Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random April

In April...

I organized a bachelor(ette) party together with someone I had never met.

I attended the 4th meeting of my cultural studies orientationcourse. I love those meetings, they're fun as well as interesting. Only two of the meetings left to go. I will miss meeting these guys on a regular basis! And I'll miss the structure they provide for my planning, although I should be able to manage on my own, with my Montessori background. Most of my future classes only have one actual meetingday. But I'm finding and enjoying other ways to get together with fellow students.

I have been busier than ever, hence the silence on the blog front. When I started my studies, I thought I would be able to keep blogging on a semi-daily basis, but the combination of my studies, a vacation, outings and lots of parties didn't leave me much time this past month. Another part of the problem is that I have many things I want to tell you about that require quite a lot of typing, looking things up and/or sorting trough photo's. I don't lack things to share with you, just the time to do so in the way I envision.

We had the most fabulous spring weather.

I got into a new (to me) habit of how I wear my hair, I guess I was getting tired of pony tails and having it loose somehow wasn't working too well for me lately. I now take some tufts of hair from the front, both left and right, and tie them together on the back of my head. I have done this before but never this often.

I lost 2,5 more kilos and unwrapped the last of Citrientjes presents. I have lost a total of 11,5 kilos since last summer. Only 3 more to go and I'll be able to say I'm not overweight. 11 to go to my ideal weight of 66,5 (still within a healthy BMI, I'm hoping to get slim, not skinny!).

Organiseerde ik een vrijgezellenfeestje samen met iemand die ik nog nooit ontmoet had.

Woonde ik de 4e begeleidingsbijeenkomst van de oriŽntatiecursus Algemene Cultuurwetenschappen bij. Ik vind de bijeenkomsten erg leuk, ze zijn zowel leuk als interessant. Nog maar twee van deze bijeenkomsten te gaan. Ik ga het nog missen om dit groepje regelmatig te ontmoeten! En ik ga de structuur missen die de bijeenkomsten me bieden bij het plannen van het doorwerken van de lessen, alhoewel ik het dankzij m'n montessori achtergrond toch zelf zou moeten kunnen. De meeste van m'n toekomstige modules hebben maar ťťn begeleidingsdag. Maar ik ben druk met het vinden en genieten van andere mogelijkheden tot contact met medestudenten.

Heb ik het drukker gehad dan ooit, vandaar de stilte hier op m'n blog. Toen ik begon met studeren, dacht ik dat ik nog wel vrijwel dagelijks zou kunnen bloggen, maar de combinatie van m'n studie, een vakantie, uitjes en feestjes lieten me weinig tijd deze afgelopen maand. Een ander deel van het probleem is dat ik heel veel dingen aan jullie te vertellen heb waarvoor veel schrijfwerk, opzoekwerk of foto-uitzoekwerk vereist is. Ik heb geen gebrek aan blogpost-onderwerpen, alleen aan de tijd om ze uit te werken zoals ik ze in m'n hoofd heb.

Hadden we het meest fantastische lente-weer.

Ben ik m'n haar anders gaan dragen. Ik denk dat ik de staart een beetje zat was en los werkte de laatste tijd niet zo voor me. Ik neem nu links en rechts een pluk haar van voren en maak daarmee achterop m'n hoofd een klein staartje. Dat deed ik eerder al wel eens maar nu ineens vaak.

Viel ik 2,5 kilo af en pakte ik het laatste van Citrientjes cadeautjes uit. Ik ben nu sinds vorige zomer 11,5 kilo kwijt. Nog maar 3 te gaan en dan kan ik zeggen dat ik geen overgewicht heb. 11 te gaan naar m'n ideaalgewicht van 66,5 (nog altijd binnen een gezonde BMI, ik hoop slank te worden, niet mager!).

We went to the birthdayparty of Maarten's aunt. I reused some packingpaper to wrap up some yummies we got her in ecostore Buiten in Rotterdam the day before.

Gingen we naar het verjaardagsfeestje van Maartens tante. Ik hergebruikte wat pakpapier om wat lekkere dingen in te pakken die we de dag tevoren voor haar hadden gekocht bij eco-winkel Buiten in Rotterdam.

We went to see Tom Tykwer's 'Drei'. After our misplaced cinema in Rotterdam adventure we tried again in The Hague two days later. Not our favorite Tykwer movie. Not quite sure why, it's not a bad movie.

