Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

In March / In Maart...

Bezocht ik wat verjaardagen

I attended some birthday celebrations

Waren we in Amersfoort, waar we de dag doorbrachten met L. met wie we oa Kunsthal KAdE bezochten en op een terrasje zaten, hallo lente!

We went to Amersfoort to spend the day with L. with whom we visited KAdE, a museum for contemporary art, and sat outside a café, hello spring!

Studeerde ik wederom Ancien Régime en Filosofie, zowel alleen als in het gezelschap van anderen. Het tentamen AR naderde met rasse schreden dus het was aanpoten geblazen!

I studied Ancien Régime and philosophy, both alone as well as in the company of others. The AR examn was getting closer so I had to study hard!

Woonde ik opnieuw Leidse SG-lezingen bij samen met R. (eentje over causaliteit en twee over de vermeende verloedering van de Nederlandse taal.)

I attended more SG-lectures with R. (one about causality and two about the supposed degeneration of Dutch language.)

Werkte ik zoals gewoonlijk bij Meermanno. Ik houd me de laatste tijd vooral bezig met gegevens invoeren in collectiedatabase Adlib, maar doe ook nog wel eens iets secretariëels en ben bijgesprongen toen er een borrel was ivm de Jan van Eyck-tentoonstelling.

I worked at Meermanno as usual. Lately I'm mostly working on entering data into the collection database Adlib. But I also do some secretarial work once in a while and I helped out during a reception that had something to to with the exhibition on Jan van Eyck.

Bleef Michiel logeren. Volgens mij was dat de eerst keer dat iemand anders dan Danja in onze flat logeerde. Was gezellig.

Michiel stayed the night. I think that was the first time someone else than Danja stayed over at our flat. I enjoyed it.

Woonde ik met K. een lezingenmiddag bij over het onderzoek naar het aan Jan van Eyck toegeschreven 'Vispartijtje'; de tekening die Meermanno twee weken te leen had van het Louvre.

I attended an afternoon of lectures with K., about the research on the drawing attributed to Jan van Eyck that Meermanno had on loan from the Louvre for two weeks.

Liet het weer toe dat ik m'n gewoonte van vorig jaar weer op kon pakken om op een bankje aan de Hofvijver te zitten, om voor de dispuutavond m'n meegebrachte boterhammen (met ratatouille en geitenkaas, een geslaagde combi maar zó niet praktisch om mee te nemen ;-) ) op te eten. Een meeuw probeerde me, tot vermaak van omstanders, te hypnotiseren in de hoop dat ik hem ook iets zou geven, ondanks dat ik hem hardop duidelijk maakte dat dat echt niet ging gebeuren.

The weather allowed me to reclaim last years habit of sitting on a bench next to the Hofvijver, to eat my sandwiches (with ratatouille and goat cheese, which worked taste-wise but wasn't so practical transport-wise ;-) ) before the meeting of the student coöperation. A seagull tried to hypnotise me into sharing, to the entertainment of bystanders, despite me telling him aloud that he could forget about it.

Pasten Aafje en ik een paar dagen op kat Luka en konijntjes Google en Ilse in het huis van Wilma en Fred. Luka en ik brachten wat tijd door in de tuin, ik zonder jas, zij met.

Aafje and I took care of cat Luka and bunnies Google and Ilse at Wilma and Fred's house for a couple of days. Luka and I spent some time in the garden, me without my coat, she with hers on.

Keek ik hoe in Den Haag de boekenweek werd geopend met een flashmob: enkele tientallen mensen gingen tegelijkertijd op straat staan lezen, daarmee enkele minuten het tramverkeer verstorend. Voorbijgangers fietsten en liepen er wat verbaasd kijkend tussendoor.

I saw a flashmob in The Hague: to start off the bookweek, a few dozen people stood reading on the street all at once, disrupting the tram-traffic for some minutes. Passer-by's cycled and walked amongst them, looking somewhat surprised.

Ging ik met R. boekenweekwinkelen in Leiden, ik had zoals gewoonlijk de boekenbonnen opgespaard die ik voor m'n verjaardag en sinterklaas had gekregen. Het thema van de boekenweek 2012 was Vriendschap. Van Wilma kreeg ik ook nog een boek, als dank voor het oppassen. Ik kocht en kreeg:

R. and I went bookweekshopping in Leiden, as usual I had saved the bookstore-giftcards I had received for Sinterklaas and my birthday. This bookweek's theme was friendship. Wilma had also bought me a book, as a thank-you gift for housesitting. I bought and received:


Het boek dat Luka 'aanwijst' is 'Vaslav' van Arthur Japin

R. en ik bezochten ook in het kader van de boekenweek een performance-lezing van Tom Lanoye, de schrijver van het boekenweekgeschenk. Dit boekje was het eerste dat ik van hem las, ik geloof niet dat zijn stijl me echt ligt maar het was een erg leuke avond. Hij signeerde m'n boekenweekgeschenk en vond m'n naam 'lief'.

