Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

8

On June 20 I took the examn for the orientation course cultural studies. A few weeks ago I found out I have passed with an 8 out of 10.
When I started my studies I had high hopes about blogging. I thought I could keep up blogging on a semi-daily basis except shortly before examns, but appearently that didn't work out. That's partly due to some blogposts that take some work and that I would prefer to post in a certain order. We travelled some and I had to prepare for examns. And off course it's just a matter of general lack of time. A couple of posts a week would be more realistic, sometimes I'll post more than that. I don't lead or like a very structured life so I won't commit to posting on specific days of the week like Marit does, I just know I won't be able to stick to that, I would feel limited by that.
I was also hoping to post about each and every chapter of my studiebooks, writing about something I had learned or something it had made me think of. I was hoping this would make my studies even more enjoyable, would help me to engage with the books in an active way and help me to make my studies part of my daily life and share that part of my daily life with you. I found that sometimes I did come up with connected topics I want to blog about (and so I will), but sometimes it would just work as a distraction or I just couldn't come up with something that would interest people that aren't obsessed with 16th century economy or 17th century governmentmodels and such. I think (part of) my current subjects will lead to even less shareable topics, so I'll just keep it optional.
I was also hoping to spice my studies up with visiting lots of museums. Not just for fun, but also because many museums have something to do with the topics I study. But I had to cut back on that to focus on my textbooks. I'm hoping to reinstate weekly museumvisits for the upcoming months as there's just so much to enjoy and learn and I really missed them. I found some fellow students who also enjoy visiting museums (that probably goes for everyone engaged in cultural studies) and apart from my solo-visits and visits with Maarten (and occasionally others) I foresee lots of museumvisits with them, we have several plans as we speek!
I learned that living with my books helps. I started taking them with me wherever I went, me, my book, my pen and my marker, in the train, tram, on a sunny day on a bench... That really helped me to get in some extra studytime. Unfortunately my current modules demand having more than one book on hand and being more active in making exercises. And the books are heavy. So for now, my time in public transport will be spent by reading magazines and such, which have piled up over the past six months. I'm hoping to reinstate this habit of bringing along my textbook in later times, whenever the books are more managable.
Already I look differently at some aspects of the world. I understand more of the origins of our economy and our political system, which enhances my understanding of the current economy and politics. I look at paintings differently, understand more of what I see in museums and read in certain books, and the little philosophy that was in the course got me thinking. And this is only the beginning, I'm ready for more of this! Bring it on!

Op 20 juni deed ik tentamen voor de OriŽntatiecursus Cultuurwetenschappen. Een paar weken geleden kwam ik erachter dat ik het gehaald heb, met een 8.
Toen ik begon met studeren had ik goede hoop dat ik vrijwel dagelijks kon blijven bloggen, periodes kort voor een tentamen daargelaten. Dat is dus niet gelukt. Dat komt deels omdat ik tegen een paar blogposts aanhik die wat werk kosten en die ik graag in een bepaalde volgorde post. We hebben wat gereisd en ik moest me voorbereiden op m'n tentamen. Daarbij is het gewoon een algeheel gebrek aan tijd. Een paar posts per week is meer realistisch, soms zal ik meer posten dan dat. Ik leid geen erg gestructureerd leven en houd daar ook niet van dus ik ga mezelf niet vastleggen op specifieke dagen zoals Marit doet, ik weet gewoon dat ik me daar toch niet aan kan houden en zou me erdoor beperkt voelen.
Ik hoopte ook te bloggen over elk hoofdstuk van m'n studieboeken, en daarbij te schrijven over iets dat ik had geleerd of iets waar het me aan had doen denken. Ik had de hoop dat dit het studeren nog leuker zou maken en me zou helpen om actief met de boeken bezig te zijn en m'n studie deel van m'n dagelijks leven te laten worden en om het deel van m'n leven dat door de studie bepaald wordt met jullie te delen. Soms kwam ik op aanverwante onderwerpen waaroer ik wilde bloggen (en dat zal ik ook nog doen), maar soms was het meer een afleiding of kon ik niks bedenken dat mensen zou interesseren die niet geŲbsedeerd zijn met de economie in de 16e eeuw of 17e-eeuwse staatsinrichting en dergelijke. Ik denk dat (een deel van) m'n huidige vakken nog minder blogbare onderwerpen zal bieden, dus ik houd het maar optioneel.
Ik hoopte ook mijn studie aan te vullen met heel veel museumbezoeken. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat veel musea iets te maken hebben met m'n studie. Maar ik moest toch een stapje terug doen om me meer te kunnen richten op m'n studieboeken. Ik hoop weer wekelijkse museumbezoeken te gaan invoeren voor de komende maanden, er is zoveel leuks en leerzaams te beleven in musea en ik heb het echt gemist! Ik heb wat medestudenren die ook graag musea bezoeken (dat geldt waarschijnlijk voor iedereen die zich bezighoudt met cultuurwetenschappen) en afgezien van m'n solo-bezoeken en bezoeken met Maarten (en af en toe iemand anders) voorzie ik heel wat museumbezoeken met hen, we hebben al verschillende plannen op stapel staan!
Ik heb geleerd dat leven met m'n boeken werkt. Ik begon ze na een tijdje overal mee naar toe te nemen, ik, mijn boek, mijn pen en mijn marker, in de trein, de tram, op een bankje op een zonnige dag... Dat hielp me echt om wat extra studietijd te genereren. Helaas heb ik bij m'n huidige vakken steeds meerdere boeken tegelijk nodig en moet ik vaker actief opgaven beantwoorden. En de boeken zijn zwaar. Dus voorlopig zal ik m'n tijd in het ov doorbrengen met het lezen van tijdschriften, die hebben zich eht afgelopen half jaar opgestapeld. Ik hoop de gewoonte van m'n boeken meenemen weer op te pakken wanneer ik weer draagbaarder boeken krijg bij volgende vakken.
Ik kijk nu al anders naar sommige dingen. Ik begrijp meer van de oorsprong van onze economie en ons politieke systeem, waardoor ik ook meer begrijp van de huidige economie en politiek. Ik kijk anders naar schilderijen, begrijp meer van wat ik in musea zie en in sommige boeken lees, en het beetje filosofie dat aan de orde is gekomen zette me aan het denken. En dit is nog maar het begin, ik ben klaar voor meer, kom maar op!

Geplaatst op 04-08-2011.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

Good luck with all your reading and congratulation on the exam.

Reactie geplaatst op 2011-08-05.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.