Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Portugal 17-2 part 1

On Tuesday February 17 we drove to Foia, with a hight of 902 meters the highest mountain in the Algarve. The second half of the route was pretty scenic. We saw trees, orange orchards, stalls with oranges, villiages, nice views. At a viewpoint we had a drink, there was a man with a donkey posing for tourists. Trough the villiage Monchique we went and winding up the mountain. At some turns in the road it looked like the road would leed into the air, an edge of the world kind of thing. On top of the mountain we had great views, we even saw the sea in the distance.

Op dinsdag 17 februari reden we naar Foia, met 902 meter de hoogste berg van de Algarve. De tweede helft van de route was mooi. we zagen bomen, sinaasappelboomgaarden, stalletjes langs de weg waar sinaasappels verkocht werden, dorpjes, mooie uitzichten. Bij een uitijkpunt dronken we wat, er was een man met een ezel die poseerde voor toeristen. Door het dorp Monchique gingen we en over een bochtige weg de berg op. Bij sommige bochten leek het net of de weg in de lucht zou eindigen, een rand-van-de-wereld idee. Bovenop de berg hadden we een geweldig uitzicht, we zagen zelfs de zee in de verte.


We had some pretty cool views from the highway.
We hadden wat mooie uitzichtne vanaf de snelweg


According to our map the route from the highway to mount Foia was scenic, and it sure was!
Volgens onze kaart was de route van de snelweg naar berg Foia mooi, en dat klopte helemaal!


We made a few stops to admire the scenery
Onderweg zijn we een paar keer gestopt om mooie uitzichten te bewonderen


The back of our cute rental, look at his sweet smile and eyes!
De achterkan van ons schattige huurauto'tje, zie die lieve lach en oogjes!

At this viewpoint we decided to have a drink/ice cream on the terrace. We expected sky high prices because of the fab location, but the opposite was true!

Bij dit uitkijkpunt besloten we wat te drinken/een ijsje te likken op een terras. We hadden torenhoge prijzen verwacht vanwege de gave locatie maar het tegendeel bleek waar!


Monchique


I'm usually not afraid of hights but roads like these that seem to end in mid air make me a bit shaky, especially when they round a corner and you can't see that te road continues! We came across several of these this vacation!
Ik heb gewoonlijk geen hoogtevrees maar wegen als dit die in het niks lijken te eindigen geven me de rillingen, vooral als ze een bocht omgaan en je niet kunt zien dat de weg nog verder gaat! We kwamen verschillende van dit soort wegen tegen tijdens deze vakantie!

On mount Foia


We climbed a bit higher to have an even better view
We klommen nog wat hoger voor een nog beter uitzicht.


This is actually a 360 degrees photo

The panoramic photo's were made with the help of Autostitch

Geplaatst op 18-04-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.