Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random February

In February...
I Lost half a kilo again, and since that made for another kilo I could unwrap one of Citrientje's presents! These can be used for cardmaking and scrapping.

In Februari...
Viel ik een halve kilo af, en aangezien het weer een kilo geleden was dat ik een cadeautje van Citrientje mocht openmaken was het weer tijd voor het volgende cadeautje! Deze kunnen gebruikt worden bij het scrappen of het maken van kaarten.

I Ate some fish... (Maarten is always telling me I should eat more fish)

Ik at wat vis... (Maarten roept altijd dat ik meer vis moet eten)

A couple of days before we were married for 4 1/2 years, I found out that I fit into my weddingdress again. Nice! As you can see it's white and purple, I'll be wearing it to a fantasy fair later this year, maybe we'll add to it in some way.

Een paar dagen voor we 4,5 jaar getrouwd waren kwam ik erachter dat ik weer in m'n trouwjurk pas. Beter! Zoals je kunt zien is hij wit met paars, ik ga hem later dit jaar aandoen naar een fantasyfair, misschien voegen we er op de een of andere manier nog iets aan toe.

We had cheesefondue to celebrate (the 4 1/2 years of marriage that is, not the fitting into the dress again ;-) )

We aten kaasfondue om het te vieren (het 4,5 jaar getrouwd zijn dan hè, niet het weer in de jurk passen ;-) )

I baked oliebollen again (We'll have to wait untill New Years Eve before I'll bake them again, but I've stocked some in the freezer).
I studied the 16th century
I visited 7 museums
We took allmost 600 photo's
We booked a trip to London

Ik bakte oliebollen (nu moeten we wachten tot Oudjaarsavond voor ik ze weer ga bakken, maar ik heb er wat in de vriezer gedaan).
Ik leerde over de 16e eeuw
Ik bezocht 7 musea
We namen bijna 600 foto's
We boekten een reisje naar Londen

Wilma brought their old couch and Maarten helped her put it together.

Wilma bracht hun oude bank en Maarten hielp haar hem in elkaar te zetten.

I enrolled in Emily Faconbridge's BPS Workshop 'Got Paint?'.

Ik schreef me in voor Emily Faconbridge haar BPS Workshop 'Got Paint?'.

Aafje and I took apart our old couch. Aafje had actually began doing that 4 years ago using her teeth (as did our late bunny Peentje before her). Today Aafje helped me by hopping into the toolbox, sitting on my lap while I was removing nuts, moving bolts around and hopping around me in a very supportive way. After I had taken it apart Maarten set it up for her to play and climb onit, she seemed to enjoy it. The couch was about 13 years old and moved house with me about 4 times, and lived in storage for a while before we moved to our current apartment.

Aafje en ik haalden onze oude bank uit elkaar. Aafje was daar eigenlijk met haar tandjes vier jaar geleden al aan begonnen (net als wijlen ons konijn Peentje voor haar). Vandaag hielp Aafje me door in de doppendoos te huppen, op m'n schoot te zitten terwijl ik moeren losdraaide, met bouten slepen en me aanmoedigen door om me heen te huppelen. Nadat ik hem uit elkaar had gehaald zetten Maarten de onderdelen zo neer dat ze er op kon spelen en klimmen, ze leek het wel leuk te vinden. De bank was zo'n 13 jaar oud en is zo'n 4 keer met me mee verhuisd, en heeft een tijdje in een citybox gewoond voor we naar ons huidige appartement verhuisden.

Geplaatst op 28-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van scrappysue

Hi Thinkie, thanks for dropping by my blog; I thought your comment about putting out the dining chairs was so funny! I love to visit Holland, its so beautiful. We also visited Ghent as my Father in law lived there for a time with his Belgian girlfriend. Hope to see some of your art pages in class!

Reactie geplaatst op 2011-03-01.

Reactie van ctje

goed gedaan hoor weer kilo eraf, bij mij ging het ff wat minder, maar nu weer serieus opgepakt. super dat je je trouwjurk weer aankunt en ook weer gaat dragen.

Reactie geplaatst op 2011-03-01.

Reactie van Angie

Thank you for visiting my blog! Great idea to print out the instructions for Emily's class. I should do that!! Looking forward to seeing what you make! Angie http://www.vintageofficetype.blogspot.com/

Reactie geplaatst op 2011-03-01.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.