Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Bruges and Antwerp January 13 / Brugge en Antwerpen 13 Januari

On January 13 we walked around Bruges for a bit. In the city center we went our seperate ways: Maarten was going to travel around in Ghent by tram for a while and than head back to the Netherlands, whilst I did what brought me to Bruges in the first place: visit the Groeningemuseum to see the exhibition Van Eyck to Dürer, about the Flemish Primitives. I'll devote a seperate blogpost to the exhibition later, it was great!

Op 13 januari liepen we nog wat door Brugge. In het centrum gingen we ieder ons weegs: Maarten ging een tijdje door Gent rondrijden in trams en daarna terug naar Nederland, terwijl ik ging doen waar ik voor naar Brugge was gekomen: Ik bezocht het Groeningemuseum om de tentoonstelling Van Eyck tot Dürer te zien, over de Vlaamse Primitieven. Ik zal later een apart blogpost aan de tentoonstelling wijden, het was gaaf!

What a funny raftboatthingy!

Wat een grappig vlotbootgeval!

This was an entrance gate to the museumgrounds, but it turned out I had to cross a series of courtyards and walk trough an entrancebuilding to get to the museum itself.

Dit was een toegangspoort tot het museumterrein, maar het bleek dat ik een serie binnenplaatsen moest oversteken en door een ontvangstgebouw moest lopen om bij het museum zelf te komen.

After my visit to the museum I walked around town and had an onion praline at the Stevin square.

Na mijn bezoek aan het museum liep ik wat door de stad en snoepte ik een uien-praline op het Stevinplein.

It was fun to discover this metal scallop in the pavement near the trainstation of Bruges. It's a sign that Bruges is part of a pilgrim trail to Santiago de Compostela. I learned about that during the art history course about the Middle Ages last year and saw something similar in Montpellier last October.

Ik vond het leuk om deze metalen St. Jacobsschelp in een stoeptegel bij het station van Brugge te ontdekken. Het is een teken dat Brugge deel uitmaakt van een pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Ik leerde daar vorig jaar over tijdens de cursus kunstgeschiedenis middeleeuwen en zag iets dergelijks in Montpellier afgelopen oktober.

I took a train (well, two trains, technically, had to switch trains in Ghent) to Antwerp, where I finally got to taste caramel hot chocolate at Starbucks. I'm not sure if it was the muffin or caramel in the hot chocolate, but I'm pretty sure at least one of them contained soy, since I started to feel really nauseas. I managed to get to my hotel, that was next to the trainstation, where I rested, wrote my journalentry for the day and read in my fabulous exhibition catalogue all evening.

Ik nam een trein (nou ja, twee treinen eigenlijk, met een overstap in Gent) naar Antwerpen, waar ik eindelijk de caramel hot chocolate kon proeven bij Starbucks. Ik weet niet of het door de muffin kwam of door de caramel in de warme chocola, maar ik ben er vrij zeker van dat er in minstens een van de twee soja zat, aangezien ik erg misselijk werd. Ik wist naar m'n hotel te komen, dat naast het station zat, waar ik de hele avond rustte, m'n logboekverslag van die dag schreef en in m'n supergave tentoonstellingscatalogus las.

Geplaatst op 24-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van Ginger

Love all your beautiful photos! I have never been to Europe but would love to see many places :) thank you for your lovely comment on my blog...

Reactie geplaatst op 2011-03-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-18.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-18.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-09-10.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-09-10.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.