R. and I attended a performance lecture by Tom Lanoye, who wrote this year's free book that was presented to book-buyers during the bookweek. It was the first of his books I read, and I don't think his writing-style fits my taste too well. It was a very nice evening however. He signed my copy of the bookweek-giftbook and said my name was 'sweet'.

Lag ik een aantal dagen snipverkouden op bed, met laptop, studieboek en de Red Hot Chili Peppers.

I spent some days in bed with a heavy cold, laptop, studybook and the Red Hot Chili Peppers.

Brachten we een weekend door in oslo (later meer.)

We spent a weekend in Oslo (more about that later.)

Ruimde ik m'n klerenkast op. Vorig jaar berichtte ik hier regelmatig over hoe ik afviel en over hoe ik vooral in mei m'n garderobe aanvulde. Inmiddels ben ik nog een klein beetje afgevallen en pas ik bijna alles weer dat ik nog had bewaard van de vorige keer toen ik voor mijn doen slank was. Niet alles daarvan werkte nog voor me qua model (m'n figuur is nu anders dan toen), en inmiddels was er weer het nodige versleten, dus de prullenbak en de kledingcontainer kregen het druk. Wat te groot is en nog goed ligt nu elders opgeborgen. Nu ik mijn klerenkast niet meer in hoef te delen in 'te groot', 'te klein' en 'passend', kon ik wat meer overzicht creëren. Dat bracht nieuwe ideeën voor combinaties met zich mee, en de constatering dat ik toch echt nog wat dingen nodig heb. Ik deed mezelf dus maar weer eens een uurtje kledingwinkelen aan, gelukkig met succes, dat maakt het toch minder vervelend. Vorig jaar was ik door m'n veranderende figuur, de persoonlijke ontwikkeling die ik had doorgemaakt en vanwege het veel vaker er-op-uit gaan waarbij ik er toch wat presentabel uit wil zien nog op zoek naar m'n kledingstijl. Inmiddels weet ik beter wat werkt voor me, dat maakt het proces van kledingwinkelen ook makkelijker. Kleding is immers een uitingsvorm, het laat iets zien van wie je bent. Vroeger betekende dat voor mij vooral spijkerbroeken en een beetje stoer, veel zwart, t-shirts en truien, lekker makkelijk/praktisch/comfortabel. Ondanks dat ik me nu vaak anders kleed zie ik geen cesuur; ik houd nog steeds van capuchons en donkere kleuren, en een deel van de kleren die ik al had draag ik nog steeds, alhoewel soms anders gecombineerd. Als ik kijk naar de kleding die ik nu draag en kies is wat ik zie kwetsbaarder (met nog wel wat stoer hier en daar), vrouwelijker, netter, speelser, opener, gedurfder, creatiever. Dat komt ook wel overeen met de veranderingen die ik in mezelf constateer. Afgezien van het creatievere dan, die kant van mezelf voelt zich een beetje verwaarloosd nu ik nauwelijks nog aan scrappen en art journallen toekom ;-) Dat het lente aan het worden is betekent ook dat de rokken en jurken weer meer uit de kast komen. Ik voel me er inmiddels veel confortabeler in dan vorig jaar, soms zelfs comfortabeler dan in een spijkerbroek, alleen is het weer even wennen aan op m'n houding letten ;-)

I reorganized my closet. Last year I regularly posted about how I was losing weight and how, especially in May, I added to my wardrobe. I have lost a little more weight since and fit almost everything I had saved from last time I was this slim. Not all of it still worked (my bodyshape is different this time around), and some more clothes were worn out, so I trew some stuff out or send it towards goodwill. Some stuff that is too large but still in good order was put away elsewhere. Now that I don't have to order my clothes by 'too large', 'too small' and 'fits' any longer, I was able to create some clarity in what clothes I own. This gave me new ideas on how to combine some of the clothes I already own, and showed that I really need to buy some more clothes. So I forced an hour of clothes-shopping upon myself, fortunately my efforts were succesful, that makes it less of an ordeal. Last year, because of my changing bodyshape, the personal growth I was experiencing and because of getting out of the house more often during which I want to look somewhat presentable, I was trying to find my clothing style. These days I'm better aware of what works for me, which makes the process of shopping for clothes easier. Clothing is off course a form of expression, it tells something about who you are. For me, that used to mean mostly jeans and a bit tough, lots of black, shirts and sweaters, nice and comfy/practical. Despite my changing clothing-habits I don't see a break with the past; I still like hoods and dark colours, and still wear part of the clothes I already owned, although in different combinations sometimes. Looking at the clothing I now wear and pick I see more vulnerability (with some tough touches remaining here and there), more femininity, more presentable, more playful, more open, more daring, more creative. That corresponds with the changes I notice within me. Apart from the more creative, that is, that side of me feels somewhat neglected now that I hardly get around to scrapping and art journalling ;-) That it's becoming spring also means that the skirts and dresses get to come out and play more often. I feel much more comfortable in them now than I did last year, sometimes even more comfortable than in jeans. But it takes a little getting used to paying attention to my posture again ;-)

Geplaatst op 06-04-2012.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.