Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Neoclassicism and Biedermeier at De Fundatie / Neoclassicisme en Biedermeier bij De Fundatie

On 13 March 2011 we visited museum De Fundatie in Zwolle. Our museum visit sort of started at the trainstation, where advertisement for the museum could be seen on the bridge.

Op 13 maart 2011 bezochten we in Zwolle museum De Fundatie. Dat museumbezoek begon al een beetje op het station, waar de ramen van een brug beplakt waren met reclame voor het museum.

On our way from the trainstation to the museum, tiles on the sidewalk caught our attention. They had pictures and texts on the theme 'freedom'. We also saw a pretty house for sale next to the museum. Way above budget but nice to dream about, I like Zwolle! Nowadays it houses a café or something similar, with a walkbridge to the museum.

Op weg van het station naar het museum zagen we stoeptegels met afbeeldingen en teksten (met het thema 'vrijheid') die onze aandacht trokken. En een mooi huis naast het museum dat te koop stond. Extreem boven budget maar wel leuk om over te dromen, ik houd wel van Zwolle! Inmiddels is er horeca in gevestigd, met een loopbrug naar het museum.

We went to see an exhibition about Neoclassicism and Biedermeier from the collections of the Prince of Liechtenstein. Neoclassicism was inspired by classical art. Architectural monumentalism, Greek and Roman forms, strict composition, clear design, the use of cool colours, stylized, static portraits with expressions without soul, and perfectionism are typical features. Biedermeier, according to the information in the exhibition, stands for demure, modest, personal experience, and an idyllic dreamworld. Goal of the exhibition was to show, trough a selection from the collection, the impressive art patronage of the House of Liechtenstein and the artistic climate of the late 18th century and the first half of the 19th century. The artworks can some day be seen at the Stadtpalais Liechtenstein in Vienna.

In het museum zagen we een tentoonstelling over Neoclassicisme en Biedermeier uit de collecties van de Vorst van Liechtenstein. Het neoclassicisme greep terug op de kunst van de klassieke oudheid en werd gekenmerkt door architectonische monumentaliteit, Griekse en Romeinse vormentaal, strenge compositie, duidelijke vormgeving, koel kleurgebruik, gestileerde, statische portreten met zielloze uitdrukking en perfectionisme. Biedermeier staat volgens de informatie in de tentoonstelling voor ingetogen, bescheiden, persoonlijke beleving, en een idyllische droomwereld. Het doel van de tentoonstelling was het d.m.v. een selectie uit de collectie tonen van het imposante kunstmecenaat van het Huis Liechtenstein en het artistieke klimaat in het Oostenrijk van eind 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw. De werken zullen t.z.t. tentoongesteld worden in het Stadtpalais Liechtenstein in Wenen.

The work in the exhibition that I liked best is In träumen versunken by Friedrich von Amerling. It reminds me of how my mind mind often wanders away in dreams above my (stury)books.

Het werk in de tentoonstelling dat me het meest aansprak is In träumen versunken van Friedrich von Amerling. Het doet me denken aan hoe ik vaak wegdroom boven m'n (studie)boeken.

Geplaatst op 08-06-2012.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.