Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Stockholm 22-1

On Thursday January 22 we took a bus that drove us to Östermalm with a touristic detour. We wanted to visit the Historiska Museet but it wouldn't open until 11. So we walked around the neighbourhood before we went in. Inside the museum we started with an exhibition about the vikings, very interesting! After that came rooms that challenged the visitor's historic views and made you think about how people in the future would look back at our time. Next was an exhibition about pre-historic people. When we had finished that we found a childrens exhibition about dough and what you can make/bake with it in an historical context. It looked fab with lots of felt pastry, Cupcake felt right at home! ;-) After visiting the gold treasure we headed up to the next floor, where we walked trough halls with medieval church-art. There was an exhibition about Mary that was set up nicely, with the light changing colours, old Mary-statues combined with more modern art.
In the afternoon we got hungry and headed towards the bus-stop, where we had spotted this place that sold special kinds of hotdogs that I wanted to try. After lunch we took a bus to Slussen, where we visited the Stadsmuseum. Part of the building was closed but there was still quite a lot to see about churches in Stockholm, the early days of photography, the renovation of Slussen and the history of Stockholm. When we got outside we decided to take the metro to a bridge along the fjord and walk back to the boat along the quay. Back at the boat we had some salad in the cabin and some more dinner at the bar.

Op donderdag 22 januari namen we een bus die met een toeristische omweg naar Östermalm reed. We wilden het Historiska Museet bezoeken maar dat bleek pas om 11:00u open te gaan dus we maakten eerst een wandelingetje door de buurt voor we naar binnen konden. In het museum begonnen we bij een tentoonstelling over de vikingen, erg interessant! Daarna kwamen ruimtes waarin de bezoeker werd uitgedaagd om zijn/haar perspectief op de geschiedenis onder de loep te nemen en om na te denken over hoe mensen in de toekomst terug zullen kijken op onze tijd. De volgende tentoonstelling ging over mensen in de pre-historie. Toen we daarmee klaar waren vonden we een kndertentoonstelling over deeg en wat je daar mee kunt maken/bakken, in een historische context. Het zag er fantastisch uit met veel vilten gebak, Cupcake voelde zich helemaal thuis! ;-) Na het bekijken van de goudschat gingen we een verdieping hoger, waar we door zalen vol middeleeuwse kerkkunst liepen. Er was een tentoonstelling over Maria die mooi was ingericht, met verkleurend licht en een combinatie van oude beelden en moderne kunst.
's Middags kregen we honger dus we liepen naar een eettentje bij de bushalte waar ze nogal aparte hotdogs verkochten die ik wlde proberen. Na de lunch namen we de bus naar Slussen, waar we het Stadsmuseum bezochten. Een deel van het gebouw was afgesloten maar er was nog genoeg te bekijken, over kerken in Stockholm, over de vroege dagen van de fotografie, de renovatie van Slussen en de geschiedenis van Stockholm. Toen we buiten kwamen besloten we met de metro naar een brug verderop langds de fjord te gaan en van daar over de kade terug te lopen naar de boot. Bij de boot aangekomen aten we salade in de hut en vervolgens vervolgden we ons diner in de bar.


Thanks to Autostitch


In the bus


Breakfast / Ontbijt


Historiska Museet. We hardly saw any elderly in town, appearently this is where they gathered. It figures... ;-)
We zagen bijna geen bejaarden in de stad, het historisch museum is blijkbaar hun verzamelplek. Logisch eigenlijk... ;-)


Another lady on her way to go stand in her showcase in the museum. Nah, just kidding ;-)
Nog een vrouw op weg om in haar vitrine in het museum te gaan staan. Nee hoor, geintje ;-)


The street wasn't called Abbey Road...
De straat heette niet Abbey Road...


It's always an adventure to see if we can fit my huge backpack into a museumlocker ;-)
Het is altijd weer een avontuur om te zien of mijn enorme rugzak in een van de museumkluisjes past.


The elevator was pretty historical too!
De lift was ook behoorlijk historisch!


Stadsmuseum


Cupcake got a princess-crown @ the shop of the Stadsmuseum! Unfortunately for him I sat on it minutes later :-/ I could sort of bend it back to it's original form.
Cupcake kreeg een prinsessenkroontje @ de winkel van het Stadmuseum! Helaas voor hem ging ik er een paar minuten later bovenop zitten :-/ Ik heb hem weer soort van teruggebogen gekregen in de originele vorm.

This is my 'folder with folders', I have a few of these and they go with me when I travel. Before te trip I fill it up with the traveldocuments (tickets for trains and airplanes, booking conformations and the like) and the planning. Every day gets it's own folder. During the trip it helps me to organize the brochures and postcards etc. we collect by day. Easy during the trip and afterwards when I'm working on the photo-albums. At the moment I'm working really hard on the photo-albums of our trip to Paris last august, to free up a folder with folders for our trip to Portugal.
Dit is mijn mapje met mapjes, ik heb er zo een paar en ze gaan met me mee als ik op reis ga. Voor de vakantie doe ik er vast de reisdocumenten in (tickets voor trein of vliegtuig, hotelreserveringen) en de planning voor elke dag. Elke dag krijgt een eigen mapje. Tijdens de reis is het zo makkelijk foldertjes en ansichten e.d. die we verzamelen netjes per dag op te bergen. Makkelijk tijdens de reis en achteraf als ik aan de foto-albums werk. Op dit moment ben ik hard aan het werk aan de foto-albums van ons weekendje Parijs afgelopen augustus, om weer een mapje met mapjes beschikbaar te krijgen voor onze vakantie naar Portugal.

Geplaatst op 09-02-2009.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-07-04.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-07-04.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.