Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Lectures in Leiden / Lezingen in Leiden

I went to Leiden today to attend some lectures with Francien. Since the topics of the lectures were typically Dutch, I don't think there's a lot of point in doing a full bilingual post. So here's an abbreviated version for my foreign readers. Lecture one was about trying to find balance in having a language standard for Dutch, while doing justice to both Dutch-Dutch and Belgian-Dutch (Flemish). The second lecture was about a 19th century Frisian called Joast Hiddes Halbertsma who worked towards a written form of Frysian and wanted to emancipate people, party trough language. The third lecture was about the Dutch branch of PEN, and how they tried to defend free speech whilst trying to avoid taking a political stance in the turbulent 1930's. And last but not leeast, in the university library where the lectures were given was a small exhibition on illustrations in the early years of bookprinting. There's a web-exhibition to accompany the IRL one, it's in Dutch but you might enjoy looking at the images.


Lunch @ van der Werf park. I often forget to pack lunch when I leave home for the afternoon. I'm not big on having lunch but I keep forgetting how I need to eat something in the afternoon when my stomach gets unsettled because of the combination of rising early and a busride.
Lunch in het van der Werf park. Ik vergeet vaak iets te eten mee te nemen als ik een middag wegga. Ik ben meestal niet zo van het lunchen maar ik vergeet steeds dat ik 's middags iets moet eten als m'n maag een beetje moeilijk doet over het vroege opstaan gecombineerd met een busrit.


@ the library

Vandaag was ik in Leiden, waar ik, deels in gezelschap van Francien, een themamiddag bijwoonde over politiek engagement in de Nederlandse taal- en letterkunde, georganiseerd door de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ik ben al een tijdje bezig in Nescio's natuurdagboek, hij beschrijft daarin enkele malen hoe hij een treinreis maakt om een bijeenkomst van voornoemde maatschappij bij te wonen, en vindt het nogal een suffe, deftige, erg seieuze bedoening. Gelukkig lijken ze met de tijd mee te zijn gegaan, er vonden geanimeerde gesprekken plaats om me heen voor de lezingen begonnen.

De eerste lezing, Taal en norm in Taaladvies.net: terminologie en methodologie, werd gehouden door Dirk Caluwť, die een functie bij de Belgische overheid heeft in het kader van taaladvies. Hij sprak vooral over taaladvies in relatie tot de website taaladvies.net. Hoe kun je helderheid scheppen over spelling en woordgebruik en toch de verschillende varianten van het Nederlands (Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands) gelijkwaardig behandelen? Hoe bepaal je wat tot de overkoepelende standaardtaal behoort? In woordenboeken wordt hier de laatste jaren meer aandacht aan besteed, maar er moet nog beter gekeken worden naar de verschillen in de spreektaal, omdat ze daar immers het duidelijkst optreden. Interessant maar erg taalkundig en in dat opzicht minder in m'n straatje.

De tweede lezing, De (taal)geleerde opstellen en Friese belletterie van Joast Hiddes Halbertsma als politiek-maatschappelijk drukwerk, werd gehouden door Alpita de Jong. Dit zat qua onderwerp meer in mijn hoek, helaas klonk ze nogal voorlezerig wat concentreren wat lastiger maakte. Dat ik haar graag naast m'n bed zou hebben zitten voorlezen als ik niet kan slapen (effectiever dan schaapjes tellen als ik op het zware gevoel in m'n oogleden deze middag af mag gaan) had echter niet zozeer met de inhoud van haar lezing van doen. Joast Hiddes Halbertsma was doopsgezind predikant, vandaar dat zijn naam me bekend voorkwam, ik zal hem in maart zijn tegengekomen in een tentoonstelling over de geschiedenis van de doopsgezinde kerk in Nederland. De man wordt nogal eens als een Fries nationalist gezien maar Alpita de Jong betoogde dat dit een te beperkend label is. De man zette zich in voor een geschreven Friese taal, zonder mensen in een keurslijf van al te streng voorgeschreven spelling te willen dwingen. Hij correspondeerde met heel wat invloedrijke mensen, waaronder Bilderdijk en Jacob van Lennep, en wilde het volk verheffen en emanciperen. Taal was daarvoor een bruikbaar middel.

De derde lezing ging helaas niet door, jammer, want dat was nou net de lezing die me het interessantst had geleken. De vierde bleek gelukkig ook wel boeiend; Schoorvoetend intellectueel engagement. PEN Nederland in de jaren dertig en de politiek, door Gillis Dorleijn. Ik had nog nooit gehoord van PEN, het is een internationale club van schrijvers, die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting maar ook bedoeld was als een soort gezelligheidsvereniging. In 1931 vond in Den Haag het internationale PEN-congres plaats. Gillis Dorleijn sprak over hoe de leden voor ogen hadden vrije geesten bij elkaar te brengen op een wijze die boven naties en politiek uit zou stijgen. Men probeerde buiten de politiek te blijven, maar door de politieke situatie in de jaren '30 die de vrijheid van meningsuiting in het geding bracht, was dat niet altijd mogelijk. Als ze er dan echt niet onderuit kwamen om op een politieke situatie (bijv. een door een regime gevangen gezette auteur) te reageren, deed de Nederlandse club dat op non-politieke wijze. Ze probeerden dus juist elk vertoon van politiek engagement te voorkomen. Dit strookt ook wel met het Nederlandse streven in die tijd om neutraal te blijven. PEN bestaat trouwens nog steeds.

De themamiddag werd gehouden in de universiteitsbibliotheek van Leiden. Dat kwam mooi uit, want nu kon ik de bescheiden maar interessante tentoonstelling 'Boek en Plaat' bekijken, over illustraties in de vroege jaren van de boekdrukkunst, dmv houtsnedes. Er is ook een bijbehorende webtentoonstelling.

Geplaatst op 18-05-2011.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.