Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Amsterdam 2-19 / 19-2

Yesterday we went to Amsterdam. We walked along a canal to reach photographymuseum Huis Marseille, where we saw the exhibition Digital? Analogue!, about the work of printer Peter Svenson. There were photo's on display by a lot of photographers he prints for, many of them have written something about how they experience working with him, illustrated by the photo's that were chosen. Here you can see many of the photo's we saw. I just can't pick a favorite, there were so many different photo's in so many different styles!
It's a very nice museum, of exactly the right size; not too little to feel dissatisfied for being out on the street again too quickly, not too much to take it all in. The canal house it is in is pretty and I wish I had had some time to browse their library and their coffeetable which has lots of interesting magazines on it (on photography but also on museology). Maybe a next time.
It inspired me and made me think about my photography, I feel like my photo's of the past few years haven't been as good as some I have taken before. Lack of patience prohibiting me to put my soul into a photo?
I enjoyed seeing photo's printed so big, I thought of how cool it would be to see my photo's in such a size, until I suddenly remembered: I have had two of my photo's printed even bigger, on huge billboards along roads in Zoetermeer, together with 98 photo's from others that were nominated in a contest in 2006 (each photo had its own billboard). The size really makes a difference in how you perceive a photo.
Last week we saw an exhibiton on the work of Laszlo Moholy-Nagy (more of that next month). He tried to prove that photography was not just a technique to recreate, but also to create. Photographer Dik Bouwhuis emphasizes the connection analogue photography has with reality. Kind of the opposite view? Bouwhuis compares printing digital photo's with cloning, because there's no passion in it and every print is the same.
I immidiately recognised the photo by Marrigje de Maar as hers. She photographs home interiors in different countries (mostly China). I came to know of her and her work trough a mailinglist of which we were both members back in 2007. She has a distinct style, which I like. Back in 2007 I was even more into photography than usual and I was thinking about my style of photography a lot. I still don't think I have found it.
Marrigje says: 'the true photo is made before and after the film.' One of the other photographers says: 'Analogue photography moves between technology and handiwork.'. I was never too keen on editing my digital photo's on the pc, I always felt it was sort of cheating and that I should work my camera to get the best possible photo's, but this exhibiton made me realise how much analogue photo's from professional photographers are edited in the printlab. Not that I have the time to edit photo's ;-)
I finally remembered to bring a little notebook with me, I keep forgetting to do so and wanting to take notes. So this time, I was writing away, jotting down quotes and other things I wanted to remember, things that inspired me, names of photographers that I wanted to look up on the internet...

