Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Bruges January 12 / Brugge 12 Januari

On January 12 we travelled to Bruges by train. Bruges was the location of our first vacation as a couple (without friends accompanying us) in 2002. It was nice to be back. It's a pretty, old town with lots of beautiful old buildings from different centuries. And, in this case, with lots of falling raindrops. After our arrival we set out for the Belfort, to see (and hear, and work) the Klankentoren by artist Aernoudt Jacobs.

Op 12 januari reisden we per trein naar Brugge. Brugge was de stad waar we voor het eerst samen als stel (zonder vrienden erbij) op vakantie gingen in 2002. Het was leuk om er terug te zijn. Het is een mooie, oude stad met veel mooie, oude gebouwen uit verschillende eeuwen. En in dit geval, met veel vallende regendruppels. Na onze aankomst gingen we naar het Belfort, om de Klankentoren te zien (en te horen, en te bedienen), gemaakt door kunstenaar Aernoudt Jacobs.


The floors of this underground parking have pictograms to help you reming on which level you have parked. Not a smart idea to have the bunny-level next to the carrot-level, I would think... ;-)
De verdiepingen van deze ondergrondse parkeergarage hebben pictogrammen om je te helpen onthouden op welke verdieping je je auto hebt geparkeerd. Niet zo slim om de konijnen-verdieping naast de worteltjes-verdieping te plaatsen, zou ik denken... ;-)


It was fun to find the street where MJ took the photo that I used (with her permission) to make this LO with which I won a contest (I won a cropadile and my LO was published in a Dutch scrapbook magazine).
Het was leuk om de straat te vinden waar MJ de foto maakte die ik (met haar toestemming) gebruikte om deze LO te maken, waarmee ik een wedstrijd won (ik kreeg een cropadile en mijn LO werd gepubliceerd in Scrapbook Magazine).

I had a Belgian praline

Ik snoepte een Belgische praline

I would love to have a rainbowponcho like this one, with the pointy hood!

Ik zou graag een regenboogponcho als deze willen, met de puntige capuchon!

We stayed at Hotel ter Reien.

We verbleven in Hotel ter Reien.

We dropped off our little suitcase and some of the stuff from our backpacks and headed out into the rain again.

We lieten onze koffer en wat spullen uit onze rugzakken achter en gingen terug de regen in.

I had to put the SLR away but even the little Canon didn't handle the rain too well... We had Belgian waffles and hot chocolate, after which we enjoyed a (wet) guided tour. We learned about the times that Bruges was one of the richest cities in the world and an important center for trade and art. Bruges was part of the Hanseatic League and there were tradesman from all over Europe residing there.

Ik moest de spiegelreflex wegstoppen maar zelfs de kleine Canon deed het niet zo best in de regen... We aten Belgische wafels en dronken warme chocola, waarna we genoten van een (natte) rondleiding door een gids. We leerden over de tijd dat Brugge een van de rijkste steden ter wereld was en een belangrijk centrum voor handel en kunst. Brugge maakte deel uit van de Hanze en er woonden handelaars uit heel Europa.

We had dinner at a simple Italian restaurant. We, and the contents of our backpacks, were utterly soaked, seriously, they wouldn't take my money at the restaurant because it had become wet inside my wallet!

We aten bij een simpel Italiaans restaurant. Wij, en de inhoud van onze rugzakken, waren totaal doorweekt, echt, in het restaurant wilden ze m'n briefgeld niet aannemen omdat het nat was geworden in m'n portomonnee!

Geplaatst op 22-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van Wilma

Stuur de foto met de regenboogponcho maar door, dan zal ik kijken of ik hem dit jaar in jouw maat voor je kan maken..

Reactie geplaatst op 2011-02-23.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-02.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-02.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-05-09.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-05-09.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.