Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Recipe Magazines / Kooktijdschriften

See these magazine holders? Pretty much all of these contain recipe magazines. Mostly the free ones that supermarkets give out, containing recipes with their products and lots of advertisement. I don't pick these up anymore, but I used to for years. And I was given some old ones by Wilma and a second cousin years ago. Some of these are 25 years old, remarking on exciting new exotic products that have become fully integrated into Dutch cooking by now, like broccoli. Fun. I didn't just want to trow them out but we're bursting out of the apartment. Bursting out of it? Actually we've already done that, considering how much of our stuff is stored at our parents' houses at the moment. And some of the stuff we do have here is tucked away so far to keep things looking organized, that it's hard to grab them and use them. In this slow market, it's not looking like the apartment will sell any time soon. And even when it does, we're not even sure if our next place will be larger, we might compromise on that to get a different type of house or a cooler location. Maarten doesn't have as much stuff so mainly I should be the one clearing more of my stuff out. An ongoing process, time for another round. I try to keep this quote by William Morris in mind: Have nothing in your home you don't know to be useful or believe to be beautiful. I'm a long way away from that and I don't think I'll ever get there. But I've taken some little steps towards that over the past couple of years and maybe I'll come a few steps closer yet... Not 'needing' a larger place might make a difference in the type of location we can afford to live in the future and/or leave some budget for other experiences we dream about.
So I did something that I've been thinking about for a while now: I organized my recipe magazines by month. The plan is to go trough some of the magazines in one of the holders each month, most of them will hold just a limited amount of recipes I like. So I'll tear those out and trow out the rest. I want to put the recipes I save to use and maybe that'll bring back my cooking mojo that has been lurking in the back of one of my kitchen cabinets for quite a while now, daily cooking has become boring. I'm hoping to stick with it and work my way trough them over time, so far I've made four new recipes coming from one of the magazines and I've enjoyed it. It helps me to bring more variety into my cooking and our meals. The sorting by month helps me to use seasonal products; good for the environment and often cheaper than buying stuff that's out of season. The recipes I've used will go into the scrapbook album.
What do you have saved for about forever with the intention to use it, but never did?

Zie je deze tijdschriftencassettes? Zo goed als allemaal bevatten ze kooktijdschriften. Vooral de gratis varianten die je bij de supermarkt kunt meepakken, met recepten met hun producten en veel advertenties. Ik neem ze tegenwoordig niet meer mee, maar heb dat jarenlang wel gedaan. En ik kreeg ooit oude tijdschriften van Wilma en een achternicht. Sommige ervan zijn 25 jaar oud, er word ik gesproken over spannende nieuwe exotische producten die inmiddels helemaal in de Nederlandse keuken zijn geÔntegreerd, zoals broccoli. Leuk. Ik wilde ze niet zomaar weggooien maar we barsten uit het appartement. Barsten eruit? Zijn eruit gebarsten is misschien meer accuraat, als je bedenkt hoeveel van onze spullen staan opgeslagen bij onze ouders. En sommige spullen die we wel hier hebben is zover opgeborgen om alles er netjes uit te laten zien dat we er niet/nauwelijks bijkunnen om ze te kunnen gebruiken. In deze huizenmarkt ziet het er niet naar uit dat de flat binnenkort verkocht wordt. En zelfs als dat gebeurd is het nog niet zeker dat onze volgende woning groter zal zijn, misschien kiezen we dan voor een even grote woning als dat een ander woningtype of een gavere locatie zou betekenen. Maarten heeft minder spullen dan ik dus het lijkt me fair dat vooral ik probeer meer van m'n spullen weg te doen. Ik probeer deze quote van William Morris ter harte te nemen: Have nothing in your home you don't know to be useful or believe to be beautiful. (bewaar niks in je woning waarvan je niet weet dat het nuttig is of gelooft dat het mooi is.) Zover ben ik nog lang niet en ik denk niet dat ik daar ooit ga komen, maar ik heb de laatste jaren wel wat stappen in die richting gezet en misschien kom ik er nog wel dichterbij. Het niet 'nodig' hebben van een grotere woning kan een verschil maken in het soort woning of de locatie die we ons in de toekomst kunnen veroorloven en/of ruimte in ons budget betekenen voor andere ervaringen waar we van dromen.
Dus ik deed iets dat ik al een tijdje in m'n hoofd had: ik heb m'n kooktijdschriften op maand gesorteerd. Het idee is om elke maand wat van de tijdschriften uit een van de cassettes door te nemen. De meeste ervan zullen maar een beperkt aantal recepten bevatten dat me aanspreekt. Die zal ik er dus uischeuren en de rest ervan kan weg. De recepten die ik eruit haal wil ik daadwerkelijk benutten, misschien dat dat me weer wat plezier in koken geeft, het dagelijkse koken is me gaan vervelen. Ik hoop dit vol te houden en me er in de loop der tijd doorheen te werken. Tot nu toe heb ik vier recepten uit de kooktijdschriften bereid, met plezier. Het helpt me om gevariŽerder te koken en om seizoensproducten te gebruiken; beter voor het milieu en goed voor onze portomonnee dan het gebruik van producten van buiten het seizoen. De recepten die ik heb gebruikt komen in het scrapbook-album.
Wat heb jij dat je al eeuwen bewaard met de intentie om het ooit eens te gaan gebruiken zonder dat het daarvan komt?

Geplaatst op 30-04-2012.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.