Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Museology / Museologie

Working in a museum is my dream job. With my health I will never be able to hold a full time job, or probably even a 50% job, but if I'm able to work after getting my bachelor degree, that's where I would like to do it. I'm good at planning and making arrangements, and getting things come together. I'm creative. I like history and after I'm done with my studies, I think I'll know a lot more about history and art. I think planning an exhibition would be the most enjoyable experience in the world. Coming up with a plan. Research. Browsing the collection and the collections of other museums for content. Designing the exhibition. Making arrangements. Writing the signs and brochures and a book for the exhibition, maybe designing a website for it. And seeing it all come together and having visitors enjoy it and learn from it. Seriously, to me, that would be the best thing in the world. I think it would be a great way to combine all of my talents and interests. As a kid, I used to make little exhibits of the stuff I collected. I was roaming the surroundings of the holiday home we stayed in in France with friends when I was four years old and tried to figure out explanations to go with the stuff I exhibited. I had heard about the stone age and the iron age and knew that was a long time ago, so I figured that something plastic would come from our time, which, I decided, should be called the plastic age. I also thought anything metal was from the iron age, but never mind that ;-)
I have always enjoyed visiting museums. Some more than others, but the only time I can remember a museumvisit being a somewhat negative experience was when Frank took me to the cellar of Museum GOUDA (then called Catharina Gasthuis) where a display of torture instruments is housed. When the things on display don't interest me, I just walk around and only take a closer look if something seems interesting or pretty. When the topic does interest me, I read everything. And since my concentration isn't that well, I don't read too quickly when there are other visitors around. If you want to come along, you'll need a lot of patience ;-) Most of the time I visit museums on my own, sometimes Maarten, Wilma or Francien comes along. I'm also getting into a habit of visiting museums with some fellow students. Francien is also interested in how things work behind the screens at museums and talking to her about it has made me look at and think about museums in a different way. An exhibition in the van Abbe museum on museology and thinking about what I would like to do with my degree in years to come have sparked my interest even more.
Early this year I found out museology was a thing you can study. Oh, my! I have the option (if I can make it work with my health limitations) of getting my minor outside of the Open University. I think museology would work great with culture studies and enhance my chances of finding a job in that field. And it even got me dreaming of a museology master, especially when I realised that even with a 10-15 hour a week job this would be an investment that would pay itself back in just a couple of years. Not sure if I'll be able to make the master happen (we'll see about that several years down the road!) but I think the minor isn't such a crazy idea at all!
My bachelor doesn't include an internship. I started thinking something like that would help me figure out what jobs there are at museums and which ones would work well with my health limitations, my interests, my studies and my talents. Knowing even better what job I would like would allow me to make the best choises when it comes to classes. I started browsing around and came across a request for volunteers at the website of Museum Meermanno. I filed it away at the back of my head, this could be a nice alternative to an internship, if they would allow me to take on different tasks along the way. I decided I would react to the call as soon as I would finish my propaedeutics. But then our government decided to cut some funding and now several museums are at risk of having to close down in the near future, Meermanno being one of them. I decided to not let an opportunity go to waste and shot them an e-mail, explaining my motivation. I was invited for an interview and got accepted. Yay! I'm hoping to learn a lot, enjoy myself, have something to put on my CV and have the museum benefit from my efforts. It's yet to be decided with what tasks I'll start my one afternoon a week job but most of the options sounded interesting, can't wait to get started!
Off course now that I'm paying attention to it, I'm coming across magazines, books and blogs on museology all the time. And off course I'm hoping to learn a lot at Meermanno. So expect more blogposts on the topic!

