Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

In June / In Juni...

I finally went swimming! My reumatologist advised me to do so a few years ago. The last time I had gone swomming was in 2004. Last year on Gran Canaria I finally tried again and liked it. So now we finally went in the Netherlands. The problem here is that you can either swom in a cold competition pool or a pool where you don't swim in water but in a vast amount of kids (no space for swimming moves) Maarten had seen on the website of (low chorine) swimming pool De Fluit in Leidschendam that they have a designated 75 minutes for adults on friday night. Unfortunately for us, once inside we found out it was a school holiday. Part of the competition pool was emptied of kids and was warm enough in the beginning. I needed to get used to swimming again for a bit; a long long time ago, I got three swimming certificates and I was taking lessons to get my fourth when ME struck. I have barely gone swimming since. Floating and breaststroke aren't a problem, but the other strokes are burried deeply in my memory. Some of it came back after swimming back and forth for a while. I'm far from fit off course and often had to pause to catch my breath, and the muscles in my stomach and arms were clearly indicating that they were getting exercise. But it wasn't as exhausting as I had expected. But then the pool was slowly but surely getting colder (Maarten suspected that they had turned off the heat) and I swept my foot around in the water a little too enthusiastically, and got a cramp in my toe. The cold made it worse and it spread. That was the end of the swimming adventure. What I've learned: I enjoy swimming and I'm still able to do so, but a special physiotherapeutic warm pool wouldn't be a luxury. I only hope I can deal with the chloride stench!

Ben ik eindelijk gaan zwemmen! Een paar jaar geleden al raadde de reumatologe me dat aan. De laatste keer dat ik had gezwommen was in 2004. Vorig jaar op Gran Canaria probeerde ik het eindelijk weer eens, en dat beviel wel. Nu dan eindelijk in Nederland. Het probleem hier is alleen dat je of in een koud baantjesbad terechtkomt, of niet zwemt in water maar in kinderen/pubers. Maarten had op de website van (chloorarm) zwembad 'De Fluit' in Leidschendam ontdekt dat ze op vrijdagavond 5 kwartier open zijn speciaal voor volwassenen. Helaas voor ons bleek het, eenmaal daar aangekomen, schoolvakantie. Een deel van het baantjesbad was ontdaan van jong spul en voelde in het begin nog wel warm genoeg. Het was even inkomen; in heb ooit, lang lang geleden, drie zwemdiploma's gehaald en heb lessen gevolgd voor m'n vierde, maar toen sloeg de ME toe. Sindsdien heb ik nauwelijks meer gezwommen. Ik kan prima drijven en de schoolslag lukt ook nog wel, maar de andere slagen zijn weggezakt, al kwam het na een tijdje baantjes trekken weer een beetje bovendrijven. M'n conditie was natuurlijk knudde, ik moest regelmatig even op adem komen en voelde m'n spieren, vooral in m'n buik en armen. Maar het was minder vermoeiend dan ik had verwacht. Het bad werd echter langzaam kouder (Maarten vermoedde dat ze de verwarming uit hadden gezet) en ik zwiepte iets te onthousiast met m'n voet in het water, met als gevolg kramp in m'n teen. Door de kou werd het alleen maar erger en trok het naar de rest van m'n voet. Einde oefening. Conclusie: zwemmen is leuk en gaat, maar ik ben en blijf een kneusje, dus toch maar naar een speciaal kneusjesuurtje in een extra verwarmd bad voortaan. Nu maar hopen dat dat gaat met de chloorgeur!

I went to D.'s birthdayparty.

Ging ik naar het verjaardagsfeestje van D.

We finally decorated the eastercookies Wilma had given us.

Versierden we eindelijk de paaskoeken die we van Wilma hadden gekregen.

Francien and I went to see the movie 'On the Road', after Jack Kerouac's book that I read in 2008 for my A-levels in English.

Bezocht ik met Francien de film 'On the Road', naar het boek van Jack Kerouac, dat ik in 2008 las voor m'n VWO Engels.


Leiden

I worked at Meermanno with contact databases, assisted the catering-peeps during the opening of the new exhibition 'Leestekenen' (readdrawing) that was developed together with Joke van Leeuwen (man, my muscles were aching so much from carrying around trays with snacks!), I got my own Meermanno e-mail address which makes some of my work easier, I tested something with HTML for newsletters (just goes to prove that you never know what skills can come in handy!) and I described books for the collection database (something I'm still just getting into.) I like alternating between different kinds of work.

Werkte ik bij Meermanno met de contactendatabases, hielp ik met de catering bij de opening van de tentoonstelling 'Leestekenen' met gastconservator Joke van Leeuwen (man wat had ik een spierpijn van het rondsjouwen met bladen met hapjes!), kreeg ik m'n eigen Meermanno e-mailadres dat sommige dingen makkelijker maakt, testte ik wat met HTML voor nieuwsbrieven (zo zie je maar weer dat je nooit kunt weten welke vaardigheden je nog van pas kunnen komen!) en beschreef ik boeken voor de collectiedatabase (iets waar ik nog steeds een beetje in moet komen.) Lekker afwisselend dus!


Maarten found out these cookies have a name similar to ours (Batenburg)
Maarten kwam erachter dat mergpijpen ook een naam hebben die op de onze (Batenburg) lijkt.

Roeland and I visited Mozart's opera 'La finta giardiniera' in Theatre De Regentes in The Hague. I enjoyed this one too, appearently I've developed an apptetite for opera!

Bezocht ik met Roeland Mozarts opera 'La finta giardiniera' in Theater De Regentes in Den Haag. Ook hierbij vermaakte ik me weer goed, ik heb de smaak te pakken blijkbaar!