Zagen we Tom Tykwer's 'Drei'. Na het avontuur met de kwijtgeraakte bioscoop in Rotterdam probeerden we het een paar dagen later opnieuw in Den Haag. Niet onze favoriete Tykwer-film. Ik weet niet helemaal waarom, het is geen slechte film.

A ready-made found in the tram. I googled it and it's from Canibus (Master Thesis).

Een ready-made die we tegenkwamen in de tram. Ik heb hem gegoogled en hij is van Canibus (Master Thesis).

We did a lot of eating during easter; lunch with Wilma and Fred the first day, dinner with the in-laws the next day. We did enjoy our easter breakfast together, but, apart from using the easter tablecloth with chicks and eggs and flowers that one of my great-grandmothers embroidered, we broke with our tradition and had nan bread with cheese, spring onion, currypowder, mango chutney and banana.

We aten veel met pasen; de eerste dag lunch met Wilma en Fred, de volgende dag gourmetten met de schoonfam. We hielden ons paasontbijtje met ons tweeŽn maar, op het door een van m'n overgrootmoeders geborduurde paastafelkleed met kuikies, eitjes en bloemetjes na, braken met onze traditie en aten naanbrood met kaas, lente-ui, kerriepoeder, mangochutney en banaan.

In London, our small digital Canon camera died. I managed to get myself trough a couple of weeks without a small digital camera and did a little research and asking around. Last week I visited the photography store. Meet Pan, he's a Panasonic Lumix DMC-TZ10. I'm not sure if I named him after Peter Pan or after Pantalaimon, the demon from Pullman's 'His dark materials'. He has optical zoom, a battery that can be charged in a seperate charger (as opposed to inside the camera), good reviews both on the internet as well as from some people we know that have an older version of this camera, a flash that can quite easily be turned off, macro, and lots of other options that are nice but of less importance to us.

In Londen stierf onze kleine digitale Canon camera. Ik wist mezelf door een paar weken zonder handzame digitale camera te slepen en deed wat onderzoek en vroeg wat rond. Vorige week bezocht ik de fotozaak. Dit is Pan, hij is een Panasonic Lumix DMC-TZ10. Ik ben er nog niet uit of ik hem heb vernoemd naar Peter Pan of naar demon Pantalaimon uit de serie 'Het gouden kompas' van Philip Pullman. Hij heeft optische zoom, een accu die in een aparte lader opgeladen kan worden (dus niet alleen in de camera), goede reviews, zowel op het internet als van mensen die we kennen die een oudere versie van deze camera hebben, een flits die vrij makkelijk uitgezet kan worden, macro, en nog veel meer andere opties, maar die zijn minder belangrijk voor ons.

Francien had a little birthday party. We had pizzas, played the game 'Think' that she gave me for my birthday last January and enjoyed sjoelen (a sort of table shuffleboard). My grandparents used to have one of these boards, it had been years since I had played, fun! I enjoyed meeting some of her friends. As you can see Pan wasn't performing too well in dark circumstances, I'm still playing with his settings to get them right.

Francien gaf een verjaardagsfeestje. We aten pizza, speelden het spelletje 'Think' dat ze me in januari voor mijn verjaardag had gegeven en sjoelden. Mijn opa en oma hadden vroeger een sjoelbak, het was jaren geleden dat ik gesjoeld had, leuk! Ik vond het leuk wat van haar vrienden te ontmoeten. Zoals je kunt zien deed Pan het nog niet zo best in donkere omstandigheden, ik ben nog met zijn instellingen aan het spelen om ze goed te krijgen.

And on the last day of April we celebrated Wilma's birthday.

En op de laatste dag van april vierden we Wilma's verjaardag.

Geplaatst op 01-05-2011.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

Great pics. I actually like the darker photo. (It's not that dark.) I am glad you are enjoying your studies. Definitely more important than blogging. At least it coincides with my absence from reading/commenting on friends' blogs. It will give me a chance to catch up.

Happy studying.

Reactie geplaatst op 2011-05-03.

Reactie van Marit

Haaa... weer een 'maand overzicht'. Vind ik toch altijd zo leuk om te lezen! Gefeliciteerd met het gewichtsverlies! Knap hoor! En succes met het leren kennen van je camera... het duurt altijd een tijdje hŤ? Ik spit altijd de hele handleiding door (en doe oefeningen!) maar het duurde bij mij toch een paar maanden voor de onze 'vertrouwd' voelde!

Reactie geplaatst op 2011-05-04.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.