In een museum werken is mijn droombaan. Met mijn gezondheid zal ik nooit full-time kunnen werken, en waarschijnlijk zelfs geen 50%, maar als ik kan werken na het behalen van m'n bachelor, zou ik dat liefst in een museum doen. Ik ben goed in dingen plannen en regelen, in dingen tot stand brengen. ik ben creatief. Ik houd van geschiedenis en nadat ik klaar ben met m'n studie denk ik een stuk meer te weten over geschiedenis en kunst. Ik denk dat er niks leuker is dan het plannen van een tentoonstelling. Een plan bedenken. Onderzoek. In de collectie en collecties van andere musea zoeken naar objecten. De tentoonstelling ontwerpen. Dingen regelen. De info bij de tentoonstelling schrijven, en een boek voor erbij, en wellicht een website maken. En het allemaal vorm zien krijgen en ervaren hoe bezoekers ervan genieten en leren. Echt, ik kan me niks gavers voorstellen. Het lijkt me een goede manier om al m'n talenten en interesses te combineren. Als kind maakte ik tentoonstellinkjes van de dingen zie ik verzamelde. Als vierjarige zocht ik spullen bij elkaar rond het vakantiehuisje in Frankrijk waar we met vrienden verbleven en probeerde ik uitleg te bedenken bij wat ik vond en tentoonstelde. Ik had gehoord over het stenen tijdperk en de ijzertijd en wist dat dat lang geleden was, dus ik bedacht dat iets van plastic uit onze tijd zou komen, en dat we ik het plastic tijdperk leefden. Laten we het maar niet hebben over hoe ik dacht dat alles van metaal uit het ijzertijdperk kwam ;-)
Ik heb altijd graag musea bezocht. Sommige meer dan andere, maar de enige keer dat ik me kan herinneren dat een museumbezoek een beetje een negatieve ervaring was, was toen Frank me meenam naar de kelder van Museum GOUDA (toen nog Catharina Gasthuis geheten) waar martelwerktuigen tentoongesteld worden. Als de dingen die tentoongesteld zijn me niet interesseren loop ik rond en kijk ik alleen beter als ik iets zie dat me interessant of mooi lijkt. Als een onderwerp me wel interesseert lees ik alles. En aangezien mijn concentratie niet super is lees ik niet zo snel als er andere bezoekers rondlopen. Als je met me mee wilt heb je dus veel geduld nodig ;-) Meestal bezoek ik musea alleen, soms gaat Maarten, Wilma of Francien mee. En de laatste tijd ga ik soms met een groepje medestudenten naar musea. Francien is ook ge´nteresseerd in hoe dingen achter de schermen werken in musea en daarover praten met haar heeft me anders doen denken over en kijken naar musea. Een tentoonstelling in het van Abbe museum over museologie en het nadenken over wat ik in de toekomst met m'n bachelor wil gaan doen hebben die interesse nog aangewakkerd.
Begin dit jaar kwam ik erachter dat museologie iets is dat je kunt studeren. Oh wow! Ik heb de optie (als het qua gezondheidsbeperkingen kan) om een minor te doen buiten de OU. Ik denk dat museologie perfect past bij algemene cultuurwetenschappen en dat het mijn kansen zou vergroten op een baan in een museum. En ik begon zelfs te dromen over een master museologie, vooral toen ik me realiseerde dat ik zelfs met een baantje van 10-15 uur in de week binnen een paar jaar de investering terugverdiend zou hebben. Ik weet niet of een master realistisch zal blijken (dat zullen we over een aantal jaar zien) maar ik denk dat een minor niet zo'n gek idee is!
Er hoort geen stage bij m'n bachelor. Ik bedacht dat zoiets me zou kunnen helpen om te ontdekken welke baantjes er zijn bij musea en welke daarvan aan zouden sluiten bij m'n fysieke beperkingen, m'n interesses, m'n studie en m'n talenten. Hoe beter ik weet watvoor baan ik zou willen, hoe beter ik keuzes kan maken qua studiemodules. Ik begon wat rond te surfen en kwam op de site van Museum Meermanno een oproep voor vrijwilligers tegen. Ik hield het in m'n achterhoofd voor als ik m'n propedeuse gehaald zou hebben, als ze me in verloop van tijd verschillende taken zouden laten uitvoeren zou het een mooi alternatief zijn voor een stage. Maar toen kwamen de bezuinigingsplannen van het kabinet en bleek Meermanno het risico te lopen voor het publiek te moeten sluiten. Ik wilde niet het risico lopen op een gemiste kans en stuurde een mailtje met daarin m'n motivatie. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en werd aangenomen. Jippie! Ik hoop veel te leren, veel plezier te hebben, iets te hebben voor op m'n cv en het museum te laten profiteren van m'n inzet. Er wordt nog gekeken wat ik de komende tijd kan gaan doen maar de meeste opties die voorbijkwamen klonken interessant, ik heb erg veel zin om te beginnen!
Nu ik er meer op let kom ik natuurlijk van alles tegen dat met museologie te maken heeft, zoals tijdschriften, boeken en blogs. En natuurlijk hoop ik veel te leren bij Meermanno. Er volgen dus meer blogposts over dit onderwerp!

Geplaatst op 09-08-2011.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.