Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Antwerp January 14, the day I got kidnapped / Antwerpen 14 Januari, de dag dat ik ontvoerd werd

On January 14 I had a hard time waking up in my typical Etap hotel room in Antwerp, after several nights of too little sleep.

Op 14 januari had ik veel moeite met wakker worden in mijn typische Etap hotelkamer in Antwerpen, na een paar nachten weinig geslapen te hebben.

Breakfast @ Panos, nothing wakes me up like oj and something hearthy with a strong taste, in this case bread with chicken curry.

Ontbijt bij Panos, niks helpt me zo goed wakker te worden als sinaasappelsap en iets hartigs met een sterke smaak, in dit geval brood met kipkerrie salade.

I made my way trough a long long shoppingstreet, all the while carrying my heavyweight exhibitioncatalogue from the day before. I started noticing a pattern of Flemish people commenting to each other 'our city is pretty, isn't it?' when they noticed me taking photo's.

Ik liep een heel stuk door een lange, lange winkelstraat, al die tijd mijn zwaargewicht tentoonstellingscatalogus van de dar ervoor dragend. Ik begon een patroon te herkennen van Vlamingen die tegen elkaar zeiden 'Onze stad is toch schoon hè!' als ze zagen dat ik foto's maakte.

The 'Boerentoren', this was the first European Skyscraper. It was build in Art Deco style for the world exhibition of 1930.

De 'Boerentoren', dit was de eerste Europese wolkenkrabber. Hij werd gebouwd in Art Deco stijl voor de wereldtentoonstelling van 1930.

I visited Museum Plantin-Moretus, which deserves a blogpost of it's own and shall get one soon.

Ik bezocht museum Plantin-Moretus, dat een eigen post verdient en die een dezer dagen zal krijgen.

Antwerp Cathedral, with Peter Paul Rubens in front of it. Only when looking at the photo's at home I noticed he was wearing a red scarf :-)

De kathedraal van Antwerpen, met Peter Paul Rubens ervoor. Pas toen ik thuis de foto's bekeek viel het me op dat hij een rode das omhad :-)

After carrying my heavy catalogue all the way back to the trainstation I took a train to the Netherlands. It was so full I was lucky to find a place to sit on the ground (I really wouldn't have been able to stand all the way). It wasn't all that funny, but I was laughing because next to me was a man sitting on his suitcase and he had just toppled over me when we drove over a railroad switch. There were some delays and then I got kidnapped. Not by the man toppling over me (he seemd nice enough), but by the train. Appearently before and at Rotterdam there had been several messages over the intercom saying the train would run an alternate route and would not call at The Hague HS (the station I was heading for). They didn't take into account that you can't properly hear the intercom outside of the compartments. So there I was, thinking I would be home for dinner in about an hour, suddenly realising the scenery was all wrong and we were heading for Gouda. Had we called at Gouda, I would still have been home within that hour, but the conductor told me we would go straight to Amsterdam. Jolly. I wasn't the only one being bummed and kidnapped, there was a whole group of us. At Amsterdam I took a train to Leiden (fortunately the conductor of that train let me travel without a proper trainticket after I had explained the situation), and with a bus and a tram I got home an hour later than I had hoped. Fortunately Maarten had prepared me dinner!

Nadat ik m'n zware catalogus weer helemaal terug had gesjouwd naar het station nam ik de Fyra-trein (althans, oud vervangend materieel) terug naar Nederland. Hij was zo vol dat ik bofte dat ik een plekje op de grond vond waar ik kon zitten (ik zou het niet hebben volgehouden om zo'n eind te staan). Eigenlijk niet grappig, maar ik lachte omdat naast me een man op zijn koffer zat en hij net over me heen gevallen was toen we over een wissel reden. Er waren wat vertragingen en toen werd ik ontvoerd. Niet door de man die over me heen gevallen was (hij leek best aardig), maar door de trein. Blijkbaar was er voor en op Rotterdam verschillende keren omgeroepen dat de trein omgeleid zou worden en niet zou stoppen op Den Haag HS (waar ik van plan was uit te stappen). ze waren even vergeten er rekening mee te houden dat je buiten de coupé's de omroep niet kunt verstaan. Dus daar zat ik denkend dat ik over een uurtje thuis zou zijn en kon aanschuiven voor het avondeten, en ineens besefte ik dat het uitzicht niet klopte en we op weg waren naar Gouda. Als we op Gouda gestopt zouden hebben, was ik nog altijd binnen dat uur thuis geweest, maar de conducteur vertelde me dat we rechtstreeks naar Amsterdam reden. Jippie. Ik was niet de enige die baalde en ontvoerd was, we waren met een hele groep. Op Amsterdam nam ik een trein naar Leiden (gelukkig mocht ik van de conducteur van die trein zonder kloppend kaartje reizen nardat ik de situatie had uitgelegd), en met een bus en een tram kwam ik een uur later thuis dan ik had gehoopt. Gelukkig had Maarten voor avondeten gezorgd!

Geplaatst op 25-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

OMG, Thinkie. If that had happened to me while I was on holiday, I would totally freak out and it wouldn't have mattered if I was in a compartment or in general travel because I wouldn't know what the announcement was saying anyway. At least this is your area and you know your way around. I think I will have to have a Dutch friend along if I ever take the train. ;-)

Reactie geplaatst op 2011-02-26.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.