Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Orientation Course Lesson 1 / Oriëntatiecursus Les 1

Since my studies have suddenly become an important part of my life, I want to blog about them. I want to share what I'm up to, especially interesting stuff, and doing something with my newly gained knowledge makes it easier for me to remember what I've learned. Now I can't share too much of the contents of the books I study from, no plagiarism allowed! ;-) So I have been putting off blogging about it. But I think I have come up with something that will work. With each lesson, I'll pick a subject from it that appeals to me and either link it to my own experiences or activities (books, museums...), jot down my own thoughs on the matter, or do a little research on it and write about that. That might sound as if I'll do the same thing as I did whilst blogging about the lectures on medieval art I attended last year, but in that case I sort of told you what subjects we learned about and tried to find photo's from my archive and links to go with the subject(s). With these posts, I will try different approaches all the time, some subjects aren't that visual, I won't summarise the lessons but just let something from the lesson inspire a blogpost. Another thing is that I might not blog about them in a numerical order, some subjects might take some more time or I might want to pair them with something else that I'm not ready to blog about.

I'll start with lesson 1, about history as a science. One of the main topics covered was the use of historical sources.
It made me think of my love for writing papers in school. I went totally overboard in my enthusiasm to find relevant information. I learned a lot and had great fun writing, collecting information and images and coming up with a nice lay-out. I was into crafting, and before I wanted to become an archeologist or an historian, I wanted to become a writer. Not so fun for my teachers, because they had a huge amount of reading to do in order to be able to mark my papers. I usually got good marks on them.
The best example I have of this is my paper on the history of Zoetermeer in highschool (I started the paper when I was 14). Now I could have just gone to the library, read a few books (we're talking early days of internet here, peeps, no internet at home, probably 1 pc with internet per 50 students in my school and very little information online!) and write about ten pages and be done with it. Or I could have picked one period from the history of Zoetermeer. In stead, I read everything I got my hands on, I interviewed my grandparents, I visited the small local museum, became a member of the local history group and indulged myself in their library an evening a week for months on end, asked the chairman of the group (also working for the city council archive) questions, I had poor Martijn, who came to pick me up after those visits, wait outside for minutes because I needed to finish up, I rode my bike all over town visiting and photographing monuments and other historical places, and so on, and so on. By the time I couldn't put off turning in the paper any longer, it had become more like a book than a paper. My teacher grudgingly gave me an A, because of all the work that had gone into it, but she was seriously unhappy about the scale of it and gave me a lecture on how to limit myself in the future, about the need of having a specific research question and selecting the most relevant information. Ouch! I did go on working on that paper/book for years though, it's a full binder nowadays, but the times have catched up on me and I think the information I collected can be found online these days.

Here are some examples of my gradeschool papers, on Morocco and Brasil. I made them for geography in the last year of highschool (age 11/12). LOL, I won't show you the one on sex education I did that same year, it was mostly about the differences between males and females (and the changes we could expect during puberty, a bit late since puberty had already hit me hard) and so I used some (semi-)nude pictures from magazines and flyers to illustrate; on the back I stuck one of those famous sock-photos of the Red Hot Chili Peppers. Ah, yes, I still think I had great taste at that age ;-)

Sinds mijn studie ineens een belangrijk deel van m'n leven is geworden, wil ik erover bloggen. Ik wil delen waar ik mee bezig ben, vooral de interessante dingen, en iets doen met wat ik net geleerd heb maakt het makkelijker om het te onthouden. Nou kan ik niet te veel delen van de inhoud van m'n studieboeken, plagiaat is niet toegestaan! ;-) Dus ik heb het bloggen hierover steeds uitgesteld. Maar ik denk dat ik eruit ben hoe het wel kan. Uit elke les kies ik een onderwerp dat me aanspreekt. Dat koppel ik aan m'n eigen ervaringen of activiteiten (boeken, musea...), ik geef er mijn eigen mening over, of ik zoek een en ander op en schrijf daarover. Dat klinkt misschien alsof ik hetzelfde ga doen als toen ik blogde over de lezingen kunstgeschiedenis middeleeuwen die ik vorig jaar bijwoonde, maar daarbij vertelde ik zo'n beetje waar we over hadden geleerd en ik probeerde er foto's bij te zoeken uit m'n eigen archief en links bij de onderwerpen. Met deze posts zal ik steeds verschillende benaderingen kiezen, sommige onderwerpen zijn niet zo visueel, ik zal de lessen niet samenvatten maar me door iets dat erin voorkomt tot een blogpost laten inspireren. Verder zal ik wellicht niet de volgorde van de lessen aanhouden bij het bloggen, sommige onderwerpen kunnen meer tijd kosten of ik zal ze willen koppelen over iets waarover ik later pas kan bloggen.

