Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random May

In May...

In mei...

...I celebrated the nearing end of Domie & Paul's time as bachelors.

...vierde ik een vrijgezellenfeestje met Domie & Paul.

...I bought new clothes. And a couple of weeks later, I went shopping again and bought even more clothes. And I even enjoyed it a bit. Yikes, what's happening to me?! Seriously, all those years of spending 100-200 euro's a year on clothes? I'm making up for it big time. Poor bank-account! Actually finding clothes that fit and work for me does make it less of an ordeal. I think I need another closet. Maarten felt like he needed to explain to me it isn't summer all year round. (But to my defence; I did get two hoodies without zipper and pouches for winter and some oft he clothes will work in spring and fall as well.) I even got some short dresses. I would never have thought to try one one before (I think I havent worn one since 1999), but when I did, it kinda worked. Please don't mind the somewhat mushy legs coming out from underneath, I'm working on that! I got a 'little black dress'. Does that oficially make me a woman (this sounds silly, please be asured I was born as one, I just didn't really feel and acted as one)? ;-) I'm thinking about packing only one pair of jeans for Gran Canaria (for the planeride or in the improbable event of having a cold day) and just dresses for the rest of the trip.

...Kocht ik nieuwe kleren. En een paar weken later ging ik weer winkelen en kocht ik nog meer kleren. En ik vond het zelfs een beetje leuk. Help, wat gebeurt er met me?! Ik ben ernstig aan het inhalen na jaren maar 100-200 euro per jaar aan kleding te hebben uitgegeven. Arme bankrekening! Het vinden van kleren die passen en werken maakt het minder vervelend. Ik denk dat ik een extra klerenkast nodig heb. Maarten vond het nodig me uit te leggen dat het niet het hele jaar door zomer is. (maar ter verdediging; ik kocht twee capuchonsweaters zonder rits en zakken voor de winter en een deel van de kleding werkt ook in de lente en de herfst.) Ik kocht zelfs wat korte jurkjes. Ik zou er nooit eerder aan hebben gedacht er een te passen (ik geloof dat ik er geen heb gedragen sinds 1999), maar toen ik dat deed bleek het wel te werken. Let ajb niet op de wat blubberige benen die eronderuit komen, daar werk ik aan! Ik kocht een 'little black dress'. Maakt dat me officiëel een vrouw (dit klinkt wat raar, voor de duidelijkheid, ik ben zo geboren, maar voelde en gedroeg me nooit zo vrouwelijk)? ;-) Ik denk erover maar één spijkerbroek mee te nemen naar Gran Canaria (voor de vlucht en een onwaarschijnlijke koude dag) en verder alleen jurken.

...I tried this lovely chocolate that we got at 'Buiten' in Rotterdam. It has a very subtle fleur-de-lis taste. It wouldn't make a replacement for the dark chocolate with seasalt we once got in Düsseldorf, but I did enjoy it!

...Probeerde ik deze lekkere chocola die we kochten bij 'Buiten' in Rotterdam. Hij heeft een subtiel fleur-de-lis smaakje. Geen goede vervanging voor de pure chocola met zeezout die we ooit in Düsseldorf kochten, maar wel lekker!

...We escaped the noisy neighbours one evening and sat in the grass with Maartens dinner and my textbook on the 17th century. The sun was slowly setting, birds were hipping around and tiny bright green bugs were everywhere.

...Ontsnapten we een avond aan de luidruchtige buren en zaten we in het gras met Maartens avondeten en mijn studieboek over de 17e eeuw. De zon ging langzaam onder, vogels hupten rond en overal zaten kleine felgroene insectjes.

...I scrapped away a whole afternoon to make D&P a minialbum with their engagementphoto's.

...Scrapte ik een hele middag om een mini-albumpje voor D&P te maken met hun verlovingsfoto's.

...Aafje and I stayed at Wilma and Fred's for several days to escape from a renovationproject in our building. I spent most of my time there reading and studying.

...Logeerden Aafje en ik een aantal dagen bij Wilma en Fred om aan een renovatie-iets in ons flatgebouw te ontsnappen. Ik bracht een groot deel van m'n tijd daar door met lezen en studeren.

...I premiered as a wedding photographer at D&P's wedding. Hard work! Marianne (my partner in crime) and I got asked to do a familyshoot for one of the guests who had seen the engagementphoto's, not sure if we'll do it and wether or not she'll follow trough with it, but definately a sweet compliment to receive! I'll post about the wedding later, you really don't want to know how many photo's I need to go trough ;-)

...Maakte ik mijn debuut als trouwfotografe tijdens de bruiloft van D&P. Hard werken! Marianne (mijn mede-fotografe) en ik werden door een van de gasten, die de verlovingsfoto's had gezien, gevraagd om een familiesessie te doen, ik weet niet of ze er echt werk van wil maken en of we het zouden doen maar het is een erg leuk compliment om te krijgen! Ik post later nog over de bruiloft, je wilt echt niet weten hoeveel foto's ik nog uit moet zoeken ;-)


Sometimes they do behave themselves ;-)
Soms gedragen ze zich wel ;-)

...I attended some lectures. And then another one. And another one... And I enjoyed a guided walk around the government buildings in The Hague (more on that later).

