Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

One more Sinterklaasparty / nog één Sinterklaasfeestje

In the weeks before Sinterklaas I played around with paper mache (not a good thing if you have a husband who forgets that we're hosting a meeting of his volunteergroup and tells me about it about an hour before it starts, in the busiest time of year so the house was kinda messy... ;-) I did manage to tidy up the place except for the paper mache mess on the kitchentable ;-) ). One of the things I made was Sinterklaas, filled with gifts and weird organs. We had Bas, our friend who is a medical student, operate on Sinterklaas. I made Maarten, who is a Whovian (so am I, btw), a TARDIS. Martijn and Jill completed our company of five (or actually: 6, Aafje was also there!). We had a fun day, with lots of nice presents and dinner inbetween.

In de weken voor Sinterklaas heb ik met papier mache gespeeld (niet zo handig als je dan een man hebt die vergeet dat de vergadering van zijn vrijwilligersclub bij ons is en zich dat pas een uur van tevoren herinnert en het aan mij doorgeeft, in de drukste tijd van het jaar zodat het nogal een zooi was in huis... ;-) Ik kreeg het opgeruimd, behalve de met papier mache gevulde keukentafel... ;-) ). Eén van de dingen die ik maakte was Sinterklaas, gevuld met cadeautjes en vreemde organen. Bas, een vriend die geneeskunde studeert, moest hem opereren. Voor Maarten, die Whovian is (fan van Doctor Who, net als ik trouwens), een TARDIS. Martijn en Jill completeerden ons vijfkoppig gezelschap (of eigenlijk, zeskoppig, Aafje was er ook!). We hadden een leuke dag, met veel leuke cadeautjes en avondeten er tussendoor.


doing some research and making some preparations
Wat vooronderzoek doen en voorbereidingen treffen


Messy paper mache going on big time!
Druk bezig met plakkerige papier maché!


Now you have to understand, Sinterklaas (St. Nicholas) is a very, very old man, he used to be bishop of Myra many centuries ago. Back than medical science wasn't that well, and often Sinterklaas was in a hurry to be back on his feet again in time for his birthday and handing out gifts. So the surgeons often had to improvise and of some organs there's no trace. He doens't have a very healthy lifestyle with al these kinds of candy made especially for his birthday. Andalso the fall messed up his intestins even more! Can you tell which is what?

Nu moet je begrijpen, Sinterklaas is een hele, hele oude man, die eeuwen geleden bisschop van Myra was. Toentertijd was de medische wetenschap nog niet zo best, en vaak had Sinterklaas haast om weer op tijd op de been te zijn voor zijn verjaardagsfeest. Dus de chirurgen moesten vaak improviseren en van sommige organen is er zelfs geen spoor meer te bekennen. Nou heeft de Sint niet echt een gezonde manier van leven met al dat snoepgoed dat speciaal voor zijn verjaardag wordt gemaakt. En de val heeft het allemaal nog wat erger gemaakt. Kun je zien wat wat moet voorstellen? :-)


Of course Bas needed a medical kit to operate. This was makeshift too because it was emergency sugery. Sint had fallen from the roof and had landed on our balcony!
Natuurlijk had Bas instrumenten nodig om te kunnen opereren. Ook dit was geimproviseerd omdat het een spoedoperatie betrof: Sint was van het dak gevallen en op ons balkon terechtgekomen!


After the accident (or before, whatever way you see it ;-) ) we brought him in and prepped him for surgery
Na het ongeluk (of ervoor, het is maar hoe je het bekijkt ;-) ) brachten we hem binnen en bereidden we hem voor op de operatie


Last preparations for the party, Bas was late as usual
Laatse voorbereidingen voor het feestje, Bas was natuurlijk weer te laat


But there he is, now Sinterklaas can be saved!
Maar daar is hij, nu kan hij Sinterklaas redden!


Poems / gedichtjes


Bas didn't have gifts for everyone due to lack of time and having trouble choosing from our wishlists, so he had Martijn and me choose a present from Amazon ourselves. Martijns book is waiting for reprint or something and is due to arrive next month. I chose this book on traveljournaling, and got some great ideas from it!
Bas had niet voor iedereen een cadeautje vanwege tijdgebrek en omdat hij niet kon kiezen van onze verlanglijstjes. Martijn en ik mochten dus iets uitzoeken op Amazon. Martijns boek heeft vertraging en komt waarschijnlijk volgende maand. Ik koos dit boek en deed er leuke tips uit op!


Maarten liked his TARDIS, and of course the series 3 dvd-box that came with it ;-) Not on the pictures but some comments on the inside: if you're a fan you might have noticed the lamp on top of the TARDIS is missing. That's because inside is a picture of Maarten and me with a lightbulb (taken when we had to change the lightbulb of Wilma's front carlight when we got to borrow her car when she and Fred went to Lanzarote), suggesting that we are new companions helping the Doctor out. also inside the Doctor and companion, and Ko9. Yes, Ko9, not K9, since konijn (sort of pronounced like konine) is the Dutch word for rabbit, so I drew Aafje in the TARDIS ;-) Also some gel for Maarten to make his hair look like David Tennants, and two plastic screwdrivers (Sinterklaas couldn't get sonic ones ;-) )

Maarten was blij met zijn TARDIS, en natuurlijk met de dvd-box van het 3e seizoen die erbij zat ;-) Niet op de foto's maar wat opmerkingen over de binnekant: Als je een fan bent van Doctor Who dan heb je misschien de lamp bovenop de TARDIS gemist. Dat komt omdat er binnenin een foto zit van Maarten en mij met een lamp (genomen toen we Wilma's auto leenden terwijl zij en Fred op vakantie gingen naar Lanzarote, en wij het peertje van een van de voorlampen moesten vervangen), suggererend dat wij nieuwe companions zijn van de Doctor en hem helpen het lampje te repareren. Ook binnenin de TARDIS: de Doctor en companion, en Ko9. Ja, Ko9, niet K9. Slaande op konijn Aafje, van wie ik een tekeningetje in de TARDIS heb geplakt ;-) Ook wat gel voor Maarten om net zo'n kuifje te kunnen maken als David Tennant en twee plastic schroevendraaiers (Sinterklaas kon niet aan Sonische komen ;-) )


Evil Bin strikes again ;-) You'll be happy to know that the real Sinterklaas is fine!
De gevaarlijke prullenbak slaat weer zijn slag! ;-) Maak je geen zorgen over de echte Sinterklaas, met hem gaat het prima!

Geplaatst op 26-01-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.