Ik begin met les 1, over geschiedenis als wetenschap. Een van de hoofdonderwerpen was het gebruik van historische bronnen.
Dat deed me denken aan hoe leuk ik het op school vond om werkstukken te maken. Ik leefde me altijd helemaal uit in het zoeken naar relevante informatie. Ik leerde er veel van en had veel plezier in het schrijven, het zoeken naar informatie en afbeeldingen, en het bedenken van een leuke lay-out. Ik hield van knutselen, en voor ik een archeoloog of historicus wilde worden, wilde ik schrijfster worden. Niet zo leuk voor mijn leerkrachten, die heel wat leeswerk hadden om m'n werkstukken te kunnen beoordelen. Ik kreeg er meestal goede cijfers voor.
Het beste voorbeeld dat ik hiervan heb is mijn werkstuk over de geschiedenis van Zoetermeer (ik begon eraan toen ik 14 was). Nou had ik gewoon naar de bibliotheek kunnen gaan en een paar boeken kunnen lezen (we hebben het hier over de vroege dagen van het internet mensen, geen internet thuis, iets van 1 pc per 50 leerlingen op m'n school en erg weinig informatie online!) en er tien pagina's over volschrijven en klaar. Of ik had één periode uit de geschiedenis van Zoetermeer kunnen kiezen. Daarvoor in de plaats las ik alles dat ik kon vinden, ik interviewde m'n opa en oma, ik bezocht het locale museumpje, ik werd lid van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en begroef mezelf maandenlang een avond per week in hun archief, ik stelde vragen aan de voorzitter (die ook gemeente-archivaris was) en liet die arme Martijn, die me die avonden af kwam halen, minutenlang wachten buiten omdat ik dingen af wilde ronden, ik fietste heel de stad door om monumenten en andere historische plekken te bezoeken en te fotograferen, enzovoorts, enzovoorts. Toen ik het inleveren van het werkstuk echt niet meer uit kon stellen, leek het meer op een boek dan op een werkstuk. Mijn lerares gaf me onwillig een goed cijfer, vanwege al het werk dat ik erin had gestopt, maar ze was echt geïrriteerd door de omvang ervan en las me de les over dat ik mezelf in de toekomst moest beperken, en dat het belangrijk is om een specifieke onderzoeksvraag te hebben en de meest relevante informatie te selecteren. Auwch! Ik bleef nog jaren verder werken aan het werkstuk/boek, het is tegenwoordig een volle multomap, maar de tijd heeft me ingehaald en ik denk dat de informatie die ik heb verzameld tegenwoordig wel online te vinden is.

Hier zijn wat voorbeelden van werkstukken die ik op de basisschool maakte, voor aardrijkskunde in groep 8. LOL, ik zal het werkstuk dat ik datzelfde jaar maakte voor sexuele voorlichting maar niet laten zien, het ging vooral over de verschillen tussen mannen en vrouwen (en de veranderingen die we tijdens de puberteit konden verwachten, een beetje laat aangezien ik al flink aa het puberen was), dus ik gebruikte wat (semi-)naaktfoto's uit tijdschriften en folders ter illustratie; op de achterkant plakte ik een van de beroemde sokken-foto's van de Red Hot Chili Peppers. Ah, ja, ik vind nog steeds dat ik op die leeftijd een goede smaak had ;-)

Geplaatst op 23-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.