...woonde ik wat lezingen bij. En toen nog een. En nog een... En ik genoot van een Binnenhof-wandeling met gids (meer daarover later).

...We both saw these cute goslings along the Hofvijver (the large pond next to the buildings of the national government). Maarten met them when they were on a walk.

...zagen we beide deze schattige ganzenkuikens bij de Hofvijver. Maarten kwam ze tegen terwijl ze aan de wandel waren.

...We had a nice day out with MIL and granny-in-law.

...Hadden we een leuk dagje uit met Maartens moeder en oma.

...I stated in my post about clothes that this would be my summer of skirts and dresses. It's not quite summer yet, but I'm slowly getting into wearing them...

...Meldde ik in m'n post over kleren dat dit mijn zomer van rokken en jurken zou worden. Het is nog geen zomer, maar ik begin ze langzaam maar zeker wat vaker te dragen...

...I went to the Paperchase nook at the Bijenkorf. The strawberry postcard is for my inspirationwire. I think I will be using the cute traveljournal as our traveljournal/photoalbum for our upcoming trip to Gran Canaria, and the stickers and mini snap cards to decorate it.

...Bezocht ik de Paperchase afdeling in de Bijenkorf. De aardbeienkaart is voor mijn inspirationwire. Ik denk dat ik het leuke traveljournal ga gebruiken als ons traveljournal/fotoalbum voor ons aankomende reisje naar Gran Canaria, en de stickers en mini snap cards om het te decoreren.

...I studied. And studied. And studied. But still not as much as I had hoped to. Less than 3 weeks to go until my first examns!

...Studeerde ik. En studeerde ik. En studeerde ik nog wat meer. Maar toch niet zoveel als ik had gehoopt. Minder dan 3 weken tot m'n eerste tentamen!

...We had a great big scare when a neighbour called at our door in the middle of the night. She was having serious healthproblems and we called an ambulance for her, it felt like it took forever before it was here. They took her to the hospital and fortunately she's doing better now.

...Schrokken we erg toen een buurvrouw midden in de nacht aanbelde. Ze had ernstige gezondheidsproblemen en we belden een ambulance voor haar, het leek eindeloos te duren voor hij er was. Ze brachten haar naar het ziekenhuis, inmiddels gaat het gelukkig weer wat beter met haar.

...I went to a looooong meeting, exhausting but it was for a good cause and I was in enjoyable company.

...Ging ik naar een laaaaange vergadering, uitputtend maar het was voor een goed doel en gelukkig was het gezellig.

...F+R came over for dinner, we had some simple Greek-like dishes. I keep forgetting to ask R if he's ok with me posting photo's with him in them on my blog so no pics to show you. After dinner we played games and had lots of laughs.

...Kwamen F+R eten, we aten wat simpele Grieks-achtige gerechten. Ik blijf vergeten R te vragen of hij het ok vindt als ik foto's met hem erop op m'n blog zet dus ik heb geen foto's om je te laten zien. Na het eten speelden we spelletjes waarbij we veel lol hadden.

...I lost 1,5 kilo. Only 1,5 more to go to get within a healthy BMI, 9,5 more to go to my ideal weight.

...Viel ik anderhalve kilo af. Nog maar 1,5 te gaan om een gezonde BMI te krijgen, voor m'n ideaalgewicht moet er nog 9,5 af.

...Wilma took me to the scrapbook store in Voorburg. Usually I get her to drive me there (it's a bit of a hassle to get there by public transport), but this time she was the one wanting to go! I got paper and some stamps. Afterwards I went home with her and made some alterations to a pair of pants of Maarten and one of my new skirts.

...Nam Wilma me mee naar de scrapbookwinkel in Voorburg. Meestal krijg ik haar zover om me erheen te rijden (het is bij ons vandaan lastig te bereiken met het ov) maar dit keer wilde ze er zelf heen. Ik kocht papier en wat stempels. Daarna ging ik met haar mee naar huis, waar ik wat naaiwerk deed aan een broek van Maarten en een nieuwe rok van mij.


Mala

Hello June, bring it on!

Geplaatst op 01-06-2011.
Meer berichten over

Reactie van ctje

rokken en jurkjes staan je goed.

Misschien nog een paar witte kistjes???

Reactie geplaatst op 2011-06-03.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.