Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Albums 2010?

By the end of 2009 I had it all worked out. I would save time, money and effort by not making scrapbookalbums AND normal photo-albums any longer and use binders made into 12x12-albums as a combination of the two, using different sizes and types of pages and pretty much turning anything and everything into a page using my 4-hole-punch. So now it's February 2011 and I'm almost a year behind when it comes to my albums, stuck in January 2010. What went wrong?!
For starters, I only have photo's printed when they're on sale. I estimate this saves us about a hundred euro's a year, that's a lot of scrapbooksupplies or an extra vacationday. Unfortunately this means I often get the photo's printed months after they were taken. Keeping up in real time isn't realistic because of this, but somehow I didn't do a lot of work on the albums after the photo's came in either. Maybe because it's such a huge workload as suppose to little amounts of photo's coming in often. And it's not as fun to work with photo's taken months ago as it is working with newer photo's.
Also, this type of albums, although more simple than a 'normal' scrapbook album with that many photo's, take more time than a 'normal' photo album. With a normal photo-album, there's very little thinking involved and hardly any creativity, at least nog in the way I make them. I just stick them on pages in a chronological order. With the type of scrapbook/photoalbum combi I'm doing, I have to figure out which photo's I want to scrap and which ones to just stick on a page or put in a page protector. And because I'm using all sorts of pages and page protectors I have to figure out what way to place my photo's and my journalling. There's a lot of creativity and a lot of figuring out. I enjoy that, but lack of time and having to work in a sort of chronological order are making it difficult to keep up.
Where did the energy and time go that might have gone into the photo-albums? I did scrapbook, albeit very little, but mostly on older albums that I wanted to finish and on workshop-projects. I notice I am putting a lot more time and effort into my blog lately, writing more. Maybe I could find a way to combine that effort with doing work for my photo-albums, but I do write differently for one or the other and make a somewhat different selection of photo's and subjects. I have become active on Facebook and spent quite a lot of time on there in the first few months but not too much lately, I think I am finding a balance between the time I put into it and the returns I get in the form of (more) contact with several friends and cousins, I certainly enjoy it (although there are things about facebook I dislike). By the end of 2009 we decided to cut back even more on the amount of photos we would have printed. We did. But I think we took about the same amount of photos over the year (I won't even start to count them but I'm pretty sure we're talking tens of thousands) because of all the fun trips we had, and therefor selecting which ones to print is taking more time than ever. I think I'm succeeding in taking a little less photos of events lately, and am learning to cut down on the amount of photos to select for printing. Maybe it's a matter of getting used to it? I'm sure less travelling as a result of diverting part of our travel budget to my studies will take care of part of that photo-overload, even though the amount of daytrips might increse. But we're sort of struggling with making the cutting back on travelling happen ;-)
Off course there will be less time for photo-albums this year because of my studies, and if things develope as I am hoping they will, this won't change any time soon (if ever). Not sure how I can adapt to that AND keep up with my photo-albums, even though I plan to make sure I have some time left for scrapping. I might need to go back to 'normal' photo-albums with a scrapped page here and there, since they take less time. But for 2011, I have my albums ready to go and I'm going to stick with the formats I have chosen. Now if only I could get some work done on the albums for 2010...

