Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Advent Calendar Day 2 / Adventskalender Dag 2

Even though winter is my favorite season, today's envelope made me long for spring...

Ondanks dat Winter m'n favoriete jaargetijde is deed de enveloppe van vandaag me verlangen naar de lente...

In it were three cool crafty birthday wishes, christmascards, stickers, Sinterklaas happy families, a meltybeads cupcake, a little card, some blingstones, cute images, a card telling me to pick a present, and two puzzles made by Francien. Something tells me some of these items could have been distributed amongst the envelopes more evenly? ;-)

Erin zaten drie leuke geknutselde verjaardagswensen, kerstkaarten, stickers, sinterklaaskwartet, een strijkkralen cupcake, een klein kaartje, wat blingsteentjes, poesieplaatjes, een grabbelkaartje en twee puzzels gemaakt door Francien. Iets zegt me dat sommige van deze dingen best wat evenrediger over de enveloppen verdeeld hadden kunnen worden? ;-)

The present was a crochetted pencontainer (my guess would be by Petra?).

Het cadeautje was een gehaakt pennenbakje (door Petra denk ik zo?)

I loved the puzzles, they were custom made for me by Francien.
One was a crossword. I had to look up who had founded Museum Boerhaave, as well as the linguist who came up with the idea of universal grammar and the philosopher who spoke of language games. I should have known the answers since the first two sounded very familiar and the latter is mentioned in my literature analyses book. But I did know which university is the oldest in the Netherlands, the name of the second cousin of the Baron of Westreenen, the province in which the villiage of Batenburg is located (yes, we've visited), the famous scientist who dedicated lots of research and writing to apophasis (Francien Batenburg) and I remembered that the Sapir-Whorf hypothesis states that language can influence thinking, even though I strongly associate the name of this hypothesis with Startrek. So there you go, a little quiz for you ;-)
The second puzzle had groups of mixed up letters from which I had to distill words that have something to do with me. This one took me quite a while but I figured it out, the answer to the puzzle states that it's better to be a student at the age of 30 than to be an eternal student. I'd prefer to be both, actually ;-)

I vond de puzzels super, Francien heeft ze speciaal voor mij gemaakt.
een ervan was een kruiswoordpuzzel. Ik moest opzoeken wie de oprichter was van Museum Boerhaave, welke taalkundige met het idee van de universele grammatica kwam en welke filosoof sprak van 'taalspel'. Ik had de antwoorden moeten weten want de namen van de eerste twee klonken me achteraf erg bekend in de oren en de laatste staat in m'n studieboek voor literatuuranalyse. Maar ik wist wel wat de oudste universiteit van Nederland is, hoe de achterneef van de Baron van Westreenen heette, in welke provincie het dorp Batenburg ligt (ja, we zijn er geweest), welke bekende wetenschapper de stijlfiguur praeteritio uitvoerig onderzocht en beschreef (Francien Batenburg) en ik wist nog dat de Sapir-Whorfhypothese stelt dat taal invloed kan hebben op het denken, al blijf ik hierbij een erg sterke associatie houden met Startrek. Alsjeblieft, een quizje voor jullie ;-)
de tweede puzzel bevatte door elkaar gehusselde letters waaruit ik woorden moest destilleren die iets met mij te maken hebben. Deze kostte me wel even tijd maar ik wist hem op te lossen, het antwoord dat eruit kwam stelt dat het beeter is om student te zijn op je 30e dan om een eeuwige student te zijn. Ik zou liefst allebei zijn eigenlijk ;-)

I felt really spoiled today with all these crafted/custom made things!

Ik voelde me erg verwend vandaag met al die zelfgemaakte dingen!

Geplaatst op 04-12-2011.
Meer berichten over

Reactie van Marit

Ben jij jarig vandaag??? Oooh... dat had ik moeten weten!!! Nu dan maar via je blog: van harte gefeliciteerd meis!!!

Reactie geplaatst op 2011-12-04.

Reactie van Petra

Hi Think, Iets zegt je dat sommige van deze dingen best wat evenrediger over de enveloppen verdeeld hadden kunnen worden? Hahaha er komt nog zoveel, dat je er wellicht achter komt dat we het best evenredig hebben verdeeld!

Reactie geplaatst op 2011-12-05.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-05-10.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-05-10.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.