Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Bachelor(ette) party for D&P / Vrijgezellenfeestje voor D&P

Yesterday I spent the afternoon in Noordwijk with Domie, Paul, their doggies and a friend of their's. The friend and I threw them a little bachelor(ette)party. The weather was great, we had drinks in beach clubs, walked on the beach and had a picknick in the sand (with the wind adding some sand to our meal) and we all enjoyed the day and just hanging out.

Gisteren bracht ik de middag door in Noordwijk met Domie, Paul, hun hondjes en een vriendin van ze. De vriendin en ik hadden een klein vrijgezellenfeestje voor ze georganiseerd. Het weer was prima, we dronken twee keer iets in een strandtent, wandelden over het strand en picknickten in het zand (waarbij de wind wat zand aan onze maaltijd toevoegde) en genoten allemaal van de dag en de gezelligheid.

I had made a salad as my contribution to the picnic. And cupcakes, but I managed to mess those up.

Ik maakte een huzarensalade als mijn bijdrage aan de picknick. En cupcakes, maar ik kreeg het voor elkaar die te laten mislukken.

The doggies are of the utmost importance to D&P, so off course they had to be part of the party. They seemed to have a good time!

De hondjes zijn enorm belangrijk door D&P, dus die moesten er natuurlijk ook bij zijn. Ze leken het wel naar hun zin te hebben!

I made them these t-shirts (thanks Angie for the idea!), they were good sports and wore them all afternoon.

Ik had deze t-shirts voor ze gemaakt (bedankt voor het idee Angie!), ze deden niet flauw en hielden ze de hele middag aan.

I think this is my favorite photo of the day!

Ik denk dat dit mijn favoriete foto van de dag is!

I'm pretty happy with how Pan handles contrasts when the light is bright, and how the sky is actually blue on these photo's! ;-)

Ik ben wel tevreden over hoe Pan omgaat met contrast bij fel licht, en met hoe de lucht ook echt blauw is op deze foto's! ;-)

Geplaatst op 02-05-2011.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.