E. and I visited Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, where five rooms took me 2,5 hours because I look at the paintings so intensely. After that I ran into craftstore Pipoos, where, Oh joy, I found four-ring scrapbook binders!

Bezocht ik met E. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, waar ik in 2,5 uur vijf ruimtes opschoot omdat ik zo intensief naar de werken kijk. Daarna huppelde ik even binnen bij Pipoos, waar ze tot mijn grote vreugde vierrings scrapbookalbums verkochten!

I wrote an article for Lees ME, which I found to be quite a challenge.

Schreef ik een stuk voor de Lees ME, wat ik nog best lastig vond.

I got a bit of pace back into studying philosophy and I worked on my paper, my very first one for my studies, which made for quite a psychological barrier! The startingpoint is an article by Sander W. de Boer about psychology in the Middle Ages.

Kreeg ik weer een beetje tempo in het studeren voor filosofie en werkte ik aan m'n opdracht voor de disciplinaire verdieping filosofie (mijn eerste schrijfopdracht voor de studie, dat is nogal een horde!) met een paper nav een stuk van Sander W. de Boer over psychologie in de middeleeuwen.

We went on a boat tour of Amersfoort with L., fun! We got to know Amersfoort on foot last year, but it was a little different from the water.

Maakten we met L. een rondvaart door Amersfoort, leuk! Vorig jaar hebben we Amersfoort al wandelend een beetje leren kennen, vanaf het water was toch weer even anders.

R. took us on a boat tour of Den Bosch. Lots of tunnels, part of the route outside of the 'vesting', and more of the route behind the houses. Quite different from the tour of Amersfoort.

trakteerde R. ons op een rondvaart door Den Bosch. Veel tunnels, een eindje buiten de vesting langs, en meer achter de huizen langs. Heel anders weer dan in Amersfoort.

Visiting Utrecht, I took the opportunity to see our friend Michiel, who was having an annual meet-up with people connected to a Dutch internet radio station called Ridder Radio. The meeting was held in a special garden on the edge of the city.

Tijdens een bezoek aan Utrecht benutte in m'n kans om onze vriend Michiel te zien, die een jaarlijkse dag bijwoonde met mensen die betrokken zijn bij Ridder Radio. De meeting werd gehouden in een bijzondere tuin aan de rand van de stad.

On 24 June I met up with Martijn. We decided to be tough cookies and brave the rain to finally do as we planned and walk from Baarn to Hilversum. Weather reports said it would brighten up during the afternoon, and indeed, we had 10-15 minutes of dryness during our walk. We strayed from our route a bit so it was probably about 9- 10 kilometers, which is quite a distance for me. We paused at a tea house halfway.

Op 24 juni had ik afgesproken met Martijn. We besloten om stoer te zijn en de regen te trotseren om eindelijk ons plan van Baarn naar Hilversum te wandelen doorgang te laten vinden. Weerberichten spraken over opklaring 's middags, en inderdaad, we hebben wel 10 -15 minuten droog gelopen. We weken wat van onze route af dus het was waarschijnlijk zo'n 9 à 10km, nogal een afstand voor me. We pauzeerden halverwege bij Theehuis 't Hooge Erf.


Yes, I'm wearing gloves and a scarf in late June. Gotta love those Dutch summers...


Don't worry, that tree doesn't grow out of his head permanently.
Maak je geen zorgen, die boom groeit niet permanent uit z'n hoofd.

And then I discovered a lump in Aafjes lower belly. The vet diagnosed it as breast cancer. There was nothing he could do for her, except prescribe a medicine that might slow it down a little. That was over a week ago, and she's still with us. She doesn't seem to feel ill, and is blissfully unaware that that weird lump in her belly is a time bomb. We're spoiling her to the max; she roams free in the livingroom 24/7, getting cuddles all day, and extra treats. I'm very sad but at the same time we're treasuring her company, her enthusiastic greetings and all those bunny-kisses she gives us.
We had actually planned a trip to Leuven (Belgium) during the last weekend of the month, so I could go to Rock Werchter and we could see the city. I really didn't want to leave Aafje behind in these circumstances and Maarten didn't wanted to go on his own. When I saw that Aaf was doing pretty well on the morning of the 29th, I decided to go and catch one evening of the festival, while Maarten stayed with Aafje. But more about that in a later post.

En toen ontdekte ik een bobbel in Aafjes onderbuik. De dierenarts kwam tot de diagnose brostkanker. Hij kon niks meer voor haar doen, behalve een medicijn voorschrijven dat eea misschien wat kan vertragen. Dat was meer dan een week geleden, en ze is nog bij ons. Ze lijkt zich niet ziek te voelen en is zich gelukkig niet bewust van het feit dat die rare bobbel in haar buikje een tijdbom is. We verwennen haar gruwelijk; ze loopt 24 uur per dag los in de woonkamer, wordt de hele dag geknuffeld, krijgt extra veel lekkernijen... Ik ben erg verdrietig maar we genieten ervan dat ze er nog is, van haar gezelschap, haar enthousiaste begroetingen en al die konijnenkusjes die ze ons geeft.
We hadden eigenlijk een reisje naar Leuven gepland het laatste weekend van de maand, zodat ik naar Rock Werchter kon en we de stad konden bekijken. Onder deze omstandigheden wilde ik Aafje niet achterlaten en Maarten wilde niet alleen gaan. Toen ik op de 29e 's ochtends zag dat het ok ging met Aaf besloot ik te gaan en één avond van het festival mee te pakken. Maarten bleef bij Aafje. Maar daarover meer in een latere post.


She likes to climb :-) / Ze houdt van klimmen :-)


Family portrait / Familieportret


Giggling over her licking my face
Giechelend omdat ze m'n gezicht likt

Geplaatst op 04-07-2012.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.