Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Icons from Movie History, Macedonia and Atari

On 25 March 2011 I took a train to Utrecht. I bought a sweater with Rocky Balboa on it, how's that for camp? On a rainy day on Lanzarote at the end of 1992 or the beginning of 1993 I played rummikub with Fred until I had robbed him from all of his small coins (we played for money but only very small wages) and watched Rocky 5, dubbed in Spanish. Immediately I wanted to start kickboxing lessons, but it never came to that :-) I found a bench on one of my favorite enclosed squares in Utrecht, at the base of the Domtower, and read trough some information from the lectures on medieval art history I had been attending at the cultural center in Zoetermeer at the end of 2010, to refresh my memory before visiting the exhibition 'Unknown Beauty: Icons from Macedonia' at Museum Catharijneconvent.
I know my Michael Palin (big fan of his travelseries) but somehow in my head Macedonia refers to the cans with little cubes of different veggies. Seeing the exhibitions on Alexander the Great at the Hermitage Amsterdam and the Alard Pierson Museum and this one at the Catharijneconvent has changed that.
I found it interesting to see in the exhibition how east and west met (see, they did in the end! ;-) ), although it was mostly east I saw. I recognised stuff I had learned from the lectures on art history; the four evangelists, the pillow Maria and Jesus often sit on, different types of Marias and Jesusses (Maria hodegetria, who points towards Jesus to show the way, Christ pantocrator, the allmighty making a blessing gesture.) I saw icons on wood, a wooden chandelier, decorated priest's robes and parts of those, stamped icons, silver and gold, tiles... I learned what an iconostatis is. There was a timeline linking Macedonian history to Dutch history. It was a nice exhibition, lots of beautiful objects and lots to learn for me.

Op 25 maart 2011 treinde ik naar Utrecht. Bij H&M kocht ik een sweater met Rocky Balboa erop, lekker fout. Op een regenachtige dag op Lanzarote eind 1992/begin 1993 speelde ik potjes rummikub met Fred tot ik hem al zijn kleine muntgeld afhandig had gemaakt (we speelden om geld maar alleen voor heel kleine bedragen) en keek ik Rocky 5, nagesynchroniseerd in het Spaans. Ik wilde terstond op kickboksen, het is er niet van gekomen :-) Ik vond een bankje op een van m'n favo binnenpleinen van Utrecht, aan de voet van de Domtoren, en las wat informatie door van de hoorcolleges kunstgeschiedenis middeleeuwen die ik eind 2010 had bijgewoond via het CKC in Zoetermeer. Dit om even m'n geheugen op te frissen voor m'n bezoek aan Museum Catharijneconvent, waar ik de tentoonstelling 'Ongekende Schoonheid: Ikonen uit MacedoniŽ' bezocht.
Ik ken mijn Michael Palin (groot fan van zijn reisseries) maar op de een of andere manier was MacedoniŽ in m'n hoofd gelinkt aan de blikjes met kleine blokjes verschillende groenten. Het zien van de tentoonstellingen over Alexander de Grote in de Hermitage Amsterdam en het Allard Pierson Museum en deze tentoonstelling in het Catharijneconvent heeft daar verandering in gebracht.
Ik vond het interessant om in de tentoonstelling te zien hoe oost en west samenkwamen, al zag ik vooral oost. Ik herkende dingen die ik had geleerd bij kunstgeschiedenis; de vier evangelisten, het kussentje waarop Maria en Jezus vaak zitten, verschillende types Maria's en Jezussen (Maria hodegetria die wijst op het christuskind dat ze vasthoudt en daarmee de weg wijst, Christus pantocrator, de al-beheerser die een zegenend gebaar maakt.) Ik zag ikonen op hout, een houten kroonluchter, versierde priestergewaden en delen daarvan, gestempelde ikonen, zilver en goud, tegels... Ik leerde wat een ikonostase is. Er was een tijdslijn die de geschiedenis van MacedoniŽ aan de onze koppelde door beide weer te geven. Ik vond het aan leuke tentoonstelling, met veel moois en veel te leren voor me.

In Montpellier we encountered fun little mosaics on places like a streetcorner and a fountain. In Utrecht I found this one, which made me feel the need to do some research. On Google Maps I incidentally found a photo of one of them in London and I came across one in Rotterdam and another one in Utrecht since. They remind of figures from the old Atari videogames and are made by French artist Invader, and can be found in many cities, in France as well as in other countries. Here you can see a short interview with the artist.
Here you can see some photo's of the Space Invaders and discover on a map where they can be found in Paris.
If you walk in the right order to see all the Space Invaders in San Diego you will have even walked in the shape of a Space Invader! I suspect we'll see a lot more of these during our future travels.

In Montpellier stuitte we op grappige mozaÔekjes op plekken als een straathoek en een fontein. In Utrecht kwam ik deze tegen en dat zette me ertoe aan om er toch eens meer over op te zoeken. Op Google Maps stuitte ik toevallig op een foto van zo'n mozaÔekje in Londen en inmiddels zag er er een in Rotterdam en nog een in Utrecht. Ze doen denken aan de figuurtjes uit de oude Atari-spelletjes en zijn gemaakt door Franse kunstenaar Invader, en ze blijken in heel veel steden te vinden te zijn, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Hier kun je een kort interview met de maker zien.
Hier kun je een aantal foto's van de Space Invaders zien en op een kaart ontdekken waar ze in Parijs te vinden zijn.
Als je zijn Space Invaders in San Diego op de juiste manier afloopt lijkt je gelopen route zelfs op een Space Invader! Ik vermoed dat we er nog heel wat tegen zullen komen op onze reizen!

Geplaatst op 15-09-2012.
Meer berichten over Museums Other Cultural stuff Art (History)

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-04.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-04.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.