Gisteren bezochten we Amsterdam. We liepen langs de Keizersgracht naar fotografiemuseum Huis Marseille, waar we de tentoonstelling Digitaal? Analoog! zagen, over het werk van drukker Peter Svenson. Er waren foto's tentoongesteld van veel fotografen waarvoor hij foto's afdrukt, de meesten daarvan hadden iets geschreven over hoe ze het werken met hem ervaren, wat werd geïllustreerd door de gekozen foto's. Hier kun je veel van de foto's die we zagen bekijken. Ik kan geen favoriet kiezen, we zagen zoveel verschillende foto's in zulke verschillende stijlen!
Het is een aardig museum, precies groot genoeg: niet te klein om het gevoel te hebben dat je te snel weer buiten staat, niet zo groot dat je overweldigd raakt. Het is gevestigd in een mooi grachtenpand en ik zou willen dat ik tijd had gehad om te snuffelen in de bibliotheek of in de vele interessante tijdschriften op de koffietafel (zowel over fotografie als museologie). Misschien een volgende keer.
Het was inspirerend en zette me aan het denken over m'n eigen fotografie, ik heb het gevoel dat ik de laatste paar jaar niet zo goed fotografeer als daarvoor. Gebrek aan geduld wellicht, waardoor ik m'n ziel niet in de foto stop?
Ik vond het leuk foto's op zo'n groot formaat te zien, ik bedacht hoe gaaf het zou zijn mijn eigen foto's zo groot te zien, tot ik me ineens herinnerde dat twee van mijn foto's ooit nog veel groter afgedrukt zijn: in 2006 op grote billboards langs de Zoetermeerse wegen, samen met 98 andere genomineerden van een fotowedstrijd ) iedere foto had z´n eigen bollboard'. Het formaat maakt echt een verschil in hoe je een foto ervaart.
Vorige week zagen we een tentoonstelling met werk van Laszlo Moholy-Nagy (meer daarover volgende maand). Hij probeerde te bewijzen dat fotografie niet enkel een techniek was waarmee je kon herscheppen, maar een waarmee je ook kon scheppen. Fotograaf Dik Bouwhuis roemt de band die analoge fotografie met de werkelijkheid heeft. Zo'n beetje een tegenovergestelde mening? Bouwhuis vergelijkt afdrukken maken van digitale foto's met klonen, omdat er geen passie in het afdrukken zit en elke afdruk eender is.
Ik herkende meteen de foto van Marrigje de Maar als van haar hand. Ze fotografeert interieurs in verschillende landen (met name China). Ik maakte kennis met haar en haar werk via een mailinglist waar we in 2007 beide lid van waren. Ze heeft een duidelijk eigen stijl, die me bevalt. In 2007 was ik nog meer dan gewoonlijk bezig met fotografie en dacht ik veel na over mijn fotografiestijl. Ik geloof dat ik die nog altijd niet gevonden heb.
Marrigje zegt: "de werkelijke foto wordt voor en na negatief gemaakt". Een van de andere fotografen zegt: "Analoge fotografie beweegt zich tussen technologie en handwerk". Ik was nooit zo van het bewerken van m'n digitale foto's op de pc, ik had altijd het gevoel dat dat een beetje valsspelen was en dat ik door het juist gebruiken van m'n camera de best mogelijke foto's moest krijgen, maar deze tentoonstelling doet me inzien dat analoge foto's van professionele fotografen flink bewerkt worden in het printlab. Niet dat ik tijd heb om foto's te bewerken ;-)
Ik dacht er eindelijk aan om een schrijfblokje mee te nemen, ik bleef dat maar vergeten terwijl ik van alles op wilde schrijven. Dus deze keer schreef ik er op los, ik pende quotes en andere dingen neer die ik wilde onthouden, dingen die me inspireerden, namen van fotografen die ik op internet op wil zoeken...

Back on the street we walked to the Vondelpark, where we walked around for a while, met up with Bas, walked some more, drank hot chocolate and ate muffins, and walked some more, trough the Vondelpark and another park. The weather was cold but not painfully so, more nice and brisk. We saw signs of emerging spring and some brave brown leaves still clinging to their branches.

Weer buiten liepen we naar het Vondelpark, waar we een tijdje rondliepen, Bas ontmoetten, nog wat liepen, warme chocola dronken en muffins aten, en nog wat liepen, door het Vondelpark en een ander park. Het weer was koud maar niet pijnlijk koud, meer lekker fris. We zagen tekenen van de komst van de lente en wat dappere bruine blaadjes die zich nog vastklampten aan hun takken.

Now that's a good idea! A place to put things you find in the park, so the owners can easily retrieve them!

Wat een goed idee! Een plek waar je de spullen kunt ophangen die je vindt in het park, zodat de eigenaars ze makkelijk terug kunnen vinden!

The Vondelpark has been named after Joost van den Vondel, a 17th century Dutch writer and playwright. Of course there's a statue of him in the park.

Het Vondelpark is natuurlijk vernoemd naar Joost van den Vondel, waarvan er uiteraard een standbeeld in het park staat.

We liked how the city and the park merge here and there on the fringes.

We vonden het leuk om te zien hoe park en stad hier en daar geleidelijk in elkaar overlopen.

Part of the park reminded us of English parks like we've seen in London.

Een deel van het park deed ons denken aan Engelse parken zoals we die in Londen hebben gezien.

A gazebo, hooray!

Een prieel, jippie!

We had hot chocolate and muffins at this café in the park.

We dronken warme chocola en aten muffins bij dit café in het park.


Photo by / Foto door Bas

After that, Bas gave us a lift which saved us most of our public transport journey home, and after a short tramride we walked home. I walked a total of about 11,5 kilometers that day, I think I deserved my pizza and hanging with Maarten for a while watching the movie 'Oscar et la dame Rose' in the evening!

Daarna gaf Bas ons een lift waardoor hij ons een groot deel van onze ov-reis naar huis bespaarde, en na een korte tramrit liepen we naar huis. Ik liep die dag totaal zo'n 11,5km, ik denk dat ik mijn pizza die avond wel verdiende, en om lekker met Maarten te relaxen terwijl we de film 'Oscar et la dame Rose' keken.

Geplaatst op 20-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-24.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.