Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

200-challenge, 1

Ik heb de laatste tijd wel erg veel scrapspul gekocht dus het is tijd geworden dat allemaal goed te gaan benutten! Verder ben ik erg aan het denken gezet over welke verhalen ik wil vertellen en hoe ik m'n foto's gesorteerd had, door het bezoeken van de blogs van Ali Edwards en Stacy Julian. Door de zorgen om Indi zijn er dagen dat het scrappen en art journallen zelf niet zo wil maar ik ben wel bezig geweest met foto's sorteren en onderverdelen in bepaalde periodes, en opschrijven welke verhalen ik wil vertellen over die periodes. Ook inspireerde Ali's blog me om in verschillende formaten door elkaar te gaan werken in m'n scrapalbums, in het 4-rings album dat ik laatst voor m'n Noogwegen-lo's kocht passen ook A4-mapjes en multobladen. Er is ineens een wereld voor me opengegaan ;-) Door de onderverdeling niet strak op jaar te doen maar verschillende periodes in m'n leven te kiezen maak ik het mezelf makkelijker om, terugkijkend, eea op een rijtje te zetten over hoe m'n leven toen was, welke gewoontes ik had, hoe m'n leefomgeving eruit zag, etc.. Zo kwam ik ook op veel nieuwe IDn voor lo's. Op deze manier krijgen mijn scrapbookalbums echt op een andere manier waarde dan mijn 'gewone' fotoalbums. Dit zou me inspiratie genoeg moeten geven voor een 200-challenge!
De 'regels' die ik mezelf opleg:
tot ik 200 LO's af heb mag ik alleen basic-scrapsullen kopen, zoals cardstock, dubbelzijdig tape, stempelinkt in een kleur die aan vervanging toe is. Geen scrappapier of embellishments of tijdschriften (abonnementen die ik al heb uitgezonderd) of boeken. Krijgen of ruilen mag wel.
12x12" lo's en A4-lo's gelden als 1, kleiner formaat geldt als 1/2 of 1/4 afhankelijk van het formaat. Pagina's van mini-albums gelden dus deels. Art Journal werk telt niet mee.
Als beloning voor m'n harde werk ga ik als ik de 200 bereik wat scrapbookalbums kopen om alle gemaakte lo's in te doen. Alle lo's die ik heb gemaakt na de laatste keer dat ik non-basic scrapspullen heb besteld (deze moeten nog binnenkomen) tellen mee. Ik begin de telling met deze lo omdat ik die hier het eerste plaats, ik heb er al meer gemaakt maar de foto's daarvan staan op de laptop en daar kan ik nu dus niet bij.

I've bought a lot of scrapstuff lately and the time has come to start really using it!
By visiting the blogs of Ali Edwards and Stacy I started thinking more about what stories I want to tell with my scrapbooks and how I was sorting my pics. Because of my worries about Indi I didn't feel like scrapping or art journalling some days but I have been busy sorting my pics and deviding them over certain periodes in my life, and writing down what stories I want to tell about those periods. Ali's blog also inspired me to start using different sizes of scrapbookpages in my albums. I discoverd that the 4-ring album I recently bought for my Norway-lo's can't just hold 12x12" but also A4. That opened up a whole new world for me! ;-) By not deviding my pics strictly by year but choose periods in my life I make it easier for my self to retrospectively describe how my life was in that period, what habits I had, how my surroundings looked like, etc. This gave me a lot of new ideas for LO's and a way to really add a different value to my scrapbookalbums than my 'normal' photoalbums have. This should gibe me enough inspiration for a 200-challenge!
The rules I'm committing myself to:
Until I have made 200 LO's I can only buy basic scrapstuff like cardstock, double sided tape and stampingink if a colour needs replacement. No patterned paper or embellishments or magazines (except for the ones I already have a subscription to) or books. It's ok if someone gives something to me or if I trade.
12x12" and A4 LO's count as one. smaller sizes count as 1/2 or 1/4 depending on size. So mini-album pages will count partly. I won't be counting my art journal work.
As a reward for all my hard work when I get to 200 I will buy myself some scrapbook-albums to keep the lo's that I made in. All lo's I made since the last time I ordered non-basic scrapstuff (still awaiting delivery) count. I start counting with this LO because it's the first one I show here, I've made more but the pics of those are on the laptop so out of reach for now.

Geplaatst op 07-07-2008.
Meer berichten over Scrapbooking

Reactie van Marguerita

Succes ermee!

Reactie geplaatst op 2008-07-07.

Reactie van Jackie

Op een forum (bag of memories) doe ik doe op dit moment mee met 'maar'25, en dat vind ik al heel wat van me zelf... Succes

Reactie geplaatst op 2008-07-08.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.