Eind 2009 had ik m'n plan klaar. Ik zou mezelf tijd, geld en moeite besparen door niet langer scrapbookalbums EN gewone foto-albums te maken en multomappen omgebouwd tot 12x12 albums gaan gebruiken als een soort combinatie van die twee. Met verschillende soorten en maten pagina's, met m'n viergats perforator kan ik van zo ongeveer alles in een pagina veranderen. En nu is het februari 2011 en ik loop bijna een jaar achter met m'n albums, ik ben blijven steken in januari 2010. Wat is er mis gegaan?
Om te beginnen laat ik alleen foto's afdrukken als er een aanbieding is (bij AH). Ik schat dat dit ons zo'n 100,- per jaar bespaart, daar kan ik heel wat scrapbookspullen van kopen, of we kunnen er een extra vakantiedag van betalen. Helaas betekent dit wel dat ik vaak pas maanden na het nemen van foto's de afdrukken binnenkrijg. Daardoor is helemaal bij blijven met de albums al bij voorbaat uitgesloten. Toch werkte ik ook maar weinig aan de albums toen ik eenmaal foto's binnen had gekregen. Misschien omdat het er dan meteen zo veel tegelijk zijn, regelmatig kleine hoeveelheden is makkelijker werken denk ik. En het is minder leuk om te werken met foto's die maanden geleden genomen zijn, dan met nieuwe foto's.
Daarnaast kost een album als dit, alhoewel simpeler dan een 'normaal' scrapbookalbum, meer tijd dan een 'normaal' fotoalbum. Met een normaal fotoalbum hoef ik weinig na te denken en er komt nauwelijks creativiteit aan te pas, tenminste, niet zoals ik ze maak. Ik plak gewoon de foto's in chronologische voolgorde op de pagina's. Bij het soort scrapbook/fotoalbum combinatie-albums dat ik maak moet ik steeds bedenken welke foto's ik wil scrappen en welke ik gewoon op een pagina wil plakken of in een hoesje wil schuiven. En omdat ik allerlei soorten pagina's en page protectors gebruik moet ik bedenken waar m'n foto's en m'n journalling komen. Er gaat veel creativiteit inzitten en veel nadenkwerk over hoe ik dingen wil. Dat vind ik leuk, maar tijdgebrek en het moeten werken in een soort van chronologische volgorde maken het lastig om bij te blijven.
Waar blijven de tijd en de energie die ik in de foto-albums had kunnen steken? Ik heb gescrapt, alhoewel weinig, maar vooral voor oudere albums die ik af wilde maken en voor workshop projecten. Ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd veel meer tijd en moeite in m'n blog steek, ik schrijf meer. Misschien kan ik een manier vinden om die moeite te combineren met aan m'n foto-albums werken, maar ik schrijf voor beide op verschillende manieren en maar niet precies dezelfde selecties van foto's en onderwerpen. Ik ben actief geworden op Facebook en bracht daar de eerste maanden vrij veel tijd door. Nu is dat veel minder, ik geloof dat ik een balans aan het vinden ben tussen de tijd die ik erin stop en wat ik ervoor terugkrijg in de vorm van (meer) contact met een aantal vrienden en nichtjes/neefje. Ik heb er in ieder geval plezier van (alhoewel er dingen aan Facebook zijn die me tegenstaan). Eind 2009 besloten we om nog strenger te gaan selecteren welke foto's we af zouden laten drukken, en dat hebben we gedaan. Maar ik denk dat we vanwege al die leuke vakanties en uitstapjes gedurende het jaar ongeveer evenveel foto's gemaakt zullen hebben (ik zal ze maar niet tellen maar we hebben het zeer waarschijnlijk over tienduizenden). Daardoor kost het nog meer tijd dan ooit om te selecteren welke foto's we af laten drukken. Ik geloof dat het de laatste tijd aardig lukt om wat minder foto's te maken tijdens feestjes en uitjes, en ik begin wat beter te leren om strenger te selecteren wat ik af laat drukken. Misschien kost het gewoon wat tijd om daaraan te wennen? Ik weet zeker dat wat minder reizen als resultaat van het halve vakantiebudget dat nu in m'n studie gaat zitten zal zorgen voor het maken van minder foto's, alhoewel we wellicht meer dag-uitstapjes zullen maken. We hebben ook nog wat moeite met het in de praktijk brengen van dat minder reizen ;-)
Natuurlijk zal er dit jaar vanwege m'n studie minder tijd zijn voor foto-albums, en als de dingen lopen zoals ik hoop zal dat voorlopig niet veranderen, wellicht nooit. Ik weet nog niet hoe ik me daaraan aan kan passen en toch bij kan blijven met m'n foto-albums, alhoewel ik het wel zo plan dat ik wat tijd over heb voor scrappen. Misschien moet ik toch weer terugkeren naar 'normale' foto-albums met hier en daar een gescrapte pagina, aangezien die minder tijd kosten. Maar ik heb m'n albums voor 2011 klaarliggen en die ga ik ook gebruiken zoals ze heb bedacht. Als ik nou maar wat werk gedaan kreeg aan de albums van 2010...

Geplaatst op 21-02-2011.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.