Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

't Loo 8-12

On December 8 we (being Maarten, Aafje and myself) went to a bungalowpark in 't Loo, the Netherlands, to spend a forthnight there. We were invited by Wilma and Fred to come with them. We got to borrow the car and drove there with Aafje and all the bagage. After arriving and unloading, Maarten went to pick up Wilma, Fred and Mala from the trainstation (Luka was cared for by a neighbour). I gave Fred a good laugh (see further down in this post) and we had another Sinterklaasparty that evening.

Op 8 december gingen we (dwz Maarten, Aafje en ik) naar bungalowpark 't Loo, om daar eenmidweek door te brengen. We werden uitgenodigd door Wilma en Fred om mee te gaan, en mochten hun auto lenen om erheen te rijden met Aafje en alle bagage. Nadat we waren aangekomen en hadden uitgeladen ging Maarten Wilma, Fred en Mala van het station halen (Luka werd verzorgd door een buurvrouw). Ik liet Fred eens goed lachen (zie verderop in dit blogbericht) en we vierden weer een Sinterklaasfeestje die avond.

on our way to 't Loo / Op weg naar 't Loo.


Yeah, I know, thats quite a lot of bagage for 4 people and two pets ;-)
Ik weet het, het was nogal wat bagage voor 4 mensen en 2 huisdieren


When visiting the pettingzoo quite a while ago I took a picture of a paper with information that was hanging on the cage of a fret. It says: "This is where our fret lives. He's very old so he sleeps a lot. If you pay close attention you can sometimes see him moving around." It had a picture of the fret on it that I replaced with a picture of Fred, who sleeps a lot, and put it on his bedroom door in the bungalow ;-)
Bij een bezoek aan een kinderboerderij maakte ik een foto van een blad met informatie dat op het hok van een fret hing. Ik verving de foto van de fret door een van Fred, die veel slaapt, en hing het eindresultaat op zijn slaapkamerdeur in de bungalow ;-)


Playing around with my friend Konica Minolta 7D while waiting for the others to arrive
Spelen met mijn vriend Konica Minolta 7D terwijl ik wachtte op de aankomst van de anderen


There they are / Daar zijn ze


It takes two to open up a jar of... whatever it was...
Er zijn er twee nodig om een pot... wat het ook was te openen


Time for a party, the pile of gifts is awaiting us!
Tijd voor een feestje, de berg met cadeautjes ligt klaar!


Chocolate letter / chocoladeletter


Maarten brings in some Sinterklaascandy / Maarten haalt het sinterklaassnoep erbij


What present will I pick next? / Wat zal ik nu eens kiezen?


I got a treasurechest / ik kreeg een schatkist!


Inside were a lot of scrappy gifts! Wilma had made me some scrapbook embellishments / Erin een hele berg scrapcadeatjes! Wilma had scrapbook embellishments voor me gemaakt


A present for Mala / Een cadeautje voor Mala


Maarten got 'Wallace & Gromit: the curse of the were-rabbit'. It's soooo much fun, those rabbits are the cutest; seeing this movie in the cinema by the end of 2005 make me long for a rabbit again, and shortly after I fell in love with Aafje and took her home with me
Maarten kreeg 'Wallace & Gromit: the curse of the were-rabbit'. Het is zoooooo'n leuke film, die nijntjes zijn zo schattig! Toen ik deze film eind 2005 in de bios zag wilde ik weer een konijntje, en niet lang daarna werd ik verliefd op Aafje en nam haar mee naar huis


Fred trying to work the remote control I showed in my post on December 24
Fred probeert de afstandsbediening aan de praat te krijgen die ik op 24 december liet zien


Inside a bag of his favorite dvd-store with a giftcard in it. The bag reads: "I'm not crazy!", with 'not' crossed out ;-)


we got the same book: Brisingr by Christopher Paolini.
We kregen hetzelfde boek: Brisingr door Christopher Paolini


This is what happens if you eat too much candy!
Dit is wat er gebeurd als je te veel snoept!

We're fans of the pc-game series 'Myst'. I made Maarten a linkin' book to Sweden, with books on Sweden inside
We zijn fans van de computerspellenserie 'Myst'. Ik maakte voor Maarten een linkin' book naar Zweden, met boeken over Zweden erin


Wilma received the 'my stories' booklet I showed in my January 8 post
Wilma krijgt het 'mijn verhalen' boekje dat ik in een blogberichtje op 8 januari liet zien


Wilma receives the London-mini I showed on december 29
Wilma krijgt het London-mini-album dat ik op 29 december liet zien


Cupcake got a set of Cupcake-tins to hold his photo-album and wardrobe
Cupcake kreeg een set Cupcake-blikken om zijn foto-album en garderobe in te bewaren (Xenos)


One more Sinterklaasparty to cover but I don't recall getting any crafty gifts that day so here's all the craftsupplies I got for Sinterklaas.

Geplaatst op 11-01-2009.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.