Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

National Museum of Antiquities January 25 / Rijksmuseum van Oudheden 25 Januari

On 25 Januari I visited the Dutch National Museum of Antiquities in Leiden. A new department had just been opened, 'Archaeology of the Netherlands'. A permanent exhibition with a temporary exhibition about The Golden Helmet of De Peel in a corner.
I started with the temporary exhibition.

Op 25 januari bezocht ik het Rijksmuseum van Oudeheden in Leiden. Daar was kort geleden de nieuwe afdeling'Archeologie van Nederland' geopend. Een vaste opstelling met in een hoek een tijdelijke tentoonstelling over De Gouden Peelhelm.
Ik bekeek eerst de tijdelijke tentoonstelling.

Off course the helmet and the other things that were foudn with it and all the information were very interesting, but the best part of this small exhibition? Old glass negatives, cool!

Natuurlijk waren de helm en de bijbehorende vondsten en informatie erg interessant, maar het leukste van deze kleine tentoonstelling? Oude glasnegatieven, cool!

After that I checked out the part of Archaeology of the Netherlands about prehistory. The department has a nice design, there's not just a lot to see and read, there are also audiovisual aspects and it's allowed to touch certain things. There was an archaeology student with question forms who wondered how people feel about touching things in a museum. On one hand it adds to the experience, off course, but on the other hand it causes the pieces to wear and that's a waste, they can't be replaced and we need to keep them safe for later generations.

Daarna bekeek ik het deel van Archeologie van Nederland over de prehistorie. De afdeling heeft een mooie vormgeving, en er valt niet alleen veel te zien en te lezen, er zijn ook audiovisuele aspecten en sommige dingen mag je aanraken. Er stond een studente archeologie met een enquete die zich afvroeg hoe mensen denken over het mogen aanraken van museumstukken. Enerzijds voegt dat natuurlijk toe aan de beleving, anderzijds geeft dat natuurlijk wel slijtage aan de stukken en dat is zonde, ze zijn immers onvervangbaar en het is onze verantwoordelijkheid om ze te bewaren voor latere generaties.

Underneath and behind the 'ribbon' on which large parts of the exhibition are shown, some sleepingplaces have been created, based on different historical periods. I spotted a sixty-something (I estimate) lady crawling from underneath there, fun! :-)
I'll end this post with a quote I like that was on a wall: It is definitely true that, as philosophers say, life must be understood backwards. But they forget about another matter, that life should be lived forwards. (Søren Kiekegaard)

Onder en achter het 'lint' waarop grote delen van de collectie getoond worden zijn slaapplaatsen gecreëerd gebaseerd op verschillende tijden. Ik zag er een dame van, ik schat, in de zestig onder vandaan kruipen, leuk! :-)
Ik eindig deze post met een quote die op de muur was aangebracht en die me wel aanspreekt:

Geplaatst op 27-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van Deb

Great pics, thanks for stopping by my blog. Deb

Reactie geplaatst op 2011-02-28.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.