tegenkwamen!

Geplaatst op 19-04-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.