Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Zeeland 16-9-2008

During our staycation we decided to do an overnight trip to the province of Zeeland. We chose Zierikzee as our destination, a pretty old town. But that's not all we saw that day...

Tijdens onze staycation besloten we er een tweedaags tripje tegenaan te gooien in Zeeland. We kozen Zierikzee als bestemming, een mooi oud stadje. Maar dat is niet alles dat we die dag zagen...

On our way into Zeeland we saw some people foraging for cockles.
Op weg Zeeland in zagen we kokkelvissers bezig.

Zierikzee.


Maarten points towards the plaque that shows how high the water came during the flooding disaster in 1953.
Maarten wijst het gedenkplaatje aan dat aangeeft hoe hoog het water kwam tijdens de watersnoodramp.


Our hotel


When driving towards the Oosterscheldekering we saw a tower. We made our way there and discovered it use to be a church tower that is all that remains of a villiage that used to be there. The tower was open for visitors and rewarded our climb up it's stairs with great views.
Op weg naar de Oosterscheldekering zagen we in de verte een toren. We vonden een weg erheen en kwamen er achter dat het een kerktoren was van een dorp dat ooit op die plek lag. De toren was geopend voor bezoek en onze klim naar boven werd beloond met een prachtig uitzicht.

Oosterscheldekering.


From here, Rijkswaterstaat manages the Oosterscheldekering waterworks. It's called the Keringhuis. We visited the information center.
Keringhuis van Rijkswaterstaat. we bezochten hier het informatiecentrumpje.

Part of the road was blocked to traffic due to maintenance so we could take a closer look.
Een deel van de weg was afgezet ivm onderhoud dus we konden een kijkje nemen van dichtbij.


We hardly ever eat snackbar food but hey, it was within budget and it had been years... Gave us a chance to check out a bungalowpark as an option for a future trip.
We eten vrijwel nooit snackbar-eten maar hé, het paste binnen ons budget en het was jaren geleden... Dit gaf ons een kans om een bungalowpark te bekijken als mogelijkheid voor een volgende vakantie.


On the Zeelandbrug, making our way back to Zierikzee

Maarten did a late evening walk, I was too tired to go with him
Maarten maakte nog een avondwandeling, ik was te moe om hem te vergezellen

Geplaatst op 07-11-2008.
Meer berichten over Trips & Travels

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.