Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Gothic & Fantasy Fair Rijswijk

On saturday October 25th Wilma and I went to Rijswijk to visit the gothic & fantasy fair. It wasn't too busy, there was live music, LARP (Live Action RolePlaying), and lots of stands with fantasygoodies, clothes etc. We had a nice time even though we didn't buy much. Only in that crowd you can walk around holding in your hand a Cupcake wearing a hat and nobody eyeing you like your some looney :-)

Op zaterdag 25 oktober bezocht ik met Wilma in Rijswijk de gothic & fantasy fair. Het was niet al te druk, er was live muziek, LARP (Live Action RolePlaying), en veel stands met fantasyspullen, kleren etc. We hadden het naar ons zin ondanks dat we niet veel gekocht hebben. Alleen in deze omgeving kun je rondlopen met een Cupcake met een hoed op in je handen zonder dat mensen je aankijken alsof je gek bent ;-)


Almost as cute as Aafje ;-)
Bijna net zo schattig als Aafje ;-)


At this stall they had really cute puppets!
Bij deze kraam hadden ze hele leuke handpoppen!


We didn't get drunk on mead ;-)
We zijn niet dronken geworden van mede ;-)


This nice guy came after Wilma ;-)
Deze leuke kerel zat Wilma achterna ;-)


Cupcake and Mini Cupcake were the only Cupcakes at the fair but definately not the only mascottes. So one stall sold hats in their size! Mini Cupcake kept toppling over because of it's weight so only Cupcake got to take one home after fitting.
Cupcake en Mini Cupcake waren dan wel de enige Cupcakes op e fair maar zeker niet de enige mascottes. Dus een kraam verkocht hoeden in hun maat! Mini Cupcake bleef omvallen vanwege het gewicht ervan dus alleen Cupcake kreeg er een na het passen.


Wilma got to see how she'll look like in ten years time...
Wilma kreeg een vooruitblik op hoe ze er over tien jaar uit zal zien...


Cupcake:"I promise, never ever again will I say hocus pocus when I meet a new friend at a fantasy fair! But I still like him even now that he's a frog!"
Cupcake:"Ik beloof dat ik nooit meer hocus pocus zal zeggen als ik een nieuw vriendje ontmoet op een fantasy fair! Maar ik vind hem nog steeds lief ook al is 'ie nu een kikker!"

Geplaatst op 25-11-2008.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.